Om het collegegeld te betalen, moet je via Studielink een digitale machtiging afgeven. Je kunt het collegegeld op twee manieren voldoen:

 1. via incasso ineens
 2. via incasso in termijnen
 • Als je kiest voor betaling via incasso ineens, dan wordt het totale collegegeldbedrag in één keer geïnd.
 • Er zijn GEEN administratiekosten verbonden aan betaling ineens.
 • De inning van het totale collegegeld vindt plaats in één van de volgende weken, afhankelijk van het moment van inschrijving:
  • Week 39 (sep)
  • Week 48 (nov)
  • Week 4 (jan)
  • Week 12 (mrt)
  • Week 21 (mei)

  Neem contact op met Studentenservice voor meer informatie.

  

 • Als je ervoor kiest om je collegegeld in termijnen te betalen, dan wordt het totale collegegeldbedrag in vijf gelijke termijnen geïnd. Schrijf je je per september in, dan wordt er per termijn 1/5e van het totaalbedrag geïnd. Let op! Start je met een (pre)master in februari, dan wordt het collegegeld daarvoor in twee gelijke termijnen geïnd. 
 • Aan betaling in termijnen zijn € 24,- administratiekosten verbonden, die bij de inning van de eerste termijn in rekening worden gebracht. Let op! Je krijgt de (eenmalige) administratiekosten na beëindiging van je inschrijving NIET teruggestort. Ook niet als je slechts één maand staat ingeschreven.  
 • De inning van de termijnen vindt plaats in de volgende weken, afhankelijk van het moment van inschrijving:
  • Week 39 (sep)
  • Week 48 (nov)
  • Week 4 (jan)
  • Week 12 (mrt)
  • Week 21 (mei)

  Neem contact op met Studentenservice voor meer informatie.

  

 • Er kan alleen betaald worden met een digitale incassomachtiging via een lopende bankrekening (GEEN spaarrekening) van een Nederlandse of ander SEPA-land bank van iemand die 18 jaar of ouder is op het moment dat het collegegeld wordt geïncasseerd. 
 • Door de digitale incassomachtiging te bevestigen, machtigt de rekeninghouder de Universiteit Utrecht om het collegegeld (in één keer of in termijnen) van de opgegeven rekening af te schrijven. 
 • De digitale incassomachtiging geldt voor de periode van september (of februari) tot en met augustus (een academisch jaar).
 • De rekeninghouder moet ervoor zorgen dat er voldoende geld op de rekening staat. Als het saldo niet toereikend blijkt of er om een andere reden niet kan worden geïncasseerd, dan kan dit gevolgen hebben.

Om de betaalgegevens voor de digitale incassomachtiging in te vullen, selecteer je in Studielink de optie Invullen betaalgegevens onder Mijn To Do lijst. Neem dan de volgende stappen:

 • Vul Vestigingsland bank in
 • Kies voor Digitale machtiging
 • Geef aan of jijzelf of een ander betaalt
 • ​Geef aan of je in termijnen wilt betalen of niet
 • Selecteer je bank
 • Als jouw bank de digitale incassomachtiging ondersteunt, dan wordt er een icoontje en Incassomachtiging via uw bank zichtbaar
 • Controleer de gegevens
 • Zet een vinkje bij 'k verklaar...
 • Klik op Opslaan
 • Je wordt nu omgeleid naar de betaalomgeving van je bank
 • Vul de benodigde gevens in om de machtiging te bevestigen

Let op! Heb je aangegeven dat iemand anders het collegegeld betaalt? Dan ontvang je een email met instructies die je door kunt sturen naar deze persoon om de digitale incassomachtiging te laten bevestigen. Zolang deze niet is bevestigd, heb je in Mijn To Do Lijst de actie digitale machtiging laten bevestigen staan. Je krijgt een bevesting per email als de machtiging is bevestigd.  

Bekijk het Studielink stappenplan digitale incassomachtiging (DIM) voor meer informatie. Neem contact op met Studentenservice als je problemen hebt met het bevestigen van de digitale incassomachtiging. 

Je kunt de betaalwijze wijzingen:

 • t/m 14 september (bij inschrijving per 1 september)
 • t/m 11 januari (bij inschrijving per 1 februari)

Is de digitale machtiging in Studielink nog niet bevestigd?
Dan kun je de betaalwijze zelf aanpassen in Studielink. Ga naar het tabblad <Betaling>. Hier vind je de knop 'Wijzig betaalgegevens'. Je kunt nu de betaalwijze, wie betaalt en de gegevens van de rekeninghouder wijzigen. Is het niet mogelijk de gegevens te wijzigen? Neem dan contact op met Studentenservice.

