Privacywetgeving

De Universiteit Utrecht verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In de Privacyverklaring informeren wij over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt wor­den, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. In de cookieverklaring lees je van welke cookies gebruik wordt gemaakt.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de web­site) van de Universiteit Utrecht. De Privacyverklaring geeft per onder­werp de meest relevante informatie.

De UU gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Naar de Privacyverklaring