Je kunt je tot 1 juni 2020 aanmelden voor het Descartes College

Bij je aanmelding moet je meesturen (zie het aanmeldformulier voor de details):

  • cv met foto
  • motivatiebrief
  • essay over wat studeren voor jou betekent
  • cijferlijst Osiris

Motivatie en selectie

Het Descartes College is bedoeld voor studenten die gemotiveerd zijn en in het eerste jaar van hun bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht goede resultaten hebben behaald voor de eerste twee blokken en/of extra-curriculaire cursussen hebben voltooid. Bij een 7 gemiddeld voor de eerste blokken mag je ervan uitgaan dat je het honoursprogramma aankunt. Ook bij een lager gemiddelde kun je je aanmelden voor de selectieprocedure. De richtlijn wordt uiteraard wel meegenomen door de selectiecommissie, maar motivatie is altijd doorslaggevend. 

De selectiegesprekken zijn in juni. Je hoort per mail of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Ben je al honoursstudent bij je eigen faculteit?

Als je al een facultaire honoursstudent bent, kun je je aanmelden voor een van de cursussen van het Descartes College. Dit kun je, in overleg met je faculteit, inzetten als verbredingscomponent binnen je honoursprogramma. Je schrijft je hiervoor in via Osiris tijdens de reguliere inschrijfperiodes van de universiteit.

Let op. Inschrijven via Osiris kan alleen als je in Osiris geregistreerd staat als honoursstudent. Als dit niet het geval is, krijg je een foutmelding. Vraag dan je honourscoördinator je te registreren als honoursstudent in Osiris.