Is je digitale machtiging in Studielink wel bevestigd en heb je een Solis ID waarmee je in Osiris kunt inloggen? (Of wil je tijdens het collegejaar je betaalgegevens wijzigen?)

Ga in Osiris Student naar het tabblad Zaken, vervolgens naar Mijn zaken en start daar de nieuwe zaak CSa wijzigen betaalgegevens. Je kan alleen een aanvraag indienen als je een incassomachtiging hebt afgegeven voor het betalen van je collegegeld, én indien je al volledig staat ingeschreven. Het kan voorkomen dat door een blokkade op je computer de pop-up OSIRIS-ZAAK in eerste instantie niet zichtbaar is. Dit kun je oplossen door de pop-up toe te staan. Vul het formulier in om je betaalgegevens voor de betaling van het collegegeld te laten wijzigen. Let op! Bij wijziging van betaling in termijn naar betaling ineens vindt er GEEN restitutie plaats van de betaalde administratiekosten.

Heb je bovenstaande stappen geprobeerd en lukt het niet om je betaalgegevens te wijzigen, of heb je nog geen Solis ID? Neem dan contact op met Studentenservice over hoe je de betaalwijze kunt wijzigen. 

 

Als het collegegeld niet kan worden geïnd, krijg je een email van het hoofd van de Centrale Studentenadministratie met het verzoek om binnen 7 dagen het verschuldigde bedrag over te maken. Als je niet betaalt, dan gaat de vordering over naar een incassobureau. Je moet dan ook de kosten die het incassobureau maakt betalen.

Na deze 7 dagen word je afgesloten van de volgende voorzieningen:

 • je Solis-account
 • je e-mailaccount
 • inschrijving voor tentamens en cursussen
 • de Elektronische Leer Omgeving (ELO)
 • het lenen van boeken bij de bibliotheek
 • het ontvangen van een bachelor- of masterdiploma
 • eventuele elektronische toetsomgevingen

Als je alsnog betaalt, dan word je binnen 5 werkdagen weer aangesloten op deze voorzieningen.

Heb je aan het eind van een studiejaar (31 augustus) het collegegeld of een gedeelte daarvan nog niet betaald?
Dan word je niet voor een volgend studiejaar ingeschreven voordat het openstaande bedrag is betaald. Tevens moet je het collegegeld voor het studiejaar waarvoor je je wilt inschrijven vooraf overmaken.

Kunnen er tijdens een studiejaar drie of meer termijnbedragen niet worden afgeschreven? Of is je vordering overgedragen naar een incassobureau?
Dan moet je het studiejaar erna het collegegeld vooraf overmaken om ingeschreven te worden. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen.

De formele procedureregels met betrekking tot betaling van het collegegeld staan in het Reglement Inschrijving en collegegeld.

Uitzonderingen

Ga je vakken of een opleiding volgen aan een andere instelling voor Hoger Onderwijs, terwijl je ingeschreven staat bij en collegegeld betaalt aan de Universiteit Utrecht? Vraag dan Studentenservice om een Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC). In sommige gevallen kan het collegegeld dat je aan de Universiteit Utrecht betaalt, door de andere instelling in mindering worden gebracht op het bedrag dat je bij de andere instelling verschuldigd bent.

Je kunt het BBC zonder afspraak ophalen bij de balie van Studentenservice of opgestuurd krijgen na het invullen van het formulier Aanvraag BBC.

Let op! De andere instelling bepaalt de voorwaarden voor het accepteren van het Bewijs van Betaald Collegegeld. Een BBC kan alleen gemaakt worden voor het Nederlandse hoger onderwijs en de regeling geldt alleen als je bij beide instellingen volledig ingeschreven staat en het wettelijke collegegeldtarief verschuldigd bent.

 Als je al wettelijk collegegeld aan een andere onderwijsinstelling betaalt, kan dat in sommige gevallen in mindering worden gebracht op het bedrag dat je bij de Universiteit Utrecht betaalt. Hiervoor kun je bij de andere instelling een Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC) aanvragen, deze wordt dan digitaal naar ons verstuurd.

Mocht je toch een papieren versie hebben dan kan je deze sturen naar:

Universiteit Utrecht
Centrale Studentenadministratie
Postbus 80011
3508 TA Utrecht

Of lever het originele document in bij Studentenservice.

Let op! Een voorwaarde van de Universiteit Utrecht voor het accepteren van een BBC is dat je bij beide instellingen het wettelijk collegegeldtarief betaalt. Je kunt dus niet betalen met een BBC als je al een graad hebt en bij één van beide instellingen het instellingstarief bent verschuldigd. Ook niet als het instellingstarief even hoog is als het wettelijk tarief.

Studeer je aan het University College Roosevelt? Kijk dan op de UCR website voor meer informatie over de betaling van het collegegeld.