Na-inschrijving open

Na-inschrijving Descartes College: Je kunt je aanmelden voor het Descartes College tot en met 18 augustus 2020.

Bij je aanmelding moet je meesturen (zie het aanmeldformulier voor de details):

  • cv met foto
  • motivatiebrief
  • essay over wat studeren voor jou betekent
  • cijferlijst Osiris

De selectiegesprekken voor de na-inschrijving worden in de zomer gehouden. Je hoort per mail of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Bij de na-inschrijving kijken we, naast de andere criteria, ook naar de nog beschikbare plekken binnen het programma.

Mocht je hier vragen over hebben, mail dan met Herma Bijl, h.c.bijl@uu.nl

Motivatie en selectie

Het Descartes College is bedoeld voor studenten die gemotiveerd zijn en in het eerste jaar van hun bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht goede resultaten hebben behaald voor de eerste twee blokken en/of extra-curriculaire cursussen hebben voltooid. Bij een 7 gemiddeld voor de eerste blokken mag je ervan uitgaan dat je het honoursprogramma aankunt. Ook bij een lager gemiddelde kun je je aanmelden voor de selectieprocedure. De richtlijn wordt uiteraard wel meegenomen door de selectiecommissie, maar motivatie is altijd doorslaggevend. We verwachten van je dat je je voluit inzet en bij alle contactmomenten aanwezig bent.

In verband met de situatie rondom het coronavirus kunnen er wijzigingen in het werving- en selectieproces of in het programma worden doorgevoerd, al naar gelang de situatie daar om vraagt. Op de website vind je de actuele gegevens.

Ben je al honoursstudent bij je eigen faculteit?

Als je al een facultaire honoursstudent bent, kun je je aanmelden voor een van de cursussen van het Descartes College. Dit kun je, in overleg met je faculteit, inzetten als verbredingscomponent binnen je honoursprogramma. Je schrijft je hiervoor in via Osiris tijdens de reguliere inschrijfperiodes van de universiteit. Wil je je aanmelden voor het hele programma? Gebruik dan wel het aanmeldformulier en vermeld duidelijk dat je al honoursstudent bent in je motivatiebrief. We nodigen je dan uit voor een matchingsgesprek. 

Let op. Inschrijven via Osiris kan alleen als je in Osiris geregistreerd staat als honoursstudent. Als dit niet het geval is, krijg je een foutmelding. Vraag dan je honourscoördinator je te registreren als honoursstudent in Osiris.