Gendertransitie

Bij het doormaken van een  (sociale, medische, juridische) transitie kan er veel op je afkomen, dit kan ook invloed hebben op je studie. De universiteit biedt verschillende (financiële) voorzieningen om studenten in transitie te ondersteunen.

Begeleiding en advies 

Loop je ergens tegenaan tijdens je studie? Neem contact op met je studieadviseur; de studieadviseur kan met jou bespreken welke ondersteuning er binnen de universiteit mogelijk is, en je eventueel doorverwijzen naar een studentendecaan of een studentenpsycholoog. Samen met de studieadviseur kun je bespreken of er bijvoorbeeld aanpassingen van je studieprogramma nodig zijn, en of er eventueel andere (praktische) onderwijs- en toetsvoorzieningen mogelijk zijn.  

Lees meer over begeleiding en advies.  

Financiële compensatie studievertraging 

Als je door een gendertransitie vertraging oploopt in je studie, kom je mogelijk in aanmerking voor financiële steun van de universiteit: afstudeersteun (uit het Profileringsfonds). Meer informatie vind je op de pagina over afstudeersteun

Wil je de mogelijkheden voor een  (financiële) voorziening bij DUO bespreken, maak dan via Studentenservice een afspraak met de studentendecaan.

Aanpassen (persoons)gegevens 

Binnen de UU maken wij zoveel mogelijk gebruik van de roepnaam. Dit is immers de naam waar je zelf controle over hebt: je kunt deze te allen tijde aanpassen in Studielink en ons zo laten weten op welke manier we je aan kunnen spreken en schrijven. Alle IT-systemen waarop je inlogt met je solis-ID tonen hierna de nieuwe roepnaam. 

Wijzigingen in officiële voornamen, achternaam of geslacht, worden automatisch in OSIRIS doorgevoerd op het moment dat de gegevens zijn gewijzigd in de Basisregistratie Personen (BRP). Lees meer over gegevens wijzingen op de Studentensite.  Er wordt vanuit het EDI-office gewerkt aan de mogelijkheid om de gewenste persoonlijke voornaamwoorden zelf aan te kunnen geven in OSIRIS.

Vervangend getuigschrift/ diploma

In het Reglement Inschrijving en Collegegeld is vastgelegd dat een (oud)student een vervangend getuigschrift (diploma en diplomasupplement) kan aanvragen. 

Op het moment dat je een officiële (voor-)naamswijziging en/of een wijziging van de geslachtsaanduiding aanvraagt, en deze in de BRP geregistreerd wordt (of het moment dat je een bewijsstuk van de wijziging kan overleggen), kan het oude diploma worden ingewisseld voor een nieuw diploma met de nieuwe persoonsgegevens. Hier is geen termijn (en zijn géén kosten) aan verbonden; dit kan ook nog jaren na afloop van de inschrijving/van afstuderen.

Neem na een officiële (voor-)naamswijziging even contact op met de studentendecanen als je een vervangend getuigschrift wilt aanvragen. Dat kan via: studentcounsellors@uu.nl

Ongewenst gedrag en vertrouwenspersonen 

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect, zoals vastgelegd in de gedragsregels van de Code of Conduct. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag, bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie of seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten. Je kan een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag inschakelen voor advies en ondersteuning. De gegeven informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. 

Studenten kunnen ook praten met een studentpsycholoog of studieadviseur. Lees meer over bij wie je terecht kunt als student. 

All-gender toiletten

De Universiteit Utrecht streeft ernaar om in alle gebouwen, die aan de voorwaarden voldoen, ten minste één all-gendertoilet te realiseren. Op de gebouwenpagina's van de UU zie je welke gebouwen op dit moment beschikken over een all-gender toilet. Als een gebouw niet beschikt over een all-gendertoilet, staat de locatie van de dichtstbijzijnde vermeld.

Nuttige websites