Wil je actief worden in een bestuur van een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Misschien heb je recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht in de vorm van een bestuursbeurs.

Wil je bestuurlijk actief worden bij een studentenorganisatie? Kijk dan naar de financiële mogelijkheden op www.bestuurlijkactiefutrecht.nl

VOORWAARDEN VOOR EEN BESTUURSBEURS

Je bent lid van een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan en je staat het hele studiejaar ingeschreven aan de Universiteit Utrecht.

HOE EN TOT WANNEER VRAAG JE EEN BESTUURSBEURS AAN?

Dien je aanvraag in via het faculteitsbureau. Studentleden van de Universiteitsraad dienen de aanvraag in bij het College van Bestuur via de griffie. Zij krijgen medio juli bericht over de aanvraagprocedure.

De aanvraag voor studiejaar 2020-2021 kan je uiterlijk 31 augustus 2021 indienen.

WAT KRIJG IK AAN BESTUURSBEURS?

Dat hangt af van:

De decaan van je opleiding stelt per bestuursfunctie de tijdsinvestering van de functie vast. Voor studentleden van de Universiteitsraad is dit in de regeling zelf vastgelegd.

Deze tijdsinvestering geeft een indicatie van de te verwachten studievertraging. Deze tijdsinvestering is op zijn beurt bepalend voor de hoogte van de bestuursbeurs.

De bestuursbeurs bestaat uit een basisbedrag dat  afhankelijk is van de tijdsinvestering en die gekoppeld wordt  aan een deel  het Normbedrag Hoger Onderwijs zoals vermeld in art. 318 Wsf 2000 naar de maatstaf van 1 januari 2020. Dit krijgt iedereen uitbetaald.

Naast het basisbedrag kun je ook nog een toeslag krijgen voor het collegegeld dat je betaalt.  Er zijn drie soorten collegegeld:

 • Wettelijk collegegeld; deze toeslag wordt tegelijkertijd met het basisbedrag uitgekeerd. Er is geen toeslag collegegeld voor studenten die gebruik maken van het experiment Flexstuderen.
 • Verhoogd wettelijk collegegeld voor studenten van de bachelroropleidingen UCU, UCR en PPE; deze toeslag wordt tegelijkertijd met het basisbedrag uitgekeerd. Er is geen toeslag collegegeld voor studenten die gebruik maken van het experiment Flexstuderen
 • Instellingscollegegeld; (een deel van) deze toeslag wordt pas aan het einde van het studiejaar uitgekeerd als je daadwerkelijk door het uitoefenen van de bestuursfunctie studievertraging hebt opgelopen.

Toelichting

Aan je bestuursfunctie is een tijdsinvestering gekoppeld (zie hierboven) en een te verwachten studievertraging van x maanden. Als je x maanden of meer studievertraging hebt opgelopen krijg je een toeslag voor het instellingscollegegeld. Heb je een minder dan x maanden studievertraging dan krijg je een toeslag die overeenkomt met het aantal maanden studievertraging.

Twee voorbeelden 

 • Quynh is Vietnames en volgt een researchmaster bij Betawetenschappen. Zij zit in de faculteitsraad. Het lidmaatschap van dit gremium kost 2 dagdelen per week. Dit komt overeen met drie maanden studievertraging.
  Het basisbedrag op jaarbasis is voor haar functie € 2.154,18

  Na afloop van het studiejaar wordt duidelijk dat Quynh drie maanden studievertraging heeft opgelopen. Zij krijgt bovenop het basisbedrag een toeslag voor het instellingscollegegeld van € 2.047,30 uitgekeerd.
 • Patricia is Amerikaanse en volgt een eenjarige master bij Geesteswetenschappen . Zij zit in de faculteitsraad. Het lidmaatschap van dit gremium kost 3 dagdelen per week. Dit komt overeen met vier maanden studievertraging.
  Het basisbedrag op jaarbasis is voor haar functie € 3.231,22.
  Na afloop van het studiejaar wordt duidelijk dat Patricia twee maanden studievertraging heeft opgelopen. Zij krijgt bovenop het basisbedrag een toeslag voor het instellingscollegegeld van € 1.707,80 uitgekeerd.

Studenten die een aanvullende beurs van DUO ontvangen, krijgen een toeslag. In dit laatste geval vraagt de decaan of het college van bestuur:

 • Een kopie van het bericht van DUO waarop de hoogte van de aanvullende beurs in september van 2020 vermeld staat. Dit bericht heb je in oktober of november van 2019 ontvangen;
 • Een verklaring van Studentenservice. Deze verklaring krijg je als je een scan van  bericht van DUO meeneemt naar bestuurlijkactiefuu@uu.nl. Zet in de onderwerpregel: bestuursbeurs medezeggenschap en verklaring aanvullende beurs DUO

De Minister heeft aan het college van bestuur toestemming gegeven om studentleden van de Universiteitsraad en de studentassessoren van faculteitsbesturen toe te laten tot het experiment Flexstuderen.

Zij moeten minimaal voor 15 EC aan onderdelen volgen. Zij krijgen echter geen toeslag voor het wettelijk of verhoogd wettelijk collegegeld.

Voor de goede orde: studenten die studeren aan een van de flexopleidingen van onze universiteit en het wettelijk collegegeld betalen, kunnen ook gebruik maken van flexstuderen. Zij krijgen dan geen toeslag voor het wettelijk collegegeld.

Bedragen

Download de tabel met de jaarbedragen voor 2020-2021 en te verwachten studievertraging.

Fiscaal onbelast

De bestuursbeurs en eventuele toeslag levert een bedrag op jaarbasis op. Dit jaarbedrag wordt in gelijke, maandelijkse termijnen uitgekeerd en is fiscaal onbelast.

Officiële regeling en meer informatie

 • Download de officiële regeling voor studiejaar 2020-2021 (pdf)
 • Meer informatie over bestuursbeurzen voor facultaire bestuursorganen krijg je bij het bestuurssecretariaat van je opleiding/faculteit.
 • De studentleden van de Universiteitsraad krijgen via de griffie informatie en een aanvraagformulier toegestuurd.