Studiefinanciering is een maandelijkse tegemoetkoming van de overheid in je studiekosten en de kosten van je levensonderhoud. Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot leeftijd, opleiding en nationaliteit kun je bij DUO studiefinanciering aanvragen.

Waaruit bestaat studiefinanciering? 

Per 1 september 2015 is het sociaal leenstelsel ingegaan en bestaat studiefinanciering uit vier onderdelen:

 1. Aanvullende beurs 
 2. Studentenreisproduct
 3. Lening
 4. Collegegeldkrediet

De aanvullende beurs en het studentenreisproduct kunnen een gift worden als je binnen 10 jaar je diploma behaald. De lening en het collegegeldkrediet moet je na je opleiding altijd terugbetalen met rente. 

Hoe lang heb je recht op studiefinanciering?

Dat is afhankelijk van de duur van je opleiding. Een universitaire bachelor duurt 3 jaar, een master tussen de 1 en 4 jaar, afhankelijk van je programma. 

wo-bachelor + wo-master van 1 jaar
 • ​4 jaar aanvullende beurs
 • 5 jaar studentenreisproduct
 • in totaal 7 jaar lening
wo-bachelor + wo-master van 2 jaar
 • 5 jaar aanvullende beurs
 • 6 jaar studentenreisproduct
 • in totaal 8 jaar lening
wo-bachelor + wo-master van 3 jaar
 • 6 jaar aanvullende beurs
 • 7 jaar studentenreisproduct
 • in totaal 9 jaar lening
wo-bachelor + master van 4 jaar (SUMMA)
 • 7 jaar aanvullende beurs
 • 8 jaar studentenreisproduct
 • in totaal 10 jaar lening

Uitzonderingen

Heb je vóór 1-9-2015 al een basisbeurs ontvangen voor een opleiding in het HBO of WO?
Vanaf 1-9-2015 heb je recht op 36 maanden basisbeurs minus het aantal maanden basisbeurs dat je t/m augustus 2015 hebt ontvangen.

Houd er rekening mee dat DUO automatisch ook al maanden basisbeurs voor je toekomstige masterprogramma heeft uitgekeerd als je langer dan 36 maanden over je bachelor doet. Je mag je studie hebben onderbroken of van studie zijn gewisseld. Dit geldt ook als je je dit studiejaar uitschrijft, om wat voor reden dan ook. Heb je op 1-9-2015 al meer dan 36 maanden basisbeurs hebt gehad? Dan krijg je vanaf 1-9-2015 geen basisbeurs meer. Wel worden alle ontvangen maanden basisbeurs van vóór 1-9-2015 een gift als je binnen 10 jaar een masterdiploma haalt. Dit is het geval als je al eerder in het HBO hebt gestudeerd of langer dan 36 maanden over je bachelor doet. Als je alleen een bachelordiploma behaalt, worden 36 maanden basisbeurs (en ook de aanvullende beurs) een gift.

Voorbeeld 

Bert zit in zijn vierde jaar van de bachelor Aardwetenschappen. Hij heeft vanaf 1 oktober 2011 een basisbeurs. Bert heeft in september 2014 nog niet zijn bachelor, maar krijgt dan wel alvast maanden basisbeurs uitgekeerd die eigenlijk voor de master zijn bestemd. Hij krijgt tot 1-09-2015 in totaal 47 maanden basisbeurs. Vanaf 1-9-2015 krijgt hij (36-47 =) 0 maanden basisbeurs.

 • Als Bert vóór 2021 zijn diploma voor de tweejarige researchmaster haalt, worden de 47 maanden basisbeurs een definitieve gift.
 • Als Bert vóór 2021 alléén een bachelordiploma haalt worden 36 maanden basisbeurs een definitieve gift.

Let op! Studenten die via een studentendecaan een jaar extra basisbeurs vanwege een handicap of chronische ziekte hebben of gaan ontvangen, kunnen op maximaal 48 maanden basisbeurs rekenen.

Heb je vóór 1-9-2015 al basisbeurs hebben ontvangen voor een master aan de UU of elders? 
Dan heb je vanaf 1-9-2015 voor dezelfde of een andere master recht op:

 • 48 maanden basisbeurs voor een eenjarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
 • 60 maanden basisbeurs voor een tweejarige master (zoals een researchmaster of tweejarige educatieve master) minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
 • 72 maanden basisbeurs voor een driejarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
 • 84 maanden basisbeurs voor een vierjarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.

Je behoudt het recht op een basisbeurs ook al onderbreek je om wat voor reden dan ook voor, op of na 1 september 2015 je master en studiefinanciering. Ga je op of na 1-9-2015 voor de eerste keer met een masteropleiding beginnen? Dan is per 1-9-2015 geen recht meer op een basisbeurs. Alle genoten maanden basisbeurs vóór 1-9-2015 worden een gift als je binnen de diplomatermijn van 10 jaar een masterdiploma haalt. Heb je voor een bacheloropleiding < 36 maanden basisbeurs genoten, dan mag je het restant meenemen naar de masteropleiding.

Let op! Masterstudenten die een extra jaar prestatiebeurs hebben of nog gaan ontvangen vanwege: een handicap of chronische ziekte, het volgen van een eenjarige lerarenopleiding na afronding van een masteropleiding houden vanaf 1-9-2015 recht op dat extra jaar.

>>  Zie je masterkiezerssite voor meer informatie over de overgangsregeling voor masterstudenten.

Bevalt je studie je niet of heb je tegenvallende studieprestaties?
In het studiejaar waarin je voor het eerst studiefinanciering ontvangt, kun je gebruik maken van de 1-februari-regeling. Je hoeft dan de eerste maanden prestatiebeurs, inclusief je studentenreisproduct, niet terug te betalen (maximaal 5 maanden).

Wat moet je doen?

Je moet uiterlijk per 1 februari bij DUO je studiefinanciering stopzetten en je studentenreisproduct inleveren. Voorwaarde is wel dat je in datzelfde studiejaar geen studiefinanciering meer ontvangt voor het hoger onderwijs. Uiteraard gaan de maanden studiefinanciering die je ontvangen hebt wel af van je totaal aan studiefinancieringsrechten. Als je gebruik maakt van de 1-februari-regeling, hoef je niet per se met je studie te stoppen. 

Voor een lerarenopleiding kun je extra studiefinanciering, basisbeurs of tegemoetkoming krijgen. Lees meer over deze extra financiële voorzieningen op de masterkiezerssite over studiefinanciering.

Als je na je Hbo-opleiding een wo-master wilt volgen heb je soms nog recht op onderdelen van de studiefinanciering zoals een aanvullende beurs, een rentedragende lening en OV-kaart. In sommige gevallen heb je misschien nog recht op een basisbeurs. Lees meer hierover op de masterkiezerssite over studiefinanciering.