Klachtencoördinator

Als je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of dienst van de universiteit zich tegenover jou heeft gedragen, dan kun je daar wat aan doen. 

Denk bij voorbeeld aan:

  • het niet nakomen van de programmering van het onderwijs of de tentamens;
  • het gedrag van een docent of een ander personeelslid;
  • gebrekkige of ontbrekende faciliteiten;
  • de manier waarop een brief is beantwoord.

Misschien kun je langs informele weg tot een oplossing te komen, door je probleem te bespreken met degene die het betreft. Of advies in te winnen van je studieadviseur of een studentendecaan.

Vind je dat er sprake is van een ernstige klacht, vind je het lastig om je klacht te bespreken of het is niet gelukt om je probleem informeel op te lossen? Dan kun je ook een formele klacht indienen.

Ben je van mening dat je klacht niet goed is afgehandeld, dan kun je een klacht indienen bij de Ombudsfunctionaris Studenten.