Facultaire klachtencoördinator

Bètawetenschappen

drs. Cristel Teusink

Diergeneeskunde

drs. Marlise Mensink - 030 - 253 37 03

Geesteswetenschappen

Klachtencoördinator GW

Geowetenschappen

Robert van Wijk, MSc - 06 380 75 03

Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Sociale wetenschappen, inclusief Lerarenopleidingen
Geneeskunde / UMC
University College Utrecht

T.L.M. Juliette

Universiteit Utrecht

Mr. Marjan Merton