Descartes College

Het Descartes College is de universitaire vrijplaats voor studenten die verbreding zoeken en de grenzen van hun vakgebied willen overstijgen

Het Descartes College is een tweejarig interdisciplinair en universiteitsbreed honoursprogramma voor gemotiveerde en breed geïnteresseerde bachelorstudenten. Dit programma (30 EC) volg je naast je bachelorprogramma van de Universiteit Utrecht. 

Dynamiek tussen wetenschap en samenleving

Je maakt kennis met verschillende wetenschappen en wetenschappers van de Universiteit Utrecht en je werkt samen met studenten van andere studies. Je leert op deze manier wat de verschillen en overeenkomsten tussen wetenschappen zijn en wat de dynamiek is tussen wetenschap en de samenleving. Je ontdekt hoe wetenschappers uit verschillende disciplines samenwerken om vraagstukken van deze tijd op te lossen.

Je volgt, verspreid over twee jaar, vier cursussen. Je krijgt colleges van sprekers van verschillende universiteiten en instellingen. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van academische vaardigheden, zoals leren schrijven en debatteren. Hierbij kun je denken aan discussies, debatten, rollenspellen of andere interactieve uitwisselingsvormen. Elke bijeenkomst heeft voorbereidende literatuur en een literatuuropdracht. Bij elke cursus hoort een opdracht die uitmondt in een schriftelijk verslag, essay, podcast of andere vorm. 

Persoonlijke ontwikkeling en verbinding

Naast de ontwikkeling van je academische vaardigheden, staan persoonlijke ontwikkeling en verbinding ook centraal in het Descartes College. Je hebt regelmatig persoonlijke gesprekken met je programmaleider over je eigen ontwikkeling, je gaat op studiereis en excursie en eet elke week pizza met je medestudenten na het college.

Afzonderlijke cursus

Volg je al een facultair honoursprogramma en kun je binnen dit programma een vak van Descartes laten meetellen? Dan kun je ook kiezen voor het volgen van één afzonderlijke cursus van het Descartes College.