Om het collegegeld te betalen, moet je via Studielink een digitale machtiging afgeven. Je kunt het collegegeld op twee manieren voldoen:

  1. Via een incasso ineens
  2. Via een incasso in termijnen

Meer informatie over het afgeven van de digitale machtiging vind je hier

Let hierbij op de volgende zaken:

  • Verleen je zelf de digitale machtiging, dan kan dit alleen via een Nederlandse bankrekening of bankrekening uit een ander SEPA-land.
  • Betaalt iemand anders het collegegeld voor jou, dan kan dit via digitale machtiging alleen van een Nederlandse bankrekening. Hiervoor is een DigiD nodig.
  • Wil je op een andere manier betalen, neem dan contact op met Studentenservice.

Nadat je de betaalgegevens in Studielink hebt ingevuld, is er ongeveer een dag verwerkingstijd nodig voordat je de machtiging kunt bevestigen.

Bijzonderheden

Het bedrag dat je al hebt betaald aan een andere instelling voor Hoger Onderwijs kan in sommige gevallen in mindering worden gebracht op het collegegeld dat je bent verschuldigd aan de Universiteit Utrecht. Vraag aan de instelling waar je hebt betaald een Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC). Stuur het originele BBC o.v.v. naam en studentnummer op naar:

Universiteit Utrecht
Centrale Studentenadministratie
Postbus 80011
3508 TA Utrecht

Een voorwaarde van de Universiteit Utrecht voor het accepteren van een BBC is dat je bij beide instellingen het wettelijke collegegeldtarief betaalt. Je kunt dus niet betalen met een BBC als je al een graad hebt en bij één van beide instellingen het instellingstarief bent verschuldigd. Oók niet als het instellingstarief even hoog is als het wettelijke tarief.

Vraag dan Studentenservice om een Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC). In sommige gevallen kan het collegegeld dat je aan de Universiteit Utrecht betaald hebt, door de andere instelling in mindering worden gebracht op het bedrag dat je verschuldigd bent.

Kijk dan op de websites van het University College Utrecht of University College Roosevelt.