De Universiteit Utrecht biedt een studieondersteuningsgroep voor studenten met een diagnose in het autistisch spectrum. De groep wordt kortweg “SASS” genoemd. De groep wordt begeleid door een studentenpsycholoog van de UU.

Doel

Het doel is de studie te ondersteunen om voortijdig uitval te helpen voorkomen en zelfstandigheid in het studieproces te bevorderen.

Inhoud van de groepsbijeenkomsten

Een belangrijk onderdeel en vast agendapunt tijdens de bijeenkomsten is de studievoortgang en studieplanning. Van deelnemers wordt gevraagd elke week een planning voor de komende week of weken te bespreken en te vertellen hoe de planning van de vorige keer heeft uitgepakt. De begeleiders leggen er de nadruk op dat planning concreet en haalbaar moet zijn. Moeilijkheden bij het plannen of de uitvoering krijgen aandacht.

Daarnaast worden er thema’s besproken, liefst naar aanleiding van vragen of ervaringen van de deelnemers. Dit om uitwisseling van ervaringen mogelijk te maken. Het kan gaan over thema’s als initiatief nemen, hulp vragen, samenwerken, studiediscipline, communiceren, stress/faalangst en je sterke kanten leren kennen.  De thema’s worden zo concreet mogelijk besproken, aan de hand van eigen ervaringen in de context van ASS.

Belangrijk om voorafgaand te bedenken

Om deel te kunnen nemen in een groep is het wel nodig dat je in staat en bereid bent om met anderen ervaringen uit te wisselen. Vaak is het vooral de wens van ouders dat hun zoon of dochter zich aanmeldt voor de groep. Het is zaak om je eigen motivatie, vraag of behoefte steeds meer op tafel te krijgen.

Wanneer

De groep loopt het gehele jaar door, instappen kan op elk moment. De groep komt eens per week bijeen op dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30.

Kosten

Eenmalig 25 euro, door middel van iDeal te betalen bij het maken van een afspraak voor een intake.

Aanmelden

Geïnteresseerde studenten kunnen zich aanmelden voor een ASS-intake. Na een intakegesprek wordt besloten over al dan niet deelname aan de groep.