De inschrijving voor Descartes 2019 - 2021 is inmiddels gesloten. Medio mei 2020 kun je aanmelden voor Descartes 2020-2022. 

Bij je aanmelding moet je meesturen: cv met foto, motivatiebrief, essay over wat studeren voor jou betekent, cijferlijst Osiris (zie het aanmeldformulier voor de details)

Het Descartes College is bedoeld voor studenten die gemotiveerd zijn en in het eerste jaar van hun bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht goede resultaten hebben behaald voor de eerste twee blokken en/of extra-curriculaire cursussen hebben voltooid. Bij een 7 gemiddeld voor de eerste blokken mag je ervan uitgaan dat je het honoursprogramma aankunt. Ook bij een lager gemiddelde kun je je aanmelden voor de selectieprocedure. De richtlijn wordt uiteraard wel meegenomen door de selectiecommissie, maar motivatie is altijd doorslaggevend. 

Ben je al honoursstudent?

Als je al honoursstudent bent, kun je je aanmelden voor één of meerdere cursussen van het Descartes College. De cursussen kun je inzetten als verbredingscomponent binnen je honoursprogramma in overleg met je faculteit.

Honoursstudenten kunnen zich inschrijven tijdens de reguliere inschrijfperiodes van de Universiteit Utrecht via OSIRIS. Wanneer er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, dan worden studenten geplaatst op volgorde van inschrijving. Meld je dus op tijd aan!

Let op. Inschrijven via OSIRIS kan alleen als je in OSIRIS geregistreerd staat als honoursstudent. Als dit niet het geval is, krijg je een foutmelding. Stuur dan je studentnummer, cursuscode en de naam van je honoursprogramma naar descartescollege@uu.nl en vraag je honourscoördinator je te registreren als honoursstudent in OSIRIS.