Wijze van betalen

Om het collegegeld te betalen, moet je via Studielink een digitale machtiging afgeven. Je kunt het collegegeld op twee manieren voldoen:

  1. via incasso ineens
  2. via incasso in termijnen

Over Betalen

Uitzonderingen