Wil je actief worden in een bestuur van een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Misschien heb je recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.

Wil je bestuurlijk actief worden bij een studentenorganisatie? Kijk dan naar de financiële mogelijkheden op deze pagina

Voorwaarden voor een bestuursbeurs

Je bent lid van een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan en je staat in dat studiejaar ingeschreven aan de Universiteit Utrecht.

Hoe en tot wanneer vraag je een bestuursbeurs aan?

Dien je aanvraag in via het faculteitsbureau. Studentleden van de Universiteitsraad dienen de aanvraag in bij het College van Bestuur. Zij krijgen medio juli bericht over de aanvraagprocedure. De aanvraag voor studiejaar 2017-2018 kan je uiterlijk 31 augustus 2018 indienen. De aanvraag voor studiejaar 2018-2019 kan je uiterlijk 31 augustus 2019 indienen.

Vaststelling van het bedrag

De decaan van je opleiding stelt per bestuursfunctie de hoogte van het bedrag vast. Voor studentleden van de Universiteitsraad is dit in de regeling zelf vastgelegd.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de gemiddelde tijdsinvestering per week, gekoppeld aan een gedeelte van Normbedrag Hoger Onderwijs zoals vermeld in art. 318 Wsf 2000 naar de maatstaf van 1 januari 2017 of 1 januari 2018. Ook krijg je nog een toeslag als compensatie voor een deel van het collegegeld.

Download de tabel met de bedragen voor 2017-2018.

Download de tabel met de bedragen voor 2018-2019.

Toeslag

Voor beide studiejaren geldt dat studenten die een aanvullende beurs krijgen, een toeslag krijgen. In dit laatste geval vraagt de decaan of het college van bestuur:

  • Een kopie van het bericht van DUO waarop de hoogte van de aanvullende beurs in september van 2017 staat;
  • Een verklaring van Studentenservice. Deze verklaring krijg je als je het originele bericht van DUO meeneemt naar Studentenservice.

Fiscaal onbelast

De bestuursbeurs en eventuele toeslag levert een bedrag op jaarbasis op. Dit jaarbedrag wordt in gelijke, maandelijkse termijnen uitgekeerd en is fiscaal onbelast.

Officiële regeling en meer informatie

  • De officiële regeling voor studiejaar 2017-2018 en studiejaar 2018-2019 vind je hier (pdf)
  • Meer informatie over bestuursbeurzen voor facultaire bestuursorganen krijg je bij het bestuurssecretariaat van je opleiding/faculteit.
  • De studentleden van de Universiteitsraad krijgen via de griffie informatie en een aanvraagformulier toegestuurd.