• Wil je actief worden in een bestuur van een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Misschien heb je recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs. Lees hieronder meer.
 • Wil je bestuurlijk actief worden bij een studentenorganisatie? Kijk dan naar de financiële mogelijkheden op Bestuurlijk Actief Utrecht.
Bestuursbeurs UU
 • Je bent lid van een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan.
 • Je staat in dat studiejaar ingeschreven aan de Universiteit Utrecht.
 • De aanvraag voor studiejaar 2018-2019 kan je uiterlijk 31 augustus 2019 indienen.
 • De aanvraag voor studiejaar 2019-2020 kan je uiterlijk 31 augustus 2020 indienen.
   
 • Je kunt je aanvraag indienen via het Faculteitsbureau.
 • Studentleden van de Universiteitsraad dienen de aanvraag in bij het College van Bestuur, via de griffie. Zij krijgen medio juli bericht over de aanvraagprocedure.

De decaan van je opleiding stelt per bestuursfunctie de hoogte van het bedrag vast. Voor studentleden van de Universiteitsraad is dit in de regeling zelf vastgelegd. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de gemiddelde tijdsinvestering per week, gekoppeld aan een gedeelte van Normbedrag Hoger Onderwijs zoals vermeld in art. 318 Wsf 2000 naar de maatstaf van 1 januari 2018 of 1 januari 2019. Ook krijg je nog een toeslag als compensatie voor een deel van het collegegeld.

>> Bekijk de bedragen voor 2018-2019 en de bedragen voor 2019-2020.

Toeslag

Voor beide studiejaren geldt dat studenten die een aanvullende beurs krijgen, een toeslag krijgen. In dit laatste geval vraagt de decaan of het college van bestuur:

 • Een kopie van het bericht van DUO waarop de hoogte van de aanvullende beurs in september van 2018 of 2019 staat (afhankelijk van het studiejaar);
 • Een verklaring van Studentenservice. Deze verklaring krijg je als je het originele bericht van DUO meeneemt naar Studentenservice.

Fiscaal onbelast

De bestuursbeurs en eventuele toeslag levert een bedrag op jaarbasis op. Dit jaarbedrag wordt in gelijke, maandelijkse termijnen uitgekeerd en is fiscaal onbelast.

De aanvraag wordt behandeld aan de hand van de officiële regeling 'Bestuursbeurzen voor studenten in universitaire bestuursorganen' uit het Profileringsfonds.

 • Meer informatie over bestuursbeurzen voor facultaire bestuursorganen krijg je bij het bestuurssecretariaat van je opleiding/faculteit.
 • De studentleden van de Universiteitsraad krijgen via de griffie informatie en een aanvraagformulier toegestuurd.