Nieuwe aanspraak op studiefinanciering: gedwongen stoppen met je opleiding

Wat als tijdens je studie blijkt dat je de studie nooit kunt afronden? Of dat je het beroep waarvoor je wordt opgeleid nooit kunt uitoefenen? Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je helemaal opnieuw aanspraak krijgen op studiefinanciering. Zo kun je een nieuwe start maken bij een andere opleiding.

Voorwaarden

Je kunt mogelijk nieuwe aanspraak op studiefinanciering maken als:

  • je moet stoppen met je opleiding, en
  • dit een direct gevolg is van een functiebeperking (handicap of chronische ziekte), en
  • de functiebeperking (handicap of chronische ziekte) tijdens de opleiding is ontstaan, geconstateerd of verergerd, en
  • je verder wilt studeren aan een opleiding die recht geeft op studiefinanciering en die wél past bij je functiebeperking.

Geen nieuwe aanspraak mogelijk

Je kunt geen nieuwe aanspraak op studiefinanciering maken als:

  • je dezelfde opleiding weer opnieuw wilt beginnen, of
  • je een functiebeperking (ziekte of handicap) hebt waarmee je volgens de onderwijsinstelling wel een diploma voor de opleiding kunt halen, of
  • je dezelfde opleiding op een lager niveau wilt voortzetten, of
  • de beperking al bekend was voor aanvang van de studie, en niet is verergerd tijdens de studie.

Gevolgen voor je studiefinanciering

De eerder toegekende prestatiebeurs wordt omgezet in een gift, ongeacht de studieresultaten. Je studiefinancieringsverleden wordt volledig geschrapt.
Een nieuwe diplomatermijn gaat van start vanaf de eerste maand prestatiebeurs voor je nieuwe opleiding. Om de nieuwe beursjaren om te zetten in een gift, moet je binnen tien jaar je einddiploma halen, gerekend vanaf de start van de eerste maand prestatiebeurs voor de nieuwe opleiding.

Maak een afspraak

Maak een afspraak met een studentendecaan via Studentenservice om te bespreken of je in aanmerking komt voor een voorziening van DUO.

De studentendecaan toetst jouw verzoek aan de wet. Als je volgens de studentendecaan in aanmerking komt voor een voorziening, dan ontvang je de benodigde formulieren. De studentendecaan legt je dan ook de verdere procedure uit.