Studentensite

Studiefinanciering is een maandelijkse tegemoetkoming van de overheid in je studiekosten en de kosten van je levensonderhoud. Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot leeftijd, schoolsoort en nationaliteit kun je bij DUO studiefinanciering aanvragen.

Op de website van DUO vind je actuele informatie over onder meer de maandbedragen, betaaldata, wat je maximaal mag bijverdienen en het terugbetalen van een studieschuld. 

Nieuwe wet studiefinanciering: het sociaal leenstelsel

Hieronder vind je meer informatie over het sociaal leenstelsel in de bachelor- en masterfase voorstel dat  per 1 september 2015 wordt ingevoerd.

Studiefinanciering bestaat per 1-9-2015 uit vier onderdelen:

 • Aanvullende beurs
 • Studentenreisproduct
 • Rentedragende lening
 • Collegegeldkrediet

Hoe lang heb je recht op studiefinanciering?

Dat is op dit moment afhankelijk van de duur van je opleiding. De bachelorfase duurt 3 jaar. Daarna volgt de masterfase, waarvan de studieduur kan verschillen: 1, 2, 3 of 4 jaar. De situatie per 1 september 2015 wordt:

 • wo-bachelor + wo-master van 1 jaar:
  4 jaar aanvullende beurs + 5 jaar OV-kaart + in totaal 7 jaar leenfaciliteit
 • wo-bachelor + wo-master van 2 jaar:
  5 jaar aanvullende beurs + 6 jaar OV-kaart + in totaal 8 jaar leenfaciliteit
 • wo-bachelor + wo-master van 3 jaar:
  6 jaar aanvullende beurs + 7 jaar OV-kaart + in totaal 9 jaar leenfaciliteit
 • wo-bachelor + SUMMA (master van 4 jaar):
  7 jaar aanvullende beurs + 8 jaar OV-kaart + in totaal 10 jaar leenfaciliteit

Let op: je studiefinanciering moet je binnen de (verlengde) diplomatermijn verzilveren.

Test:  wat zijn mijn rechten vanaf september 2015?

Je kunt op de site van DUO een test doen.

Let op! In deze test wordt geen rekening gehouden met toekenning van een extra jaar prestatiebeurs op grond van handicap of chronische ziekte.

Overgangsregelingen

Bachelorstudenten die vóór 1-9-2015 al basisbeurs krijgen
 1. Heb je vóór 1-9-2015 al een basisbeurs ontvangen voor een opleiding in het HBO of WO?
  Vanaf 1-9-2015 heb je recht op 36 maanden basisbeurs minus het aantal maanden basisbeurs dat je t/m augustus 2015 hebt ontvangen. Houd er rekening mee dat DUO automatisch ook al maanden basisbeurs voor je toekomstige masteropleiding heeft uitgekeerd als je langer dan 36 maanden over je bachelor doet. Je mag je studie hebben onderbroken of van studie zijn gewisseld. Dit geldt ook als je je dit studiejaar uitschrijft, om wat voor reden dan ook.

2. Als je op 1-9-2015 al > 36 maanden basisbeurs hebt gehad, krijg je vanaf 1-9-2015 geen basisbeurs meer.
Wel worden alle ontvangen maanden basisbeurs van vóór 1-9-2015 een gift als je binnen 10 jaar een masterdiploma haalt. Dit is het geval als je al eerder in het HBO hebt gestudeerd of langer dan 36 maanden over je bachelor doet.  DUO betaalt namelijk automatisch ook al maanden basisbeurs voor je toekomstige masteropleiding als je langer dan 36 maanden over je bachelor doet. Als je alleen een bachelordiploma behaalt, worden 36 maanden basisbeurs (en ook de aanvullende beurs) een gift.

Voorbeeld 

Bert zit in zijn vierde jaar van de bachelor aardwetenschappen. Hij heeft vanaf 1 oktober 2011 een basisbeurs. Bert heeft in september 2014 nog niet zijn bachelor maar krijgt dan wel alvast maanden basisbeurs uitgekeerd die eigenlijk voor de master zijn bestemd. Bert zal tot 1-09-2015 in totaal 47 maanden basisbeurs ontvangen. Vanaf krijgt hij (36-47 =) 0 maanden basisbeurs.

Als Bert vóór 2021 zijn diploma voor de tweejarige researchmaster haalt  worden de 47 maanden basisbeurs een definitieve gift.

Als Bert vóór 2021 alléén een bachelordiploma haalt worden 36 maanden basisbeurs een definitieve gift.

Uitzondering

Studenten die via een studentendecaan een jaar extra basisbeurs vanwege een handicap of chronische ziekte hebben of gaan ontvangen, kunnen op maximaal 48 maanden basisbeurs rekenen.

Huidige masterstudenten én masterstudenten die willen switchen

Op de site voor masterkiezers vind je hierover informatie en een aantal voorbeelden.
 

Bijzonderheden

Stopzetten studiefinanciering per 1 februari

Bevalt je studie je niet of heb je tegenvallende studieprestaties? In het studiejaar waarin je voor het eerst studiefinanciering ontvangt, kun je gebruik maken van de 1-februari-regeling. Je hoeft dan de eerste maanden prestatiebeurs, inclusief je Studenten OV-chipkaart, niet terug te betalen (maximaal 5 maanden).

Wat moet je doen?

Zet uiterlijk per 1 februari je studiefinanciering stop en lever je Studenten OV-chipkaart in. Voorwaarde is wel dat je in datzelfde studiejaar geen studiefinanciering meer ontvangt voor het hoger onderwijs. Uiteraard gaan de maanden studiefinanciering die je ontvangen hebt wel af van je totaal aan studiefinancieringsrechten. Als je gebruik maakt van de 1-februari-regeling, hoef je niet per se met je studie te stoppen. 

Extra financiële voorzieningen voor studenten van een lerarenopleiding

Je vindt meer informatie hierover op de masterkiezersite.

Van afgeronde hbo/universitaire bachelor naar een wo-master

Meer informatie vind je op de site voor masterkiezers.

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Algemene informatie