Let op ! Voor actuele informatie over het Coronavirus en hoe de UU daarmee omgaat ga naar deze site.

Alle Career Services trainingen die tot begin april gepland waren zijn gecanceld. 

Hieronder vind je ons workshop overzicht. Bij Career Services geloven we dat een gezonde werk-privé balans, interpersoonlijke vaardigheden en loopbaanoriëntatie een positieve invloed hebben op je productiviteit en welzijn in je werk. Met onze workshops kun je werken aan je employability skills. Dit is een lange termijn investering, want je kunt deze skills gebruiken bij elke uitdaging die je tegenkomt in je loopbaan. Zowel binnen als buiten de wetenschap.

Een agenda vol met taken en verantwoordelijkheden: is dat voor jou ook een bekend fenomeen? Hoe zorg je dat je inspanningen effectief en efficiënt zijn én dat je zelf in balans blijft met alles wat op je afkomt als promovendus?

In deze training ga je aan de slag met een aantal modellen en inzichten uit het timemanagement. Deze helpen om taken te prioriteren en te ordenen. We maken onderscheid tussen wat urgent en wat belangrijk is en oefenen met een methode om ‘zaken gedaan te krijgen’. Daarnaast onderzoeken we welke werkstijl bij jou past, zodat je alle voordelen ervan kunt benutten binnen je promotieonderzoek en de valkuilen (zoveel mogelijk) kunt voorkomen.

Deze interactieve training helpt je om gericht aan het werk te gaan en daarmee stress te verminderen. Bewust en effectief!

Voor wie
Promovendi van alle graduate schools, ongeacht contract type of jaar van jouw project

Kosten
geen

Aanmelden voor:

Als promovendus kun je veel druk ervaren. Mogelijk ervaar je stress omdat je financiering moet regelen, vanwege het streven naar excellente onderzoeksresultaten of doordat je afhankelijk bent van je promotor. Daarnaast moet er ook veel werk worden verzet. Soms is het moeilijk om zelfstandig te werken en kun je schuldgevoelens ervaren door uitstelgedrag.

In deze workshop gaan we dieper in op het fenomeen stress. We zullen de voordelen en valkuilen ervan opmerken. Je gaat voor je eigen situatie onderzoeken hoe het wordt getriggerd en op welke manieren het zich manifesteert. We zullen best practices bespreken die je kunnen helpen meer ontspanning te ervaren. Een van de methoden waar we ons met name op zullen richten, is mindfulness. Deze combinatie van oosterse meditatietechnieken en westerse psychologie kan je helpen stress te verminderen. We zullen een aantal oefeningen doen om je geest te kalmeren, je lichaam bewust te ontspannen en onaangename situaties aan te pakken. We trainen onze aandacht om bewuster te zijn in het hier en nu en onze beslissingen bewust te nemen.

Deze workshop is een inleiding tot mindfulness, het doel is om je te laten ervaren wat dit omvat. Het regelmatig doen van de oefeningen is nodig voor duurzame resultaten. Je kunt de oefeningen thuis doen, waarvoor handige apps en links beschikbaar worden gesteld.

Na deze sessie bent je van harte welkom om deel te nemen aan onze wekelijkse sessies in het Meditation Lab. Hier worden begeleide meditaties aangeboden om je aandacht te trainen.

Voor wie

Promovendi van alle graduate schools, ongeacht contract type of jaar van jouw project

Kosten
geen

Aanmelden voor:

Slechts een kleine minderheid van alle promovendi zal na het voltooien van de promotie de  academische carrière voortzetten. De meeste promovendi zullen hun carrière vervolgen in de publieke sector, het bedrijfsleven of de industriële sector. Weet jij al wat je na je promotie zou kunnen doen? Het hebben van opties verbreedt je horizon, vermindert stress en zal je helpen voorbereiden op de toekomst.

In deze workshop zullen we ons richten op alternatieve scenario’s voor een niet-academische carrière. Je zult dit doen door enkele principes van Design Thinking toe te passen. Dit vereist een bepaald niveau van zelfkennis en zelfreflectie. We beginnen met het reflecteren op activiteiten in het verleden en het vinden van je “why”. Je wordt vervolgens uitgedaagd om ideeën voor de toekomst te genereren met behulp van brainstormtechnieken. De nadruk zal liggen op het verkennen van verschillende scenario's en niet op het vinden van de juiste oplossing. In het laatste deel van de workshop zet je jouw bevindingen om in acties. Wil je hiermee verder aan de slag, dan adviseren wij je om de workshop Arbeidsmarkt verkennen en netwerken te volgen.

