Online Proctoring

Indien je door bijzondere omstandigheden een tentamen niet op locatie kunt maken, kun je als speciale voorziening een tentamen via online proctoring aanvragen bij de examencommissie van je opleiding.  

Bij online proctoring wordt speciale software ingezet die niet alleen meekijkt via de camera, maar waar de videobeelden worden opgeslagen en geanalyseerd voor fraudedetectie. Het programma Proctor Exam dat de Universiteit Utrecht gebruikt, is een bewezen en getest systeem, waarbij privacyaspecten worden meegenomen.

Protocol online proctoring Universiteit Utrecht

In het protocol vind je de volgende informatie:

  • Wie is bevoegd de regels vast te stellen?
  • Wanneer wordt online proctoring ingezet?
  • Omschrijving fraude, onregelmatigheden en ongeldigheidsverklaring.
  • Netiquette.
  • Voorschriften student voorafgaand aan de toets.
  • Voorschriften reviewer en examencommissie na de toets.

Privacyverklaring online proctoring universiteit utrecht

In de privacyverklaring staat (onder andere):

  • Welke persoonsgegevens worden gebruikt en met welk doeleinde.
  • Wie heeft er toegang tot je persoonsgegevens en hoe ze worden beveiligd.
  • Wat je rechten zijn en hoe je die kunt uitoefenen.

Vragen over online proctoring

Wat kun je zelf doen om je privacy te garanderen?

Je kunt zelf ook maatregelen nemen zoals het afschermen van je BSN-nummer bij een check van je ID en het werken in een relatief lege kamer.

De UU werkt vanuit het principe: data zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die inzicht in de data nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak. Bijvoorbeeld voor de taak van ‘beoordelen of gedrag dat als eventuele fraude is aangemerkt door de reviewer van Proctor Exam, ook echt fraude is’. En de toegang tot de data is zo kort mogelijk. Als een docent/medewerker geen taak heeft bij de afgenomen toets met online proctoring, dan krijgt deze docent/medewerker geen toegang tot het materiaal.

Waar kan ik terecht als...

...ik niet mee kan doen omdat ik niet over de juiste apparatuur beschik.

Geef dit aan bij je opleiding en de examinator van de toets. Er kan samen worden gezocht naar een oplossing.

…ik vragen heb over de techniek.

Wanneer je over de gevraagde apparatuur beschikt, maar problemen ervaart met de techniek ondersteunt ProctorExam je hierin via de chatfunctie. Dit geldt zowel voor de technische check enkele dagen vóór de toets, de setup net vóór de toets en tijdens de toets zelf.

… ik vragen heb over mijn privacy.

Mocht je vragen hebben over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, dan kun je die stellen via privacy@uu.nl.