Studentensite

De Universiteit Utrecht kan in sommige gevallen studenten helpen die door overmacht studievertraging oplopen. Voor studenten die in 2016 - 2017 studievertraging gaan oplopen is er misschien financiële compensatie mogelijk. Houd er rekening mee dat je een aanvraag voor deze compensatie tussen 1 september 2017 en uiterlijk 31 december 2017 moet indienen. Deze financiële compensatie noemen we afstudeersteun. Het is niet meer mogelijk om afstudeersteun over eerdere studiejaren aan te vragen.

Voorwaarden afstudeersteun
 • Je studievertraging is ontstaan door overmacht. Overmacht is:
  • Ziekte
  • Bijzondere familieomstandigheden
  • Zwangerschap en bevalling (let op: er is geen compensatie mogelijk voor de periode na de bevalling)
  • Handicap of chronische ziekte
  • Onvoldoende studeerbaarheid van de opleiding​
  • Anders (bijvoorbeeld de studentenkamer is uitgebrand). Je doet in dit geval een beroep op de hardheidsclausule. 
 • Je hebt tijdig (binnen 5 maanden na het ontstaan van de overmachtsituatie) overlegd met een studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog over het beperken van je vertraging of over het tijdelijk stopzetten van je studie en studiefinanciering als je vertraging meer dan 5 maanden is. Als je je niet tijdig hebt gemeld kun je toch een verzoek indienen. Je krijgt in dat geval waarschijnlijk niet je volledige studievertraging vergoed.
 • Je bent nog niet afgestudeerd voor de bachelor- of masteropleiding waarvoor je compensatie vraagt.
 • Je stond tijdens de periode van overmacht ingeschreven als voltijdstudent aan de Universiteit Utrecht en hebt aan de Universiteit Utrecht ook het collegegeld betaald.
 • Belangrijk: de financiële compensatie van studievertraging is beperkt tot een bepaalde periode. Studievertraging die is opgelopen in de laatste drie jaren waarin je recht hebt op studiefinanciering, of waarin je geen studiefinanciering hebt ontvangen, komt niet voor compensatie in aanmerking. Bekijk hier de uitleg. 
Aanvraagprocedure

Financiële compensatie van je studievertraging vraag je binnen 4 maanden na afloop van het studiejaar 2016 - 2017 aan, dus in de periode van 1 september 2017 t/m 31 december 2017. Het aanvraagformulier zelf moet je uiterlijk 31 december 2017 digitaal versturen. Een aanvraag verstuurd op 1 januari 2018 of later wordt niet in behandeling genomen.

Na het digitaal versturen van je aanvraag krijg je per e-mail een ontvangstbevestiging met een uitnodiging om binnen drie weken een aantal aanvullende documenten (bewijsstukken waaronder een eigen verklaring en een studieadviseursverklaring) in te leveren. Op die manier kan de universiteit onderzoeken of je aan de voorwaarden van de regeling voldoet.

Voorbeeld: je dient een verzoek digitaal in op 27 december 2017. Je krijgt dan tot 17 januari 2018 de tijd om bewijsstukken in te leveren.

Het digitale aanvraagformulier vind je tussen 1 september en 31 december 2017 hier.

Omvang

De omvang van de financiële compensatie is in beginsel gelijk aan het aantal maanden studievertraging in de in aanmerking te nemen periode (zie hiervoor bij Voorwaarden). Bij het vaststellen van de omvang wordt meegewogen of, en met welke frequentie je contact met je studieadviseur hebt gehad. Als je geen contact hebt gehad met je studieadviseur is het toch zinvol om een verzoek in te dienen.

Bij het vaststellen van de studievertraging:

 • wordt uitgegaan van een regulier studieprogramma van 60 ects per studiejaar
 • wordt de studievertraging waarvoor je in 2016 - 2017 een bestuursbeurs hebt ontvangen, verdisconteerd
 • wordt er geen rekening gehouden met het tijdstip waarop een examenonderdeel in een nieuw studiejaar afgelegd kan worden
 • is de maximale studievertraging die je op jaarbasis hebt opgelopen het uitgangspunt, ongeacht de aard van de omstandigheden; vervolgens wordt gekeken welke studievertraging toegeschreven kan worden aan de overmacht
Hoogte van het bedrag

De hoogte van de compensatie hangt af van het studiefinancieringsregime waaronder je valt:

 • Heb je in de periode van studievertraging basisbeurs en eventueel aanvullende beurs ontvangen, dan is de compensatie gelijk aan het beursbedrag dat je in 2016 - 2017 voor het laatst hebt ontvangen. 
 • Heb je in de in aanmerking te nemen periode studievoorschot ontvangen, dan bedraagt de compensatie € 425 per erkende maand studievertraging.  Kom je echter naast afstudeersteun ook in aanmerking voor een extra jaar studiefinanciering dan is het bedrag € 325 (zie voor een toelichting hieronder bij Bijzonderheden).
 • Heb je in de in aanmerking te nemen periode zowel basisbeurs (en eventueel aanvullende beurs) en studievoorschot ontvangen dan vindt naar rato verrekening plaats. Dat wordt dan toegelicht in de beschikking.
Uitbetaling

Uitbetaling volgt nadat je de beslissing hebt ontvangen en vindt plaats in maandelijkse termijnen. De ondersteuning gaat in met ingang van de maand, volgend op de maand waarin je verzoek is ontvangen. Je kunt in je aanvraag aangeven of de uitbetaling later gestart moet worden. Het bedrag is onbelast.

Officiële regeling

Verzoeken om afstudeersteun worden behandeld aan de hand van deze regeling uit het Profileringsfonds

Bijzonderheden

Handicap of chronische ziekte

Bij studievertraging op grond van een handicap of chronische ziekte bekijkt een studentendecaan aan de hand van je verzoek eerst of het mogelijk is bij DUO financiële ondersteuning aan te vragen in de vorm van 12 maanden extra prestatiebeurs en OV-kaart.

Hoe dit extra jaar studiefinanciering er precies uitziet, hangt volledig af van jouw specifieke situatie.  Naar aanleiding van je verzoek om afstudeersteun zal een studentendecaan je hierover informeren. Uiteraard mag je ook eerst een afspraak maken om je situatie te bespreken. Houd in dat geval wel de deadline voor het indienen van een verzoek om afstudeersteun voor studiejaar 2016-2017 in de gaten: 31 december 2017 om 23.59 uur.

Positief besluit

Bij een positieve beslissing wordt er rekening gehouden met de compensatie die je van DUO krijgt:

 • als je 12 maanden verlenging van de basisbeurs hebt gekregen, wordt deze verlenging beschouwd als een financiële compensatie voor je eerste 12 maanden studievertraging. Pas over de 13e en volgende maand(en) vertraging kun je ie in aanmerking komen voor de financiële compensatie van de Universiteit Utrecht.
 • als je onder het Studievoorschot valt en 12 maanden verlenging van de aanvullende beurs en OV-kaart hebt gekregen, krijg je bij het behalen van je diploma een korting van ten minste € 1200 op je studieschuld. De universiteit houdt hier rekening mee en trekt van elke toegekende maand afstudeersteun een bedrag van € 100 af tot een maximum van 12 maanden.

Negatief besluit

Bij een negatief besluit van DUO neemt de studentendecaan jouw verzoek om financiële compensatie van de studievertraging op grond van handicap verder in behandeling.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over regelingen op het gebied van studiefinanciering voor studenten met een handicap of chronische ziekte. 

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Algemene informatie