Na de workshop Future Crafting heb je meer grip op wat er na je promotie zoal mogelijk is. Het hebben van opties voor de toekomst zal je helpen om stress te verminderen en je zelfvertrouwen te vergroten in het heden.

Voor wie
Promovendi van alle graduate schools, ongeacht contract type of jaar van jouw project

Opdracht
Voor deze workshop vragen we je om een ​​voorbereidende opdracht te doen die je in 5/10 minuten per dag over een periode van een week kunt doen. Als je je op het laatste moment inschrijft, kun je de opdracht ook met terugwerkende kracht doen. Je ontvangt de voorbereidende opdracht na aanmelding.

Kosten
geen

Aanmelden voor

Een promotieproject brengt veel uitdagingen met zich mee. Je moet je onderzoeksactiviteiten zelfstandig organiseren en er wordt van je verwacht dat je met werkdruk kunt omgaan. Tegelijkertijd ben je verantwoordelijk voor het rapporten van je ideeën, bevindingen en de algehele voortgang aan je begeleiders. Goed kunnen communiceren is essentieel voor professioneel succes en welzijn in het werk.

In deze workshop zullen we ons richten op de communicatie tussen jou en je supervisor. Het managen van je supervisor en je collega's begint met het managen van jezelf. Je zult daarom een korte vragenlijst beantwoorden om te reflecteren op je eigen werkstijl. We bespreken de verschillen tussen de stijlen en zoomen in op sterke punten en mogelijke uitdagingen. Vervolgens onderzoek je de leiderschapsstijl van je supervisor. We bespreken verschillende soorten leiderschap en hoe je daarmee om kunt gaan. Uiteindelijk zullen we feedbacksessies simuleren om zo te oefenen met je persoonlijke leerdoel en om je communicatievaardigheden te verbeteren

Het resultaat van deze workshop is dat je meer begrip hebt van je eigen communicatiestijl en die van je supervisor. Door deze inzichten te combineren met praktische oefeningen kun je de communicatie met je supervisor verbeteren.

Voor wie
Promovendi van alle graduate school, ongeacht contract type of jaar van jouw project

Kosten
geen

Aanmelden voor:

Promoveren kan een eenzaam proces zijn. Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig werkt aan je onderzoeks- en schrijfwerkzaamheden. Tegelijkertijd moet je samenwerken met promovendi en wetenschappers van je afdeling. Daarnaast werk je voor sommige van je (extra-curriculaire) onderzoeksactiviteiten samen met mensen en professionals van verschillende achtergronden. Het ontwikkelen van je teamwork skills als wetenschapper is de sleutel tot professioneel succes en welzijn in het werk. Welke rol neem jij het liefst aan in een team?

In deze workshop krijg je een introductie tot verschillende theorieën over teamrollen. We zullen ons vervolgens toespitsen op de 9 rollen van de Belbin teamrol theorie. Je vult een zelfevaluatievragenlijst in om je eigen teamrolvoorkeur(en) te verkennen. Als groep zullen we een inventarisatie maken en je leert meer over de sterke punten en mogelijke valkuilen die bij elke rol horen. Je krijgt ook een groepsopdracht om de verschillende teamrollen verder te ervaren en om te begrijpen hoe deze rollen complementair zijn. Afsluitend kijken we hoe je jouw teamrolvoorkeuren binnen je PhD-project en, mogelijk, de volgende stap in je carrière maximaal kunt benutten.

Na deze workshop heb je een beter begrip van groepsdynamiek en je eigen teamrolvoorkeuren. Dit kan je helpen om de samenwerking zowel aangenamer als productiever te maken. Afgezien van deze voordelen kan het je ook inspireren in het proces van loopbaanoriëntatie en -planning.

