UniCity

Onderzoek wat er leeft en speelt in de stad

UniCity is een onderwijs- en onderzoeksprogramma dat de universiteit verbindt met de stad Utrecht. Een vorm van honoursonderwijs dat je laat ervaren wat jouw unieke academische visie en bijdrage is als student van de Universiteit Utrecht én als bewoner van de stad Utrecht.

Wat kan je verwachten?

We zoeken en onderzoeken samen – als collectief van studenten, stadsbewoners en wetenschappers – wat er leeft en speelt in de stad in al zijn diversiteit en dynamiek. Ons beginpunt is open en we laten ons gedurende het programma leiden door wat de deelnemers inbrengen aan interesses en observaties van sociale activiteiten, ruimtelijke omgeving en de ecologie van de stad. Om grip te krijgen op wat er leeft en speelt slaan we bruggen tussen disciplines en maatschappelijke perspectieven. Samen maken we producten die wetenschappelijke opbrengsten toegankelijk maken voor derden.

Onderzoek met open vizier

Als deelnemer van UniCity doe je mee aan één doorlopend stadsonderzoek waarin studenten een hechte onderzoeksgroep vormen met een grote mate van autonomie. Samen gaan jullie de stad in om het gesprek aan te gaan met en te leren van andere bewoners. We bepalen samen wat relevante vraagstukken zijn om verder te onderzoeken en banen nieuwe wetenschappelijke paden om vanuit verschillende disciplines en ervaringskennis inzicht te krijgen in lokale thematiek.