Subsidiemogelijkheden

Drie geillustreerde personen houden gezamenlijk het logo van de Universiteit Utrecht omhoog.

Sinds de start van het Nationaal Programma Onderwijs zijn er vier Calls for Proposals (subsidierondes) georganiseerd op de Universiteit Utrecht. Studenten, studentenorganisaties, faculteiten en UU-medewerkers konden subsidie aanvragen voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dat is: het wegwerken en herstellen van achterstanden die onder studenten ontstaan zijn door de corona-pandemie.

Naast de Call for Proposals konden erkende studentenorganisaties in 2021-2022 en in 2022-2023 óók nog een Toelage Studentenorganisaties ontvangen. In 2021-2022 mocht deze toelage gebruikt worden voor alle NPO-thema's. In 2022-2023 alleen voor het thema Studentenwelzijn. 

Heeft jouw studentenorganisatie een Toelage Studentenorganisaties ontvangen? Vergeet dan niet na afloop van je activiteit een kort verslag plus rechtenvrije foto in te sturen aan projectteamnpo@uu.nl

Heb jij via een Call for Proposals geld ontvangen voor een project? Denk er dan aan dat je na afloop een rapportageformulier moet indienen en al je facturen uiterlijk 2 maanden na afloop van het project hebt ingediend.

 

Het is niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen

De laatste, vierde, Call is op 1 februari 2023 gesloten. Er zal geen nieuwe subsidieronde worden georganiseerd. Er komt ook geen nieuwe ronde met Toelage Studentenorganisaties. 

 

 

Bekijk hier voorbeelden van NPO-projecten georganiseerd vanuit faculteiten en door studentenorganisaties

Poster van back to better met drie groepen van activiteiten en twee qr-codes de linken naar ideeënbus en subsidie aanvragen

#backtobetter
Powered by NPO