Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Als jij denkt dat er sprake is van ongewenst gedrag, houd het dan niet voor je maar bespreek het, ook als getuige. Daar is natuurlijk moed voor nodig. Maar we staan voor een cultuur waar studenten en medewerkers ongewenst gedrag kunnen melden zonder angst voor benadeling. Alle contactpersonen gaan vertrouwelijk om met informatie.

Twijfel je waar je terecht kunt? Neem vooral contact op met een van de genoemde personen. Je wordt altijd geholpen. We denken graag mee welke persoon jou het beste kan helpen, waar je ook aanklopt. 

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Wat kan ik verwachten als ik contact opneem?

(Oud-)studenten kunnen naar de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag voor advies en ondersteuning. De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag staat aan jouw zijde als melder, denkt met je mee over de mogelijkheden en begeleidt je bij het eventueel indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon denkt ook mee over of je verdere nazorg of ondersteuning van deskundigen nodig hebt.

Als je contact opneemt krijg je een uitnodiging voor een gesprek. In dat gesprek bespreken jullie de situatie waar het om gaat, eventuele ondersteuning die je nodig hebt en hoor je meer over de mogelijkheid om van de melding een klacht te maken. Eventuele vervolgacties bij een melding worden alleen met jouw toestemming ondernomen en de gegeven informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Contact

Er zijn twee vertrouwenspersonen ongewenst gedrag, Marian Joseph en Stefan Vuurens. Je kunt rechtstreeks contact opnemen als je voorkeur hebt om iemand specifiek te spreken, of mailen naar het e-mailadres dat door beide vertrouwenspersonen gelezen wordt. 

Commissie interpersoonlijke integriteit

Wat kan ik verwachten als ik contact opneem?

Als je vindt dat jouw persoonlijke integriteit geschonden is door iemand verbonden aan de Universiteit Utrecht, dan kun je een klacht indienen bij de commissie interpersoonlijke integriteit. Zij zullen jouw klacht dan onderzoeken. De commissie interpersoonlijke integriteit is neutraal en onafhankelijk.

Je kunt daarnaast ook contact opnemen met de commissie voor een oriënterend, informatief gesprek over jouw situatie, hoe de commissie te werk gaat en wat je kunt verwachten van de klachtenprocedure. Als in het gesprek blijkt dat je beter of ook geholpen kunt worden door een ander persoon dan word je in contact gebracht (bijv. leidinggevende, vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werk, ombudspersoon, externe deskundige e.d.).

Contact

De commissie interpersoonlijke integriteit bestaat uit negen leden. Een externe voorzitter, drie leden van buiten de UU met professionele kennis en expertise op specifieke soorten schendingen, drie leden van binnen de UU met kennis van de organisatie, en twee studentleden. Je kunt contact opnemen via het algemene e-mailadres van de commissie. 

Lees meer over de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en de commissie interpersoonlijke integriteit.