I.v.m. het Coronavirus zijn alle studiepunten alleen bereikbaar per e-mail en per telefoon. De balies zijn gesloten.

Je kunt bij je studiepunt terecht met vragen over je studieprogramma, roosters, examens, toestemming voor keuzevakken buiten de opleiding en vrijstellingen. Je kunt hier ook een afspraak maken met de studieadviseur of de stagecoördinator. Hieronder staan de contactgegevens van alle studiepunten.

Vanwege de COVID-19-crisis houdt de Student Affairs Science zich aan het beleid van de UU en daarom is ons kantoor tot nader order gesloten, wij zijn echter tussen 10.00 - 12.00 uur wel telefonisch bereikbaar via 030 253 5888. 
We zullen zo spoedig mogelijk op e-mails reageren.

Op de Coronavirus informatiepagina wordt het laatste nieuws gepubliceerd.

Bij Student Affairs Faculty of Science - Bachelors kun je terecht voor vragen over:

 • Cursusinschrijving
 • Rooster
 • Registratie studieresultaten OSIRIS
 • Studievoortgangoverzicht (SVO)
 • Afstuderen

E-mail per opleiding:

The Student Desk is the first port of call for all Master's students of the Faculty of Science.

Due to the COVID-19 crisis the Student Affairs Science adheres to the policy of the UU and therefore our office is closed till further notice. During this period we only are reachable only by phone between 10.00-12.00 hours. We will respond to your mail a.s.a.p.

On the Coronavirus information page the latest news is published.

Practical details 

 • Open: Monday through Friday: 11:00-13:00, or make and appointment (currently closed!)
 • ​Location: 1st floor in the main hall of the Minnaert building, room 1.20
 • Tel: +31 30 253 5555
 • Email: 

Key tasks of the Student Desk

 • Course registration
 • Course planning (classes and exam dates and locations)
 • Result registration in OSIRIS
 • Administration of Application and Assessment Forms for Research Projects
 • Student Academic Progress Report
 • Graduation
 • Organisation of Graduation Ceremonies

Onderwijs- en Studentenzaken (OSZ)

Je kunt terecht bij OSZ met vragen over o.a. onderwijs, roosters, Blackboard, Epass, studievoortgang en diploma-uitreikingen.

Het androclusgebouw en de OSZ-balie zijn voor studenten voor onbepaalde tijd gesloten in verband met het coronavirus.

Je kunt OSZ op dit moment op de volgende manieren bereiken:

 • E-mail: osz.vet@uu.nl (elke werkdag van 09:00 tot 17:00 uur)
 • Telefoon: 030 253 4858 (elke werkdag van 09:00 tot 17:00 uur) 

Studieadviseurs

Je kunt hier vinden hoe je contact kunt opnemen en een belafspraak kunt inplannen.  

International office

Je kunt hier vinden hoe je contact kunt opnemen en een bel-/videoafspraak kunt inplannen.  

Onderwijssecretariaten

Specifieke vragen?

Medewerkers Onderwijs- en Studentenzaken (OSZ)

Ga naar OSZ van de faculteit Diergeneeskunde op de website van de Universiteit Utrecht.

Let op: in verband met het coronavirus is het studiepunt tot nader bericht alleen bereikbaar via de e-mail en telefoon.

Bij Student Affairs Geosciences kun je terecht met vragen over onderwijs, roosters, studievoortgangsoverzicht, tentamens, vrijstellingen, studeren in het buitenland en het aanvragen van je diploma. Check altijd eerst of het antwoord op je vraag op deze site staat.

E-mail: studentaffairs.geo@uu.nl (vermeld je naam, opleiding en studentnummer)

Telefoon: 030 253 9559 (elke werkdag van 10:30 tot 11:30)

Studiepunt Geesteswetenschappen

Je kunt ons op de volgende manieren bereiken:

 • E-mail: studiepunt.gw@uu.nl (elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur)
 • WhatsApp: 06 41 08 45 38 (elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur)
 • Telefoon: 030 253 6285 (elke werkdag van 11.00 tot 13.00)
 • Postadres: Drift 10, 3512 BS Utrecht

Vermeld altijd je studentnummer en opleiding!

Onze balie is momenteel voor onbepaalde tijd gesloten in verband met het coronavirus. Wel kun je een afspraak maken voor het ophalen van een gewaarmerkte cijferlijst of afstudeerverklaring, het laten waarmerken van een diplomakopie, het ondertekenen van documenten, het ophalen van je diploma (mogelijk vanaf september voor studenten die voor 1 maart 2020 zijn afgestudeerd of na bericht van het Examensecretariaat dat je diploma klaarligt), en het ophalen of inleveren van andere documenten.

Afspraak met de studieadviseur of Career Officer

Afspraken met de studieadviseur of de Career Officer kun je alleen maken door ons te bellen.

