Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

De Universiteit Utrecht verwerkt een groot aantal persoonsgegevens. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is de Universiteit er verantwoordelijk voor dat er op een correcte manier met persoonsgegevens wordt omgegaan. Op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens staat een uitleg over de wettelijke regels waaraan de Universiteit Utrecht zich moet houden.

DISCLAIMER

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meten wij hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke onderwerpen het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken wij cookies. Lees meer in de disclaimer op www.uu.nl.