Het Descartes programma is bedoeld voor studenten die gemotiveerd zijn en in het eerste jaar van hun bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht goede resultaten hebben behaald voor de eerste twee blokken en/of extra-curriculaire cursussen hebben voltooid. Bij een 7 gemiddeld voor de eerste blokken mag je ervan uitgaan dat je het honoursprogramma aankunt. Ook bij een lager gemiddelde kun je je aanmelden voor de selectieprocedure. De richtlijn wordt uiteraard wel meegenomen door de selectiecommissie, maar motivatie is altijd doorslaggevend. 

Aanmelding

Je kunt je aanmelden voor de selectieprocedure van Descartes via het aanmeldformulier. Hiermee kun je ook de benodigde documenten uploaden, namelijk:

  • Een motivatiebrief van maximaal 750 woorden.
  • Een mini-essay van maximaal 300 woorden waarin je reflecteert op de verschillen tussen de middelbare school en de universiteit.
  • Een cv met pasfoto.
  • Je studievoortgangsoverzicht uit Osiris.

De aanmelddeadline is 1 juni. Ben je te laat met aanmelden? Laat het ons weten, misschien is er nog plek!

Procedure

De selectieprocedure vindt plaats in twee rondes:

  • In de eerste ronde beoordeelt een commissie je motivatie, schrijfopdracht, cv en studievoortgangsoverzicht. Op basis van deze gegevens zal een deel van de kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De uitslag van de eerste ronde ontvang je per e-mail.
  • In de tweede ronde wordt de definitieve keuze bepaald op basis van de kennismakingsgesprekken en de daaruit gebleken motivatie. Naar verwachting wordt in week 28 (begin juli) de uitslag van de tweede ronde bekendgemaakt. 

Aanmelding Honoursstudent

Als je al honoursstudent bent, hoef je niet deel te nemen aan deze procedure en kun je je direct inschrijven voor één of meerdere cursussen van het Descartes programma. De cursussen kun je inzetten als verbredingscomponent binnen je honoursprogramma. Inschrijven kan tijdens de reguliere inschrijfperiodes van de Universiteit Utrecht en gaat via OSIRIS. Wanneer er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, dan worden studenten geplaatst op volgorde van inschrijving. Meld je dus op tijd aan!

Let op. Inschrijven via OSIRIS kan alleen als je in OSIRIS geregistreerd staat als honoursstudent. Als dit niet het geval is, krijg je een foutmelding. Stuur dan je studentnummer, cursuscode en de naam van je honoursprogramma naar descartescollege@uu.nl en vraag je honourscoördinator je te registreren als honoursstudent in OSIRIS.

Contact

Voor vragen of problemen met aanmelden of inschrijven kun je een e-mail sturen naar descartescollege@uu.nl.