Er wordt onderscheid gemaakt tussen de instellingstarieven voor EU/EER-studenten die al een graad/diploma hebben behaald en voor studenten buiten de EU.

Studenten die afkomstig zijn uit een land buiten de EU/EER, betalen het niet-EU/EER instellingstarief voor bachelors (pdf) of masters (pdf). 

Ben je al begonnen met een (tweede) studie, dan geldt een overgangsregeling waardoor je binnen een bepaalde termijn (opleidingsduur + 1 jaar) de studie af kunt ronden tegen het oude tarief van 2015-2016 (indien het huidige tarief lager is dan het nieuwe tarief), zolang je ononderbroken ingeschreven blijft staan. 

Uitzonderingen

  • Studenten uit Suriname en Zwitserland*
  • Studenten die een UAF-toelage ontvangen*
  • Studenten die voldoen aan de nationaliteitseis voor studiefinanciering van DUO*

* Let op : dit betekent niet dat je automatisch het wettelijk tarief kunt betalen. Je moet ook voldoen aan de overige eisen.