Begeleidende brief studentendecaan

Wil je voor een buitenlandse stage een particulier fonds aanschrijven? Een aantal fondsen wil bij de aanvraag voor financiële ondersteuning een begeleidende brief van een studentendecaan hebben. Het fonds heeft een totaalbeeld van je aanvraag nodig en daarom loopt de studentendecaan een aantal zaken na.

Procedure

De studentendecaan kan je verzoek alleen in behandeling nemen als je een pdf van diverse documenten indient én deze begroting invult en bij je stukken voegt via OSIRIS-Zaak Begeleidende brief studentendecaan.

Behandeltijd

Houd rekening met een behandeltijd door de studentendecaan van circa 3 weken. 

Sluitingstermijnen fondsen

Veel fondsen willen ten minste 4 maanden voor vertrek de aanvraag ontvangen. Houd met deze termijn rekening.

Aanvraag al verstuurd?

Is je aanvraag al naar het fonds opgestuurd en heb je toch nog een begeleidende brief van een studentendecaan nodig? Lever dan kopieën van de complete aanvraag voor elk fonds bij de studentendecaan in. Heb je geen kopieën meer van de aanvraag? Lever dan in ieder geval deze begroting in en stuur de volgende informatie mee:

  • De duur van de stage of het onderzoek, en het aantal EC dat je hiervoor ontvangt
  • Is de stage of het onderzoek verplicht en/of verplicht in het buitenland?
  • Behoort het buitenlandverblijf tot het bachelor- of masterprogramma (hoeveel studiepunten/EC)? En heb je toestemming van de examencommissie?
  • Studieresultatenoverzicht en cijfergemiddelde
  • Curriculum vitae
  • Motivatiebrief van je docent/hoogleraar
  • Overzicht en adressen van andere aangeschreven fondsen