Als je afkomstig bent van een land buiten de EU/EER, dan betaal je het non EU/EER instellingstarief voor een bachelor (pdf) of master (pdf). 

Uitzonderingen

Er geldt een uitzondering voor studenten die: 

  • afkomstig zijn uit Suriname en Zwitserland
  • een UAF-toelage ontvangen
  • voldoen aan de nationaliteitseis voor studiefinanciering van DUO

Let op! Je moet voldoen aan zowel de eis met betrekking tot nationaliteit als een reeds behaalde graad in het Nederlands Hoger Onderwijs om het wettelijk tarief te mogen betalen.

Bereken je collegegeld