Het Descartes College is de universitaire vrijplaats voor studenten die verbreding zoeken en de grenzen van hun vakgebied willen overstijgen

De honourscursussen van het Descartes College zijn interdisciplinair en verschillen vanwege hun universiteitsbrede karakter van het facultaire honoursaanbod. Je bekijkt je eigen discipline vanuit het geheel van de wetenschappen en gaat in discussie met de beste studenten en docenten van andere vakgebieden. Heel waardevol, want de werkelijkheid is immers ook interdisciplinair.

Voor wie?

Het Descartes College is bedoeld voor goede en breed geïnteresseerde bachelorstudenten van de Universiteit Utrecht. Aan het einde van je eerste jaar kun je je aanmelden voor de selectie. Lees meer over aanmelding en selectie.

Ben jij al honoursstudent en zoek je verbreding? Dan hoef je niet deel te nemen aan de selectie en kun je je direct inschrijven voor één of meerdere cursussen van het Descartes College (via OSIRIS). Veel honoursstudenten zullen zich inschrijven voor één of twee cursussen, maar het is ook mogelijk in twee jaar tijd het complete aanbod te doorlopen.

Cursussen

Je volgt de cursussen van het Descartes College in je tweede en derde jaar. Bekijk het cursusaanbod voor meer informatie over de inhoud van de cursussen. Je kunt de cursussen van het Descartes College op verschillende manieren inbouwen in je studie:

  • Volg alle cursussen en ontvang een honourscertificaat van het Descartes College.
  • Zet de cursussen in als verbredend onderdeel binnen je facultaire honoursprogramma.

Meer informatie

Als je kennis wilt maken met het Descartes College, dan ben je van harte welkom op voorlichtingsbijeenkomsten. Deze worden in het voorjaar van 2018 opnieuw georganiseerd.

Je kunt de gebruikte powerpoint downloaden van de laatste voorlichtingsbijeenkomst.

Lees ook de ervaringen van studenten met het Descartes College.

Contact

Heb je vragen? Stuur dan een e- mail naar descartescollege@uu.nl.