Studiefinanciering is een maandelijkse tegemoetkoming van de overheid in je studiekosten en de kosten van je levensonderhoud. Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot leeftijd, schoolsoort en nationaliteit kun je bij DUO studiefinanciering aanvragen.

Op de website van DUO staat actuele informatie over onder meer de maandbedragen, betaaldata, wat je maximaal mag bijverdienen en het terugbetalen van een studieschuld. ​

Het sociaal leenstelsel

Studiefinanciering bestaat sinds 1-9-2015 uit vier onderdelen:

 • Aanvullende beurs
 • Studentenreisproduct
 • Rentedragende lening
 • Collegegeldkrediet

Studenten van UCU en UCR betalen een hoger (instellings)collegegeldtarief en kunnen daarom een hoger collegegeldkrediet aanvragen.

Hoe lang heb je recht op studiefinanciering?

Dat is afhankelijk van de duur van je opleiding. Een universitaire bachelor duurt 3 jaar, een master tussen de 1 en 4 jaar, afhankelijk van je programma. 

 • wo-bachelor + wo-master van 1 jaar
  • 4 jaar aanvullende beurs
  • 5 jaar OV-kaart
  • in totaal 7 jaar leenfaciliteit
 • wo-bachelor + wo-master van 2 jaar
  • 5 jaar aanvullende beurs
  • 6 jaar OV-kaart
  • in totaal 8 jaar leenfaciliteit
 • wo-bachelor + wo-master van 3 jaar
  • 6 jaar aanvullende beurs
  • 7 jaar OV-kaart
  • in totaal 9 jaar leenfaciliteit
 • wo-bachelor + SUMMA (master van 4 jaar)
  • 7 jaar aanvullende beurs
  • 8 jaar OV-kaart
  • in totaal 10 jaar leenfaciliteit

Let op: je moet je studiefinanciering binnen de (verlengde) diplomatermijn verzilveren.

Overgangsregelingen

 1. Heb je vóór 1-9-2015 al een basisbeurs ontvangen voor een opleiding in het HBO of WO?
  Vanaf 1-9-2015 heb je recht op 36 maanden basisbeurs minus het aantal maanden basisbeurs dat je t/m augustus 2015 hebt ontvangen. Houd er rekening mee dat DUO automatisch ook al maanden basisbeurs voor je toekomstige masterprogramma heeft uitgekeerd als je langer dan 36 maanden over je bachelor doet. Je mag je studie hebben onderbroken of van studie zijn gewisseld. Dit geldt ook als je je dit studiejaar uitschrijft, om wat voor reden dan ook.
 2. Als je op 1-9-2015 al meer dan 36 maanden basisbeurs hebt gehad, krijg je vanaf 1-9-2015 geen basisbeurs meer.
  Wel worden alle ontvangen maanden basisbeurs van vóór 1-9-2015 een gift als je binnen 10 jaar een masterdiploma haalt. Dit is het geval als je al eerder in het HBO hebt gestudeerd of langer dan 36 maanden over je bachelor doet.  DUO betaalt namelijk automatisch ook al maanden basisbeurs voor je toekomstige masterprogramma als je langer dan 36 maanden over je bachelor doet. Als je alleen een bachelordiploma behaalt, worden 36 maanden basisbeurs (en ook de aanvullende beurs) een gift.

Voorbeeld 

Bert zit in zijn vierde jaar van de bachelor Aardwetenschappen. Hij heeft vanaf 1 oktober 2011 een basisbeurs. Bert heeft in september 2014 nog niet zijn bachelor maar krijgt dan wel alvast maanden basisbeurs uitgekeerd die eigenlijk voor de master zijn bestemd. Bert krijgt tot 1-09-2015 in totaal 47 maanden basisbeurs. Vanaf 1-9-2015 krijgt hij (36-47 =) 0 maanden basisbeurs.

 • Als Bert vóór 2021 zijn diploma voor de tweejarige researchmaster haalt, worden de 47 maanden basisbeurs een definitieve gift.
 • Als Bert vóór 2021 alléén een bachelordiploma haalt worden 36 maanden basisbeurs een definitieve gift.

Uitzondering

Studenten die via een studentendecaan een jaar extra basisbeurs vanwege een handicap of chronische ziekte hebben of gaan ontvangen, kunnen op maximaal 48 maanden basisbeurs rekenen.

Op de site voor masterkiezers vind je hierover informatie en een aantal voorbeelden.
 

Bijzonderheden

Bevalt je studie je niet of heb je tegenvallende studieprestaties? In het studiejaar waarin je voor het eerst studiefinanciering ontvangt, kun je gebruik maken van de 1-februari-regeling. Je hoeft dan de eerste maanden prestatiebeurs, inclusief je Studenten OV-chipkaart, niet terug te betalen (maximaal 5 maanden).

Wat moet je doen?

Zet uiterlijk per 1 februari je studiefinanciering stop en lever je Studenten OV-chipkaart in. Voorwaarde is wel dat je in datzelfde studiejaar geen studiefinanciering meer ontvangt voor het hoger onderwijs. Uiteraard gaan de maanden studiefinanciering die je ontvangen hebt wel af van je totaal aan studiefinancieringsrechten. Als je gebruik maakt van de 1-februari-regeling, hoef je niet per se met je studie te stoppen. 

Je vindt meer informatie hierover op de masterkiezersite.

Meer informatie vind je op de site voor masterkiezers.