Vertraging door familieomstandigheden

Bijzondere familieomstandigheden zijn onder meer ernstige ziekte of het overlijden van een ouder, broer of zus. Dit zijn omstandigheden die ervoor zorgen dat je niet met je hoofd bij de studieboeken bent, maar bij je naaste familieleden. Als je hierdoor niet of nauwelijks in staat bent te studeren, loop je studievertraging op.

Wat kun je verwachten aan advies, begeleiding en (financiële) ondersteuning?

Eerste aanspreekpunt

Als je door bijzondere familieomstandigheden langer dan een maand niet kunt studeren, neem dan zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur van je opleiding. Met je studieadviseur overleg je hoe je de studievertraging zo beperkt mogelijk kunt houden.

Advies en faciliteiten

Een aantal mogelijkheden zijn:

  • Aanpassing van je studieprogramma;
  • Speciale faciliteiten (bijvoorbeeld extra begeleiding);
  • Doorverwijzing naar een studentendecaan of een studentenpsycholoog. Je kan ook zonder doorverwijzing een afspraak maken met een van deze begeleiders. Maak zelf een afspraak.
  • Tijdelijk uitschrijven.

Geldzaken

In het geval van bijzondere familieomstandigheden kom je mogelijk in aanmerking voor afstudeersteun van de Universiteit Utrecht. Je kan afstudeersteun krijgen voor de periode dat de bijzondere familieomstandigheden spelen, mits je in die periode ook vertraging oploopt en je studiefinanciering in de vorm van een beurs ontvangt. Je hebt een meldingsplicht bij de studieadviseur als de vertraging langer dan vijf maanden gaat duren.

Lees meer over de financiële regelingen van de Universiteit Utrecht.

Verlenging diplomatermijn

Haal je als gevolg van bijzondere familieomstandigheden geen einddiploma binnen tien jaar? Mogelijk kom je in aanmerking voor verlenging van de diplomatermijn. Neem contact op met een studentendecaan.