Premasters

Een premaster is een programma dat je moet doorlopen als je nog niet voldoet aan de eisen om te kunnen worden toegelaten tot een bepaalde master. Via een premaster bereid je je voor op het volgen van een masterprogramma. Het programma dat je volgt is vaak maatwerk: het is toegesneden op wat jij nodig hebt. Dit individuele studieprogramma staat op de voorwaardelijke toelatingsbeschikking die je hebt ontvangen voor het masterprogramma. Een premaster duurt vaak een half of heel jaar. 

Bachelorcursussen

De cursussen die je volgt zijn onderdeel van het reguliere bachelorprogramma. Je toelatingsbeschikking geeft aan bij welke bacheloropleiding je staat ingeschreven. Soms volg je ook cursussen die onderdeel zijn van andere bacherloropleidingen. 

Cursusbeschrijvingen

Voor cursusbeschrijvingen (inclusief studiemateriaal) kun je kijken in de onderwijscatalogus.

Meer informatie

Bij je masterprogramma staat precies beschreven hoe voor deze master de premaster is ingericht (let op: niet alle masters bieden een premaster). Hieronder kun je zoeken naar je masterprogramma.

Kijk hier voor masterprogramma's aan de Faculteit Geowetenschappen.
Kijk hier voor masterprogramma's aan de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Direct naar je masterprogramma