Raak je zwanger tijdens je studie? Of ben je al moeder? Mogelijk kun je dan in aanmerking komen voor voorzieningen, ook financiële, van de universiteit. Ook zijn er wellicht andere vormen van financiële steun mogelijk in de vorm van een toeslag van het Rijk.

Overleg met je studieadviseur

In geval van zwangerschap is het belangrijk om zo vroeg mogelijk een afspraak te maken met de studieadviseur van je opleiding. Jullie kunnen dan kijken of er aanpassingen van je studieprogramma nodig zijn. Ook als je een studerende moeder bent kan het belangrijk zijn om contact te hebben met je studieadviseur. Bijvoorbeeld om te bespreken of een aanpassing van je programma mogelijk is, of als je kind ziek is en je daardoor vertraagd dreigt te raken in je studie.

Kolfruimtes

Binnen de universiteit zijn er ruimtes die gebruikt kunnen worden als kolfruimte.

Meer informatie over kolfruimtes.

Financiële ondersteuning (Profileringsfonds)

Als je door zwangerschap en bevalling vertraging oploopt in je studie kun je, als je voldoet aan de voorwaarden, in aanmerking komen voor financiële steun van de universiteit. Uitgangspunt is dat deze steun maximaal 4 maanden bedraagt.

Meer informatie over deze financiële steun.

Toeslagen

Vanuit de overheid zijn er verschillende vormen van toeslag mogelijk. Kinderopvangtoeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. Via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is een toeslag op je studiefinanciering mogelijk, de eenoudertoeslag, als je een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar en je geen partner hebt.

Nuttige websites

Studentendecaan

Studentendecaan Marjan Merton (m.a.merton@uu.nl) is aanspreekpunt voor studerende moeders. Voor vragen kun je bij haar terecht.