Afspraak maken om langs te komen

Hieronder kun je een afspraak maken om voor een van de volgende zaken langs te komen bij de balie van Drift 10: afstudeerverklaring ophalen • diplomakopie laten waarmerken • document laten ondertekenen • gewaarmerkte cijferlijst ophalen • diploma ophalen (vanaf september) • andere documenten inleveren/ophalen

> Je wordt alleen binnengelaten als je een afspraak hebt.
> Kom alleen en niet met iemand samen!
> Wil je een afstudeerverklaring komen ophalen, neem daarover dan eerst contact op met het Examensecretariaat GW (ExamensecretariaatGW@uu.nl

Kun je niet bij de uitreiking zijn in het najaar en ben je afgestudeerd voor 1 maart 2020? Dan kun je je diploma ophalen vanaf september. Op onze algemene pagina over Afstuderen kun je te zijner tijd zien welke diploma's al klaarliggen en hoe je je diploma kunt ophalen.

Studie-informatiepunt (STIP)

Bij het Studie-informatiepunt (STIP) kun je terecht voor vrijwel alle administratieve zaken, zoals in- en uitschrijving cursussen, formulieren, diplomering en cijfers. In een beperkt aantal gevallen verwijzen wij je door naar medewerkers van Onderwijszaken. Je kunt via het STIP ook een afspraak maken met de studieadviseurs, studieloopbaanbegeleider of klachtencoördinator.

I.v.m. het Coronavirus is het STIP alleen bereikbaar per e-mail en per telefoon. De balie is gesloten.

Telefoon: 088 75 534 78, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.
E-mail: STIP@umcutrecht.nl

Vanwege de maatregelen die het UMC Utrecht heeft genomen i.v.m. de coronacrisis, komen alle spreekuren te vervallen.
De studieadviseurs en het International Office zijn bereikbaar per mail.
Studieadviseurs: adviseurs@umcutrecht.nl
International Office: international.office@umcutrecht.nl

Het Studiepunt van het departement Rechtsgeleerdheid is het eerste aanspreekpunt voor studenten. Je kunt hier terecht met vragen over onderwijs, roosters, stages, examens, toestemming voor keuzecursussen buiten de opleiding, vrijstellingen, informatie over studeren in het buitenland en het aanvragen van het diploma. 

Het Studiepunt is tot nader bericht gesloten vanwege de maatregelen die zijn genomen in verband met het Coronavirus. Alle inloopspreekuren van studiepunt, studieadvies, examencommissies en toelatingscommissies vervallen helaas.

Het Studiepunt is per email bereikbaar op studiepunt.rechten@uu.nl
Het telefonisch spreekuur is op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, op vrijdag zijn wij gesloten.
Zomeropenstelling: Het Studiepunt is van maandag 20 juli t/m 7 augustus gesloten.
Tel. (030) 253 70 04
E-mail studiepunt.rechten@uu.nl

De studieadviseur kan je begeleiden en adviseren bij je studie(keuze) en het opstellen van een studieplanning. Hij/zij kan je op weg helpen naar de talloze voorzieningen die de Universiteit Utrecht speciaal voor studenten heeft. Indien je studievertraging oploopt door bijvoorbeeld ziekte, bijzondere omstandigheden of familieomstandigheden kan de studieadviseur terecht voor ondersteuning.

De Studieadviseurs zijn per mail bereikbaar op studieadviseur.rgl@uu.nl
Het telefonisch spreekuur is op maandag t/m vrijdag van 13.00-14.00 uur, tel. (030) 2537009

 

 

 

 

Studiepunt departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)

Bij het studiepunt van de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap kun je terecht met vragen over onder andere: het studieprogramma, roosters, cijferadministratie, stages, selectieprocedures, studeren in het buitenland en afstuderen. Ga altijd eerst na of het antwoord op je vraag op deze site staat.

Let op: in verband met het coronavirus is het studiepunt van USBO tot nader bericht momenteel alleen via de e-mail bereikbaar: studiepunt.usbo@uu.nl

In verband met het coronavirus is het Studiepunt Economie momenteel alleen bereikbaar via email en telefoon. 

Adam Smith Hall

Kriekenpitplein 21-22, 3584 EC Utrecht
(030) 253 42 83
studentdesk.use@uu.nl

Postadres: Postbus 80125, 3508 TC Utrecht

Telefoon

Maandag t/m donderdag 10:00 - 12:00
Telefoonnummer: 030 253 4283

Waarvoor ga je naar het studiepunt?

Bij het Studiepunt Economie (U.S.E.) kun je terecht voor vragen over onderwijs, roosters, studievoortgangsoverzicht, tentamens, vrijstellingen, studeren in het buitenland en het aanvragen van je diploma. Check altijd eerst of het antwoord op je vraag op deze site staat.

Het Studie-informatiepunt (STIP) is het eerste aanspreekpunt voor studenten en geïnteresseerden.

Je kunt er terecht met al je vragen over je (toekomstige) studie aan de faculteit Sociale Wetenschappen.

Let op: aangepaste bereikbaarheid

Wegens het coronavirus is de STIP-balie voor onbepaalde tijd gesloten. Je kunt ons als volgt bereiken:
 

 • per email - mail je vraag door middel van het vragenformulier;
 • per telefoon - maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Tel: 030 253 4949.

Please contact UCU reception, email: ucu.administration@uu.nl, phone: 030-2539900. 

Temporary opening hours: Monday to Friday 8:30-16:30.