Bestuursbeurzen

Wil je actief worden in een bestuur van een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Misschien heb je recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht. Voor studentassessoren van het bestuur is dat een aanstelling als student-assistent; voor leden van medezeggenschapsorganen is dat een bestuursbeurs.

Wil je bestuurlijk actief worden bij een studentenorganisatie? Kijk dan naar de financiële mogelijkheden op www.bestuurlijkactiefutrecht.nl

Voorwaarden voor een bestuursbeurs

Je bent lid van een medezeggenschapsorgaan en je staat het hele studiejaar ingeschreven aan de Universiteit Utrecht.

Hoe en tot wanneer vraag je een bestuursbeurs aan?

Dien je aanvraag in via het faculteitsbureau. Studentleden van de Universiteitsraad dienen de aanvraag in bij het College van Bestuur via de griffie. Zij krijgen medio juli bericht van de studentendecanen over de aanvraagprocedure.

De aanvraag voor studiejaar 2022-2023 kan je uiterlijk 31 augustus 2023 indienen.

Wat krijg je aan bestuursbeurs?

Dat hangt af van:

Bedragen

Download de het overzicht met jaarbedragen voor 2022-2023 en te verwachten studievertraging.

Fiscaal onbelast

De bestuursbeurs en eventuele toeslag levert een bedrag op jaarbasis op. Dit jaarbedrag wordt in gelijke, maandelijkse termijnen uitgekeerd en is fiscaal onbelast.

Officiële regeling en meer informatie

  • Download de officiële regeling voor studiejaar 2022-2023 (pdf)
  • Meer informatie over bestuursbeurzen voor facultaire bestuursorganen krijg je bij het bestuurssecretariaat van je opleiding/faculteit.
  • De studentleden van de Universiteitsraad krijgen via het team studentendecanen informatie en een aanvraagformulier toegestuurd.