Op of na 1 september 1991 een graad/diploma behaald?

Er gelden hogere collegegeldtarieven voor studenten die al op of na 1 september 1991 een gelijk te stellen graad/diploma hebben behaald aan een bekostigde Nederlandse universiteit of hogeschool (raadpleeg het CROHO-register).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de instellingstarieven voor EU-studenten die al een graad/diploma hebben behaald en voor studenten buiten de EU.

Ben je al begonnen met een (tweede) studie, dan geldt een overgangsregeling waardoor je binnen een bepaalde termijn (opleidingsduur + 1 jaar) de studie af kunt ronden tegen het oude tarief van 2015-2016 (indien het huidige tarief lager is dan het nieuwe tarief), zolang je ononderbroken ingeschreven blijft staan. 

Bacheloropleiding

Voor bachelorstudenten is een gelijkgestelde graad/diploma een einddiploma hbo of een (hbo of wo) bachelor-, of doctoraalopleiding. Je betaalt dan het instellingstarief*:

Heb je een EU, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit, dan betaal je het EU/EER-Instellingstarief. Heb je een Niet-EU/EER nationaliteit, dan betaal je het Niet-EU/EER-instellingstarief.

Masterprogramma

Voor masterstudenten is een gelijkgestelde graad/diploma een master- of doctoraalopleiding waarbij het afsluitend examen is behaald. Je betaalt dan het instellingstarief*:

Heb je een EU, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit, dan betaal je het EU/EER-Instellingstarief. Heb je een Niet-EU/EER nationaliteit, dan betaal je het Niet-EU/EER-instellingstarief.

Premasteropleiding

De tarieven vind je op de pagina collegegeld.
Premasterstudenten die voor dezelfde periode ingeschreven zijn voor een andere opleiding in het hoger onderwijs en daarvoor wettelijk collegegeld al hebben betaald, zijn vrijgesteld van betaling van de vergoeding voor de premaster. Tussentijdse uitschrijving en restitutie is in beginsel niet mogelijk.

Uitzonderingen

Er geldt een uitzondering als je voor de eerste keer een bachelor- of masteropleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt (raadpleeg het CROHO-register). Je betaalt dan het wettelijke tarief. Neem voor meer informatie contact op met Studentenservice

Wanneer je één opleiding afrondt, betaal je voor de andere opleiding het wettelijk tarief, míts je hiervoor ononderbroken ingeschreven blijft. Let op: Je betaalt het instellingstarief als je ingeschreven bent voor een tweede master met dezelfde zogeheten CROHO-code. Het betreft dan namelijk geen tweede masteropleiding, maar een tweede masterprogramma.

Het is daarbij ook niet mogelijk om twee examens af te leggen onder één CROHO-code. Om te bepalen onder welke CROHO-code de masteropleiding of het programma valt, kun je contact opnemen met je faculteit of raadpleeg je het CROHO-register.

Behaal je in 2018-2019 of 2019-2020 een masterdiploma aan de UU (tegen het wettelijk tarief) en ga je aansluitend, in studiejaar 2019-2020, een tweede masteropleiding aan de UU volgen, dan betaal je in 2019-2020 het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief, zolang je de tweede master niet onderbreekt.

Let op: Je betaalt het instellingstarief als je ingeschreven bent voor een tweede master met dezelfde CROHO-code. Het betreft dan namelijk geen tweede masteropleiding, maar een tweede masterprogramma. Het is daarbij ook niet mogelijk om twee examens af te leggen onder één CROHO-code.

Om te bepalen onder welke CROHO-code de masteropleiding of het programma valt, kun je contact opnemen met je faculteit of raadpleeg je het CROHO-register.

Doe de wizard: bereken je collegegeld!
 

*) Hoogte en motivering van het instellingscollegegeld

De Nederlandse overheid subsidieert (betaalt) één bachelor en één masteropleiding voor studenten die aan de nationaliteitseis voldoen (d.w.z. de nationaliteit hebben van een land uit de EU/EER, Suriname of Zwitserland). Deze studenten betalen voor hun opleiding het wettelijk tarief.

Voor tweede opleidingen en studenten die niet onder de nationaliteitseis vallen, geldt het instellingstarief: hiervoor krijgt de universiteit geen overheidssubsidie. De Universiteit Utrecht hanteert het instellingstarief in beginsel in alle gevallen waar er geen overheidssubsidie is. Het instellingstarief is vastgesteld op hetgeen aan bekostiging voor de betreffende studie zou worden ontvangen. De overheid hanteert drie groepen van bekostiging: laag, hoog en top. Deze corresponderen ruwweg met alfa/gamma, bèta en medisch. Voor masteropleidingen is er meer bekostiging dan voor bacheloropleidingen. De instellingstarieven volgen deze systematiek en de bijbehorende rubricering.