Het Descartes programma is bedoeld voor studenten die gemotiveerd zijn en in het eerste jaar van hun bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht goede resultaten hebben behaald voor de eerste twee blokken en/of extra-curriculaire cursussen hebben voltooid. Bij een 7 gemiddeld voor de eerste blokken mag je ervan uitgaan dat je het honoursprogramma aankunt. Ook bij een lager gemiddelde kun je je aanmelden voor de selectieprocedure. De richtlijn wordt uiteraard wel meegenomen door de selectiecommissie, maar motivatie is altijd doorslaggevend. 

Voorlichtingsbijeenkomsten 2019

Geϊnteresseerd in Descartes en wil je meer weten? Kom dan langs op een van de voorlichtingsbijeenkomsten.

  • Donderdag 25 april 2019, 17.15 -18:15 uur, Ruppertgebouw, zaal paars
  • Donderdag 2 mei 2019, 17.15 -18:15 uur, Drift 21, zaal 032
  • Dinsdag 7 mei 2019, 17:15-18:15 uur, Koningsbergergebouw, zaal 1.38 Atlas

Aanmelding

Voor Descartes 2019 - 2021 kun je je aanmelden vanaf voorjaar 2019. Honoursstudenten kunnen zich nog wel aanmelden voor één of meerdere cursussen van het Descartesprogramma 2018 - 2019. Zie hieronder.

Ben je al honoursstudent?

Als je al honoursstudent bent, kun je je nog wel aanmelden voor één of meerdere cursussen van het Descartesprogramma 2018 - 2019. De cursussen kun je inzetten als verbredingscomponent binnen je honoursprogramma.

Honoursstudenten kunnen zich inschrijven tijdens de reguliere inschrijfperiodes van de Universiteit Utrecht via OSIRIS. Wanneer er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, dan worden studenten geplaatst op volgorde van inschrijving. Meld je dus op tijd aan!

Let op. Inschrijven via OSIRIS kan alleen als je in OSIRIS geregistreerd staat als honoursstudent. Als dit niet het geval is, krijg je een foutmelding. Stuur dan je studentnummer, cursuscode en de naam van je honoursprogramma naar descartescollege@uu.nl en vraag je honourscoördinator je te registreren als honoursstudent in OSIRIS.