Voor wie

Promovendi van alle graduate school, ongeacht contract type of jaar van jouw project

Kosten
geen

Aanmelden voor:

De interculturele ontmoetingen die je hebt op je werk verlopen vaak vanzelfsprekend. Je kunt je dan makkelijk identificeren met de ander ongeacht verschillen in taal of afkomst. Op andere momenten zal je echter verrast worden door de miscommunicaties die je hebt met mensen van een andere culturele achtergrond. Miscommunicatie kent vele oorzaken: van individuele verschillen in persoonlijkheid tot uit cultuur voortkomende verschillen in gedrag en overtuiging. Cultuur kan een verklaring bieden, maar is tegelijkertijd niet alles verklarend. 

In deze workshop verkennen we hoe culturele patronen ons denken, voelen en handelen kunnen beïnvloeden. We staan kort stil bij wat er eigenlijk bedoeld wordt met cultuur en het cultuurbegrip. We besteden vervolgens uitgebreid aandacht aan hoe je cultuur op praktische wijze kunt begrijpen en gebruiken. Je krijgt inzicht in hoe de Nederlandse cultuur wordt ervaren door andere culturen en hoe ‘wij’ andere culturen interpreteren. Door deze vergelijking leer je ook inschatten in hoeverre jij overeenkomt met de Nederlandse norm met betrekking tot – bijvoorbeeld – communicatie, besluitvorming en tijdsbeleving.

Na afloop van deze workshop ben jij je meer bewust van je eigen culturele patronen en hoe deze de communicatie met de culturele ander kunnen beïnvloeden. Zo ben je beter in staat om mogelijke miscommunicaties voorkomen. Dit maakt toekomstige interculturele ontmoetingen zowel leuker als effectiever.

Voor wie

Promovendi van alle graduate school, ongeacht contract type of jaar van jouw project

Kosten
geen

Aanmelden voor:

Ben jij iemand die de confrontatie graag opzoekt of ben je voorzichtiger en vermijd je misschien eventuele fricties. Tijdens je promotieproject zul je ontdekken dat meningsverschillen over uiteenlopende ideeën en belangen onvermijdelijk, normaal en zelfs gezond zijn. Om je interpersoonlijke communicatie te versterken, is het waardevol om te weten wat voor beïnvloedings- en conflictstijlen je kunt hanteren.

We beginnen deze workshop met het verkennen van de verschillende opties om elkaar te beïnvloeden. Je ontdekt je favoriete beïnvloedingsstijl(en) en je leert meer over hoe je je kunt verwoorden. Vervolgens kijken we naar het Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument om 5 verschillende conflictstijlen te onderzoeken. Je vult een zelfevaluatievragenlijst in om je eigen voorkeuren te identificeren. We bespreken de verschillen tussen deze stijlen en zoomen in op het belang van stijlflexibiliteit. Welke stijl is het meest effectief in een bepaalde situatie? In het laatste deel van de workshop analyseer je een conflictsituatie die je hebt ervaren om te begrijpen wat je een volgende keer anders zou kunnen doen.

Na deze workshop ben je je meer bewust van de verschillende beïnvloedings- en conflictstijlen. Je weet welke stijlen jou het beste liggen en hoe je je indien nodig kunt aanpassen aan de omstandigheden.

Voor wie

Promovendi van alle graduate school, ongeacht contract type of jaar van jouw project

Kosten
geen

Aanmelden voor:

Wij geloven dat loopbaanoriëntatie en -planning twijfels over je toekomst verminderen en zo je zelfvertrouwen vergroten. Met de workshops in deze categorie kun je onder andere werken aan je sollicitatievaardigheden. Dit zal je helpen je horizon te verbreden, te ontdekken wat je volgende stappen kunnen zijn en hoe je jezelf kunt presenteren aan werkgevers.

De workshops in deze derde categorie zijn voor derdejaars bachelor- en masterstudenten, recent afgestudeerden van alle faculteiten én alle promovendi, ongeacht je Graduate School, type contract of het jaar van je promotie. Promovendi die onlangs hun promotie hebben afgerond zijn ook welkom. Alle workshops worden zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden en deelname is kosteloos. Nieuwe data worden driemaandelijks gepubliceerd.

Let op ! Voor actuele informatie over het Coronavirus en hoe de UU daarmee omgaat ga naar deze site.

Alle Career Services trainingen die tot begin april gepland waren zijn gecanceld. 

Eind maart komen de trainingen gepland voor blok 4 online. We hopen jullie dan weer te kunnen ontvangen. In de tussentijd kun je nog steeds gebruik maken van de podcasts en video's, of kun je nog een telefonische afspraak plannen.

