Overmacht

Aanvragen studievertraging in 2022-2023

Heb je in studiejaar 2022-2023 studievertraging opgelopen als gevolg van overmacht? Je kon tot 31 januari 2024 een aanvraag voor afstudeersteun indienen via OSIRIS Zaak. Vanaf september 2024 kun je compensatie studievertraging aanvragen voor studievertraging die je hebt opgelopen in 2023-2024. Disclaimer: de regelingen worden momenteel geactualiseerd. Nadere informatie over de nieuwe regelingen, en de hoogte van het compensatiebedrag, zal naar verwachting volgen in juli 2024. 

Belangrijk: meld overmachtsomstandigheden altijd tijdig bij de studieadviseur.

 

Als je door overmacht studievertraging hebt opgelopen, kan de Universiteit Utrecht in sommige gevallen helpen door deze studievertraging financieel te compenseren via afstudeersteun.

Wat wordt beschouwd als overmacht?

  • Ziekte (bijvoorbeeld een operatie, de ziekte van Pfeiffer of psychische problemen)
  • Bijzondere familieomstandigheden (bijvoorbeeld ziekte of overlijden van een ouder)
  • Functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie, AD(H)D, ASS, diabetes, ziekte van Crohn)
  • Zwangerschap en bevalling (let op: er is geen compensatie mogelijk voor de periode na de bevalling)
  • Onvoldoende studeerbaarheid van de opleiding​. De minister heeft bepaald dat studievertraging ten gevolge van de COVID-19 maatregelen niet beschouwd mag worden als Onvoldoende studeerbaarheid van de opleiding.
  • Andere bijzondere omstandigheden dan de hiervoor genoemde. Bijvoorbeeld een brand in je kamer, een proces van gendertransitie of sommige vormen van mantelzorg. 

Het indienen van een digitale aanvraag over 2023-2024 kan vanaf medio september 2024 en tot en met 31 januari 2025. Het is niet mogelijk om afstudeersteun over eerdere studiejaren aan te vragen.

Afstudeersteun