Tot wanneer kan ik mijn inschrijving annuleren?

Je kunt je (verzoek tot) inschrijving annuleren tot vóór aanvang van je opleiding, afhankelijk van de startdatum van je opleiding: 

  • startdatum 1 september > annuleren tot en met 31 augustus
  • startdatum 1 februari > annuleren tot en met 31 januari

Ben je te laat, dan is annuleren niet meer mogelijk. Je moet in dat geval een verzoek tot uitschrijving doen via Studielink.  Je bent bij uitschrijving wel collegegeld verschuldigd (bij annulering niet).

Hoe annuleer ik mijn inschrijving?

Een (verzoek tot) inschrijving annuleren doe je in Studielink:

  1. Ga naar ‘Mijn opleidingen’.
  2. Selecteer het verzoek tot inschrijving dat je wilt annuleren.
  3. Druk op de knop 'Intrekken verzoek tot inschrijving'.
  4. Bevestig de annulering.
  5. Studielink stuurt je een bevestiging van je intrekking.

Collegegeld

Annuleer je je inschrijving en ben je niet ingeschreven voor een andere opleiding aan de Universiteit Utrecht, dan hoef je ook GEEN collegegeld te betalen.

  • Heb je al collegegeld betaald, dan wordt dit gerestitueerd.
  • Een eventueel afgegeven digitale machtiging is na annulering van je inschrijving ongeldig en vervalt automatisch. Er wordt dan geen collegegeld afschreven.

Studiefinanciering en OV stopzetten

Als je niet staat ingeschreven voor een andere opleiding aan de Universiteit Utrecht of elders, moet je ook zélf je studiefinanciering en OV stopzetten bij DUO. Je hebt hier immers geen recht op als je niet ingeschreven staat. Zet deze dan stop per de startdatum van de geannuleerde opleiding, dus per 1 september of 1 februari (voor sommige (pre)master programma’s) en regel dit vóór deze datum.