Heb je nog geen duidelijk beeld wat voor werk je wilt doen, waar je passie ligt of wat jouw sterke kanten zijn? In deze training gaan we op onderzoek uit om te kijken welke richting bij je past. Door hier bewust en actief mee bezig te zijn, ga je zien wat jouw specifieke voorkeuren zijn en wat je écht belangrijk vindt.

Een ervaren loopbaancoach stimuleert je in deze training om verschillende kanten van jezelf en van je leven te bekijken en daar informatie uit te halen voor jouw toekomst. Met behulp van opdrachten en vragenlijsten breng je in kaart waar je interesses liggen,  wat je kwaliteiten en drijfveren zijn en welke waarden er voor jou toe doen. Op basis hiervan kun je op zoek gaan naar werkzaamheden, functies en organisaties die daar bij passen.

Na het volgen van deze training ga je met meer inzicht en vertrouwen op zoek naar werk.

Voor wie: Studenten vanaf het derde studiejaar, (pas) afgestudeerden van de Universiteit Utrecht en promovendi van alle graduate schools, ongeacht contract type of jaar van project
Let op: als je specifiek op zoek bent naar begeleiding bij je masterkeuze, dan kun je terecht bij de Workshop Kiezen voor Master en loopbaan

Kosten
geen

Aanmelden voor: 

Weet je welke vaardigheden je allemaal hebt opgedaan tijdens je studententijd? Vaak sta je daar niet zo bij stil. Transferable skills zijn vaardigheden die je in allerlei werkzaamheden kunt gebruiken, die je als het ware van de ene naar de andere baan kunt meenemen (‘to transfer’).

Als je een werkgever wilt overtuigen van jouw geschiktheid voor een stage of (bij)baan, is het belangrijk  dat je helder kunt verwoorden wat jij allemaal kunt. In deze training word je je bewust van de transferable skills die je hebt ontwikkeld tijdens je studie, in bijbanen en bij andere activiteiten. In de training analyseer je een vacature om nauwkeurig te kunnen inschatten wat de werkgever zoekt. Je leert onderscheid te maken tussen specialistische en generieke (vakspecifieke) vaardigheden.  Vervolgens inventariseer je over welke transferable skills jij beschikt en oefen je met het geven van voorbeelden.

Na het volgen van de training heb je een duidelijk beeld van je vaardigheden en kun je deze beter onder woorden brengen.

Voor wie
Studenten vanaf het derde studiejaar, (pas) afgestudeerden van de Universiteit Utrecht en promovendi van alle graduate schools, ongeacht contract type of jaar van project

Kosten
geen

Aanmelden voor:

Weet jij hoe je werkzaamheden en organisaties op het spoor komt die bij jou passen? Hoe een werkgever naar personeel zoekt of wat je kunt doen om je baankansen te vergroten?

In deze training verken je de arbeidsmarkt vanuit jouw eigen voorkeuren, drijfveren en kwaliteiten. Om dat te kunnen doen, moet je een duidelijk beeld hebben van jouw criteria voor werk. Als je nog niet zo ver bent, volg dan eerst de training Zelfanalyse voor loopbaan.

In de training Arbeidsmarkt verkennen & netwerken leer je LinkedIn gebruiken om de arbeidsmarkt in kaart te brengen en ermee in contact te komen.  Daarnaast leer je hoe organisaties hun medewerkers selecteren en hoe je daar slim op in kunt spelen. Er is aandacht voor het vinden van vacatures en voor het benutten van je eigen netwerk bij het vinden van werk. Ook leer je hoe je jezelf overtuigend kunt presenteren aan werkgevers door te werken aan een professionele pitch.

Na het volgen van deze training heb je meer inzicht in hoe je toekomstige werkgevers kunt benaderen en ben je je meer bewust van de potentie van je eigen netwerk.

