Studieadviseur

Wil je meer weten over de voorzieningen voor studenten met een functiebeperking? Neem dan via het Studiepunt van je faculteit contact op met de studieadviseur van je opleiding. Die kan je informeren over de mogelijkheden die er zijn voor aanpassingen, extra begeleiding of financiële steun tijdens je studie. De studieadviseur verwijst je zo nodig door naar andere begeleiders, zoals de studentendecaan of de studentenpsycholoog.

Studentenpsycholoog

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van studeerproblemen en persoonlijke problemen. Ook bieden de studentenpsychologen groepsondersteuning aan.
Een afspraak met een studentenpsycholoog maak je via de online agenda.

Studentendecaan

Studentendecanen begeleiden en adviseren studenten met een functiebeperking bij financiële vragen en problemen. Ook kun je bij hen terecht als je gebruik wilt maken van financiële regelingen en ondersteuning (van de UU of DUO). Maak een afspraak via Studentenservice.