Uploaden scriptie ter archivering

Op de pagina vind je informatie over het uploaden van je scriptie ter archivering en eventueel ter publicatie. Dit proces is in grote lijnen beschreven. Neem contact op met je eigen faculteit voor vragen over het precieze proces. 

Voor contactgegevens per faculteit, zie de facultaire studiepunten pagina.

  • De faculteit Sociale Wetenschappen heeft afwijkende contactgegevens, deze zijn te vinden via de pagina scriptie archivering.
  • University College Roosevelt staat niet vermeld op bovenstaande pagina. Zij zijn te bereiken via registrar@ucr.nl  

Als je scriptie al is gepubliceerd, kijk dan op de pagina van de Universiteitsbibliotheek Utrecht voor meer informatie en contactgegevens.

Aanleveren scriptie

Je scriptie kun je op 2 manieren aanleveren:

  1. Je hebt je scriptie al eerder geüpload in een Zaak via OSIRIS Student (bijvoorbeeld ter goedkeuring of beoordeling). Je kunt dit bestand dan selecteren ter archiveren, je hoeft hiervoor niet opnieuw het bestand te uploaden.

  2. Je uploadt deze zelf in de Zaak via OSIRIS Student ter archivering van je thesis.

Wanneer kan ik mijn scriptie aanleveren?

Je kunt je scriptie archiveren wanneer de Zaak via OSIRIS Student beschikbaar is. Deze kan op 2 manieren beschikbaar worden:

  1. De administratie van de faculteiten moet de Zaak starten. Deze is dus niet standaard beschikbaar via OSIRIS Student. Je krijgt een e-mail zodra de Zaak voor je beschikbaar is.
  2. De Zaak is zichtbaar na het afronden van een eerdere Zaak via OSIRIS Student bij de faculteit (bijvoorbeeld ter goedkeuring of beoordeling).*
  3. De Zaak is standaard zichtbaar via OSIRIS Student om te starten door de student.

* Opmerking: Het kan zijn dat je al wel je thesis hebt ingeleverd, maar niet een Zaak ter archivering ziet na het afronden van de eerdere Zaak. Dit komt doordat nog niet alle faculteiten deze 2 Zaken aan elkaar hebben gekoppeld. In die gevallen geldt punt 1 onder “Wanneer kan ik mijn scriptie archiveren?” en krijg je een e-mail wanneer deze wel beschikbaar is.

Archiveren

Je moet je scriptie altijd archiveren in een Zaak via OSIRIS Student. Dit is de definitieve versie van de scriptie die is beoordeeld.

Publiceren van je masterscriptie

De Universiteit Utrecht wil kennis zo breed en open mogelijk delen. Daarom kun je naast het archiveren in de Zaak aangeven om je masterscriptie ook te publiceren. De scripties zijn openbaar en te raadplegen via Google/WorldCat, tenzij je kiest om je scriptie niet te publiceren of om een embargodatum in te stellen. Je kunt daarmee je scriptie tot een bepaalde datum afschermen, bijvoorbeeld omdat je verder gaat met onderzoek naar het onderwerp.

Heb je ervoor gekozen om je scriptie niet te publiceren of heb je een embargodatum ingesteld en wil je dit toch laten veranderen zodat de scriptie gepubliceerd wordt? Neem dan contact op met je faculteit. Geef daarbij in de e-mail aan wat de reden is van de wijziging en bij een embargodatum tot welke datum je die wilt laten duren. Als je samen een scriptie hebt geschreven, stem dit dan ook eerst af met de andere auteur(s).

Als je kiest om je scriptie te laten publiceren kun je ervoor kiezen een aparte publicatieversie te uploaden. Voor meer informatie over het publiceren van je thesis en waaraan te denken zie de pagina van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Publiceren van je bachelorscriptie

Je bachelorscriptie wordt standaard niet gepubliceerd tenzij er iets anders is afgesproken. Neem voor meer informatie contact op met je scriptiebegeleider en/of faculteit.

Contact voor vragen en/of opmerkingen

  • Mijn scriptie is NOG NIET gepubliceerd in WorldCat/Google: Bovenaan deze pagina kun je de link vinden naar de facultaire contactgegevens voor vragen en/of opmerkingen.
  • Mijn scriptie is WEL gepubliceerd in WorldCat/Google: Je kunt contactgegevens en informatie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht voor vragen en/of opmerkingen vinden op de pagina van de Universiteitsbibliotheek.

Wat betekent het uploaden en/of publiceren van je scriptie voor je privacy?

Scriptie en je privacy