Studentensite

Wil je actief worden in een bestuur van een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Misschien heb je recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.

Voorwaarden voor een bestuursbeurs

Je bent lid van een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan en je staat in dat studiejaar ingeschreven aan de Universiteit Utrecht.

Hoe en tot wanneer vraag je een bestuursbeurs aan?

Dien je aanvraag in via het faculteitsbureau. Studentleden van de Universiteitsraad dienen de aanvraag in bij het College van Bestuur. Zij krijgen medio juli bericht over de aanvraagprocedure.

Zorg dat de aanvraag voor studiejaar 2015-2016 uiterlijk 31 augustus 2016 is ingediend.

Een aanvraag voor studiejaar 2016-2017 moet je uiterlijk 31 augustus 2017 indienen.

Vaststelling van het bedrag

De decaan van de opleiding stelt per bestuursfunctie de hoogte van het bedrag vast. Voor studentleden van de Universiteitsraad is dit in de regeling zelf vastgelegd.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de gemiddelde tijdsinvestering per week, gekoppeld aan een gedeelte van Normbedrag Hoger Onderwijs zoals vermeld in art. 318 Wsf 2000 naar de maatstaf van 1 januari 2015 respectievelijk 1 januari 2016. Hierop wordt een toeslag geheven als compensatie voor een deel van het collegegeld.

Toeslag

Voor beide studiejaren geldt dat studenten die een aanvullende beurs krijgen, een toeslag krijgen. In dit laatste geval vraagt de decaan of het college:

  • Een kopie van het bericht van DUO waarop de hoogte van de aanvullende beurs in september van het betreffende studiejaar staat;
  • Een verklaring van Studentenservice. Deze verklaring krijg je als je het originele bericht van DUO meeneemt naar Studentenservice.

Fiscaal onbelast

De bestuursbeurs en eventuele toeslag levert een bedrag op jaarbasis op. Dit jaarbedrag wordt in gelijke, maandelijkse termijnen uitgekeerd en is fiscaal onbelast.

Officiële regeling en meer informatie

  • De officiële regeling voor studiejaar 2015-2016 en 2016-2017 vind je hier (pdf)
  • Meer informatie over bestuursbeurzen voor facultaire bestuursorganen krijg je bij het bestuurssecretariaat van je opleiding/faculteit.
  • De studentleden van de Universiteitsraad krijgen via de griffie informatie en een aanvraagformulier toegestuurd.

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Algemene informatie