Na je studie naar het buitenland

Wil je na je studie naar het buitenland om verder te studeren of onderzoek te doen? Elk jaar gaan er honderden studenten met een beurs naar het buitenland. Er bestaan zelfs speciale beurzen voor studenten die graag aan een universiteit in China of de VS willen studeren. Een hele nieuwe wereld ligt aan je voeten. Meld je aan en gebruik je academische talenten!

Algemene tips en links

  • Begin -zo mogelijk- een jaar van tevoren met de voorbereidingen. Zo heb je voldoende de tijd om een geschikte opleiding te kiezen en alles te regelen.
  • Houd de aanvraagtermijnen goed in de gaten. Vraag ook aan als je nog niet zeker weet of je bij de buitenlandse instelling wordt aangenomen.
  • www.wilweg.nl: een zeer uitvoerige website met o.a. begrotingsvoorbeelden van kosten voor studeren in diverse landen en tips over je voorbereiding. Lees de informatie over het volgen van een volledige master in het buitenland, of een promotietraject (PhD) in het buitenland.  
  • www.beursopener.nl: handig voor je zoektocht naar studiebeurzen of onderzoeksbeurzen.
  • In sommige gevallen kun je ook nog studiefinanciering krijgen.

Specifieke beurzen voor afgestudeerde bachelor- of master studenten

Prins Bernard Cultuurfonds

Zeer talentvolle afgestudeerde masterstudenten die een vervolgopleiding of onderzoek in het buitenland willen doen kunnen terecht bij het Prins Bernard Cultuurfonds.

Studie of onderzoek in China

China en Nederland stellen jaarlijks 25 beurzen beschikbaar voor studie of onderzoek in China.

Fulbright Beurs

Excellente studenten die na het behalen van hun diploma een graduate vervolgstudie gaan volgen aan een gerenommeerde universiteit in de Verenigde Staten kunnen een aanvraag indienen voor een Fulbright Beurs.

Erasmus+ lening

Om een masteropleiding in bepaalde Erasmus+-programmaland te financieren, bestaat er een speciale Erasmus+-lening. De EU staat voor zo'n lening garant en er gelden gunstige terugbetalingsvoorwaarden voor. Kijk op de website voor welke landen deze lening mogelijk is en wat de voorwaarden zijn.

Schwarzman Scholarship

Zie hier voor meer informatie

Het Vreedefonds

Het Vreedefonds verstrekt renteloze leningen aan universitaire of HBO-studenten met zeer goede studieresultaten en positieve aanbevelingen van docenten, die aan het einde of kort na afloop van hun studie een opleiding, een stage of een onderzoek in het buitenland willen gaan doen en daarvoor financiële ondersteuning nodig hebben.

France Excellence Descartes

De France Excellence Descartes-studiebeurzen ondersteunen Nederlandse studenten met een (of meerdere) van de onderstaande profielen in het hoger onderwijs die een masterstudie in Frankrijk willen behalen :

  • Natuurwetenschappen en exacte wetenschappen;
  • Technische richtingen, engineering studies, applied sciences;
  • Rechten, economie, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, internationale handel, management, politicologie;
  • Franse taal en literatuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis.

Lees hier meer.

Andere studie- of onderzoeksbeurzen

Veel landen bieden studie- en onderzoeksbeurzen aan voor Nederlandse studenten en afgestudeerden. Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure van de diverse landen vind je op Wilweg.nl.

Vragen?

Stel je vraag via studentenservice@uu.nl aan de studentendecanen.