Overmacht

Aanvragen studievertraging in 2022-2023

Heb je in studiejaar 2022-2023 studievertraging opgelopen als gevolg van overmacht? Je kunt vanaf medio september 2023 een aanvraag voor afstudeersteun indienen via OSIRIS Zaak. Houd de uiterste aanvraagdeadline van 31 januari 2024 in de gaten. 

Belangrijk: meld overmachtsomstandigheden altijd tijdig bij de studieadviseur.

De aanvraagdeadline voor afstudeersteun over studievertraging in 2021-2022 is verstreken: dit was 31 januari 2023.

Als je door overmacht studievertraging hebt opgelopen, kan de Universiteit Utrecht in sommige gevallen helpen door deze studievertraging financieel te compenseren via afstudeersteun.

Wat wordt beschouwd als overmacht?

  • Ziekte (bijvoorbeeld een operatie, de ziekte van Pfeiffer of psychische problemen)
  • Bijzondere familieomstandigheden (bijvoorbeeld ziekte of overlijden van een ouder)
  • Functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie, AD(H)D, ASS, diabetes, ziekte van Crohn)
  • Zwangerschap en bevalling (let op: er is geen compensatie mogelijk voor de periode na de bevalling)
  • Onvoldoende studeerbaarheid van de opleiding​. De minister heeft bepaald dat studievertraging ten gevolge van de COVID-19 maatregelen niet beschouwd mag worden als Onvoldoende studeerbaarheid van de opleiding.
  • Andere bijzondere omstandigheden dan de hiervoor genoemde. Bijvoorbeeld een brand in je kamer, een proces van gendertransitie of sommige vormen van mantelzorg. De minister heeft bepaald dat studievertraging ten gevolge van de COVID-19 maatregelen niet onder deze categorie geschaard mag worden.

Het indienen van een digitale aanvraag kan vanaf medio september 2023 en tot en met 31 januari 2024. Het is niet mogelijk om afstudeersteun over eerdere studiejaren aan te vragen.

Afstudeersteun