Voor wie: Studenten vanaf het derde studiejaar, (pas) afgestudeerden van de Universiteit Utrecht en promovendi van alle graduate schools, ongeacht contract type of jaar van project

Kosten
geen

Aanmelden voor:

Heb jij ook een LinkedIn account aangemaakt en is je profiel nog steeds niet goed ingevuld? Weet je eigenlijk niet precies wat je met LinkedIn kan? In deze basisworkshop LinkedIn leer je hoe je een goed profiel maakt en hoe je je netwerk uit kunt breiden. Hoe eerder je hiermee start, hoe makkelijker je LinkedIn kunt gebruiken als je gaat zoeken naar een baan. Als je solliciteert is online profilering namelijk onmisbaar. Datzelfde geldt natuurlijk voor als je een stage zoekt. Met LinkedIn kun je jezelf nog veel beter laten zien dan met een CV. 

In deze workshop leer je hoe een goed profiel er uit ziet, ga je aan de slag met je eigen profiel en krijg je hier ook feedback op. Na deze workshop weet je hoe je je profiel verder kunt verbeteren en hoe je mensen toevoegt aan je netwerk. 

Neem je (opgeladen) laptop mee naar de training zodat je ook direct aan de slag kunt.

Na deze workshop, of als jouw profiel al helemaal klaar is kun je je aanmelden voor de advanced LinkedIn workshop. Hier leer je hoe je LinkedIn gebruikt bij het zoeken naar werk.

Voor wie
Studenten vanaf het derde studiejaar, (pas) afgestudeerden van de Universiteit Utrecht en promovendi van alle graduate schools, ongeacht contract type of jaar van project

Kosten
geen

Aanmelden voor:

Wil jij leren hoe je LinkedIn echt voor je kunt laten werken? In deze workshop kom je er achter:

 • hoe je ervoor zorgt dat recruiters/werkgevers jou vinden;
 • hoe je een goede samenvatting schrijft;
 • hoe je groepen en bedrijfspagina’s gebruikt;
 • hoe je vacatures kunt vinden;
 • en hoe je een goed netwerk opbouwt en onderhoudt.

Om deel te kunnen nemen aan deze training moet je al een ingevuld LinkedIn profiel hebben. Heb je dat nog niet, volg dan ook de basisworkshop LinkedIn of ga zelf aan de slag. Het kan helpen als je ook de workshop arbeidsmarkt verkennen & netwerken gevolgd hebt. Neem je (opgeladen) laptop mee naar de training zodat je ook direct aan de slag kunt.

Voor wie

Studenten vanaf het derde studiejaar, (pas) afgestudeerden van de Universiteit Utrecht en promovendi van alle graduate schools, ongeacht contract type of jaar van project

Kosten
geen

Aanmelden voor:

Op zoek naar een stageplaats of ga je solliciteren naar een baan? In deze bijeenkomst leer je wat gebruikelijk is bij het opstellen van een goed cv en een passende sollicitatiebrief.

Aan de hand van instructievideo’s en uitleg over do’s en don’ts krijg je informatie over de verschillende onderdelen van een cv en brief. Ook bespreken we hoe werkgevers hun selecties maken en hoe je daarop kunt inspelen. In de training maak je een begin met de opzet van je cv en brief en geef je elkaar feedback met behulp van een checklist. Er is tijdens de bijeenkomst ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

Na de bijeenkomst kun je een afspraak maken met een career officer om individueel je cv of brief te bespreken.

Deze training is een uitstekend startpunt voor beginnende cv- en briefschrijvers.   

Voor wie?
Studenten vanaf het derde studiejaar, (pas) afgestudeerden van de Universiteit Utrecht en promovendi van alle graduate schools, ongeacht contract type of jaar van project

Kosten
geen

Aanmelden voor:

Weet jij wat belangrijk is bij sollicitaties? Hoe jij je zo optimaal mogelijk kunt voorbereiden? In deze training word je bewust gemaakt van het perspectief van de werkgever en hoe je daar effectief op kunt inspelen. De focus wordt gelegd op het gesprek dat je voert om een baan of stageplaats te krijgen.

Voor deze training is het belangrijk dat je min of meer duidelijk hebt welke functies en organisaties jou aanspreken. Als je nog niet zo ver bent, volg dan eerst de training Arbeidsmarkt verkennen & netwerken. Wil je leren hoe  je een cv of brief schrijft? Ga dan naar de training CV en sollicitatiebrief opstellen.

