Heb je op of na 1 september 1991 al een aan jouw opleiding gelijkgestelde graad/diploma behaald aan een bekostigde Nederlandse universiteit of hogeschool (raadpleeg het CROHO-register)?

gelijkgestelde graad bachelor
  • een hbo of wo bachelordiploma 
  • een hbo einddiploma
  • een afsluitend examen van een ongedeelde wo-opleiding
gelijkgestelde graad master
  • een hbo of wo masteropleiding waarbij het afsluitend examen is behaald
  • een afsluitend examen van een ongedeelde wo-opleiding

Dan betaal je het instellingstarief voor een bachelor (pdf) of master (pdf). Je betaalt ofwel het EU/EER of niet-EU/EER instellingstarief afhankelijk van je nationaliteit.

Uitzonderingen

Volg je voor het eerst een bachelor- of masteropleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg (raadpleeg het CROHO-register)? Dan betaal je het wettelijk tarief. 

Let op: deze uitzondering geldt alleen als je nog geen gelijkwaardige graad hebt behaald op een van deze gebieden. Dus bijvoorbeeld: je hebt een master op het gebied van gezondheidszorg en je wilt een master gaan doen op het gebied van onderwijs, dan betaal je daarvoor het instellingstarief.

Ben je met een tweede bachelor- of masteropleiding begonnen voordat je de eerste had afgerond (dat wil zeggen er is tenminste een maand overlap geweest in inschrijving)? Dan betaal je na afronding van één opleiding voor de andere opleiding het wettelijk tarief, míts je hiervoor ononderbroken ingeschreven blijft. Bij tussentijdse uitschrijving komt deze uitzondering te vervallen. 

Let op! Je betaalt het instellingstarief als je ingeschreven bent voor een tweede master met dezelfde zogeheten CROHO-code. Het betreft dan namelijk geen tweede masteropleiding, maar een tweede masterprogramma. Het is daarbij ook niet mogelijk om twee examens af te leggen onder één CROHO-code. Om te bepalen onder welke CROHO-code de masteropleiding of het programma valt, kun je contact opnemen met je faculteit of raadpleeg je het CROHO-register.

Heb je nog geen mastergraad behaald aan een andere onderwijsinstelling? En behaal je in studiejaar 2021-2022 of 2022-2023 een masterdiploma aan de UU (tegen het wettelijk tarief) en ga je aansluitend in studiejaar 2022-2023 een tweede masteropleiding aan de UU volgen? Dan betaal je het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief voor de tweede master, míts je hiervoor ononderbroken ingeschreven blijft. Bij tussentijdse uitschrijving komt deze uitzondering te vervallen. 

Let op! Je betaalt het instellingstarief als je ingeschreven bent voor een tweede master met dezelfde CROHO-code. Het betreft dan namelijk geen tweede masteropleiding, maar een tweede masterprogramma. Het is daarbij ook niet mogelijk om twee examens af te leggen onder één CROHO-code. Om te bepalen onder welke CROHO-code de masteropleiding of het programma valt, kun je contact opnemen met je faculteit of raadpleeg je het CROHO-register.

Hoogte en motivering van het instellingstarief

De Nederlandse overheid subsidieert één bachelor en één masteropleiding voor studenten die aan de nationaliteitseis voldoen (d.w.z. de nationaliteit hebben van een land uit de EU/EER, Suriname of Zwitserland). Deze studenten betalen voor hun opleiding het wettelijk tarief.

Voor tweede opleidingen en studenten die niet onder de nationaliteitseis vallen, geldt het instellingstarief. Hiervoor krijgt de universiteit geen overheidssubsidie. De Universiteit Utrecht hanteert het instellingstarief in beginsel in alle gevallen waar er geen overheidssubsidie is. Het instellingstarief is vastgesteld op basis van het bekostigingsbedrag dat voor de betreffende studie zou worden ontvangen van de overheid, plus de hoogte van het tarief wettelijk collegegeld. De overheid hanteert drie groepen van bekostiging: laag, hoog en top. Deze corresponderen grofweg met alfa/gamma, bèta en medisch. Voor masteropleidingen is er meer bekostiging dan voor bacheloropleidingen. De instellingstarieven volgen deze systematiek en de bijbehorende categorisering.