Bestuursbeurzen

Wil je actief worden in een bestuur van een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan? Misschien heb je recht op financiële steun van de Universiteit Utrecht. Voor studentassessoren van het bestuur is dat een aanstelling als student-assistent; voor leden van medezeggenschapsorganen is dat een bestuursbeurs.

Wil je bestuurlijk actief worden bij een studentenorganisatie? Kijk dan naar de financiële mogelijkheden op Bestuurlijk actief Utrecht .

Voorwaarden voor een bestuursbeurs

Je bent lid van een medezeggenschapsorgaan en je staat het hele studiejaar ingeschreven aan de Universiteit Utrecht. De aanvraag voor studiejaar 2023-2024 kan je uiterlijk 31 augustus 2024 indienen.

Hoe en tot wanneer vraag je een bestuursbeurs aan?

Dien je aanvraag in via het faculteitsbureau. Studentleden van de Universiteitsraad dienen de aanvraag in bij het College van Bestuur via de griffie. Zij krijgen medio augustus bericht van de studentendecanen over de aanvraagprocedure.

Wat krijg je aan bestuursbeurs?

Dat hangt af van:

Bedragen

Download de het overzicht met jaarbedragen voor 2023-2024 en te verwachten studievertraging.

Let op: er is per 1-9-2023 een nieuwe regeling vastgesteld omdat de studentleden van de Universiteitsraad extra toeslagen krijgen.

Let op: het Profileringsfonds, waar deze regeling onderdeel van uitmaakt, wordt momenteel geactualiseerd. Nadere informatie over de nieuwe regelingen zal naar verwachting volgen in juli 2024.

Fiscaal onbelast

De bestuursbeurs en eventuele toeslag levert een bedrag op jaarbasis op. Dit jaarbedrag wordt in gelijke, maandelijkse termijnen uitgekeerd en is fiscaal onbelast.

Officiële regeling en meer informatie

  • Download de officiële regeling voor studiejaar 2023-2024 (pdf).
  • Meer informatie over bestuursbeurzen voor facultaire bestuursorganen krijg je bij het bestuurssecretariaat van je opleiding/faculteit.
  • In 23-24 krijgen de studentleden van de Universiteitsraad via het team studentendecanen informatie en een aanvraagformulier toegestuurd.