In deze training werken we op basis van een door jou meegebrachte vacature. Je gaat na wat de werkelijke behoefte is van de organisatie en wat er nodig is om de functie te vervullen.  Vervolgens kijk je hoe jouw motivatie en ervaring daarop aansluiten en hoe je dat kunt overbrengen. Je oefent met veel voorkomende vragen in een sollicitatiegesprek en krijgt tips om je presentatie te optimaliseren.

Deze praktijkgerichte training helpt je om met meer zelfvertrouwen te solliciteren naar een baan of stageplaats. Na de bijeenkomst kun je een afspraak maken met een career officer om  individueel een sollicitatiegesprek te oefenen.

Voor wie: Studenten vanaf het derde studiejaar, (pas) afgestudeerden van de Universiteit Utrecht en promovendi van alle graduate schools, ongeacht contract type of jaar van project

Kosten
geen

Aanmelden voor:

Een agenda vol met taken en verantwoordelijkheden: is dat voor jou ook een bekend fenomeen? Hoe zorg je dat je inspanningen effectief en efficiënt zijn én dat je zelf in balans blijft met alles wat op je afkomt?

In deze training ga je aan de slag met een aantal modellen en inzichten op het gebied van timemanagement. Deze helpen om taken te prioriteren en te ordenen. We maken onderscheid tussen wat urgent en wat belangrijk is en oefenen met een methode om ‘zaken gedaan te krijgen’.  Daarnaast onderzoeken we welke werkstijl bij jou past, zodat alle voordelen ervan kunt benutten en de valkuilen (zoveel mogelijk) kunt voorkomen.

Deze interactieve training helpt je om gericht aan het werk te gaan en daarmee stress te verminderen.  Bewust en effectief!

Voor wie
Studenten vanaf het derde studiejaar, (pas) afgestudeerden van de Universiteit Utrecht en promovendi van alle graduate schools, ongeacht contract type of jaar van project

Kosten
geen

Aanmelden voor:

Ben je op zoek naar een master, maar weet je niet precies wat er bij je past? Blijf je twijfelen, misschien ook óf  je wel een master wilt doen? In de workshop Kiezen voor master en loopbaan leer je hoe je dat kunt aanpakken.

De workshop bestaat uit  één bijeenkomst.

 • Je leert meer over het maken van keuzes: hoe pak je dit aan? Wat is de functie van twijfels?
 • Met tests en opdrachten breng je je motivatie, interesses en kwaliteiten in kaart.
 • Je leert hoe je een vertaalslag kan maken naar vervolgstudies (binnen of buiten de Universiteit Utrecht) en carriereperspectieven.
 • Je krijgt tips voor het vinden van goede  informatie over masters en loopbaanopties.

Let op: ben je minimaal derdejaars? Dan kun je ook deelnemen aan de training Zelfanalyse voor loopbaan van Career Services (www.uu.nl/careerservices). Daar is meer tijd ingeruimd voor het onderzoeken van jouw persoonlijke werkvoorkeuren en je kwaliteiten. Als je nog weinig aandacht hebt besteed aan het ontdekken daarvan, doe deze workshop dan eerst.

In de workshop Kiezen voor master en loopbaan ligt de nadruk op het vinden van masters bij jouw wensen en is er meer begeleiding bij het proces van kiezen.

Aanmelden voor: 

Ons no-show beleid

Wij bieden graag gratis diensten aan vanuit Career Services aan alle studenten en promovendi van de Universiteit Utrecht. Echter: Gratis betekent niet vrij van verantwoordelijkheden.

 Onze activiteiten zijn regelmatig ruime tijd van tevoren volgeboekt. Voor iedere late annulering of no-show, hebben we een aantal studenten dat de activiteit graag had bijgewoond, moeten teleurstellen. Dit is hoe we te werk gaan:

 • Wanneer je je voor een activiteit hebt aangemeld, verwachten we dat je de activiteit daadwerkelijk bijwoont;
 • Wanneer je je afspraak of workshop moet annuleren, doe dit dan zo vroeg mogelijk, uiterlijk 24 uur van te voren;
 • Wanneer je niet komt opdagen zonder kennisgeving, kun je gedurende acht weken niet meer deelnemen aan activiteiten van Career Services. Twee no-shows betekent dat je niet meer kunt deelnemen voor de rest van het studiejaar;
 • Eventuele betrokken partner bedrijven of organisaties zullen op de hoogte zijn van het feit dat jij zonder bericht niet bent komen opdagen.