Ingangseisen selectie

Het Descartes College is bedoeld voor studenten die in het eerste jaar van hun bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht een 7,5 gemiddeld hebben behaald voor de eerste twee blokken en/of extra-curriculaire cursussen hebben voltooid. Bij uitzondering kan de selectiecommissie besluiten studenten te selecteren die niet voldoen aan deze eisen.

Aanmelding

Je meldt je aan via het aanmeldingsformulier voor de selectieprocedure van het Descartes College. Via dit formulier kun je ook de benodigde documenten (motivatiebrief, cv en studievoortgangsoverzicht OSIRIS) uploaden. De aanmelddeadline is 2 juni.

Selectieprocedure

De selectieprocedure vindt plaats in twee rondes:

  • In de eerste ronde beoordeelt de selectiecommissie je motivatie, cv en studievoortgangsoverzicht. Op basis van deze gegevens zal een deel van de kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De uitslag van de eerste ronde ontvang je per e-mail.
  • In de tweede ronde wordt de definitieve selectie bepaald op basis van de kennismakingsgesprekken. Naar verwachting wordt in week 28 (begin juli) de uitslag van de tweede ronde bekendgemaakt. 

Aanmelding Honoursstudent

Als je al honoursstudent bent, hoef je niet deel te nemen aan de selectie en kun je je direct inschrijven voor één of meerdere cursussen van het Descartes College. De cursussen kun je inzetten als verbredingscomponent binnen je honoursprogramma. Inschrijven kan tijdens de reguliere inschrijfperiodes van de Universiteit Utrecht en gaat via OSIRIS. Als de inschrijfperiodes voor 2017-2018 bekend worden, zullen ze hier vermeld worden. Wanneer er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, dan worden studenten geplaatst op volgorde van inschrijving. Meld je dus op tijd aan!

Let op. Inschrijven via OSIRIS kan alleen als je in OSIRIS geregistreerd staat als honoursstudent. Als dit niet het geval is, krijg je een foutmelding. Stuur dan je studentnummer, cursuscode en de naam van je honoursprogramma naar descartescollege@uu.nl en vraag je honourscoördinator je te registreren als honoursstudent in OSIRIS.

Contact

Voor vragen of problemen met aanmelden of inschrijven kun je een e-mail sturen naar descartescollege@uu.nl.