Verlenging van de diplomatermijn

Lukt het je niet om binnen tien jaar een diploma te halen als direct gevolg van je functiebeperking (‘bijzondere omstandigheden van structurele aard’)? Dan kun je bij DUO een verzoek indienen voor verlenging van de diplomatermijn met 5 jaar.

Bij verlenging van de diplomatermijn krijg je meer tijd om aan de eis van de prestatiebeurs te voldoen (het behalen van het afsluitend diploma binnen de diplomatermijn). Die termijn is voor jou dan geen 10 jaar, maar 15 jaar.

Je moet ‘op tijd’ zijn begonnen met je studie. Dat wil zeggen: toen je begon, had je nog genoeg diplomatermijn over om de studie binnen de termijn te halen. Doe je een 4-jarige opleiding, dan moet je dus uiterlijk 4 jaar voor het einde van de diplomatermijn zijn begonnen. DUO kijkt hierbij naar de officiële duur van de opleiding.

Geen verlenging mogelijk

Je kunt geen verlenging van de diplomatermijn aanvragen als:

  • je niet binnen 10 jaar kunt afstuderen omdat je tussendoor bent gaan werken, of
  • je al een afsluitend diploma hebt behaald, of
  • je bent uitgeloot en daardoor studievertraging hebt opgelopen.

Maak een afspraak

Maak een afspraak met een studentendecaan via Studentenservice om te bespreken of je in aanmerking komt voor deze voorziening.