NL Scholarship

voorheen Holland Scholarship

De NL Scholarship is voor studenten van de Universiteit Utrecht die:

  1. Voor studie, onderzoek of stage gaan naar één van de strategische partners van de Universiteit Utrecht (Chinese University of Hong Kong, University of Sydney en University of Toronto).
  2. Naar niet-EEA (niet-Erasmus) partner bestemmingen gaan en aan de criteria voldoen. Overige beurzen zullen worden verloot onder deze groep studenten.

De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 2.500 en is een tegemoetkoming in je studiekosten. 

Aanvraagcriteria

  • Je volgt een voltijd bachelor- of masterprogramma aan de Universiteit Utrecht.
  • Je gaat voor minimaal 7 weken en 10 ECTS naar één van bovengenoemde partners in academisch jaar 2024-2025.
  • Je studie of onderzoek vindt plaats in een land waar je zelf niet vandaan komt.
  • Je hebt geen of nauwelijks studievertraging opgelopen en de vakken die je gaat volgen zullen meetellen voor je bachelor- of masterprogramma.
  • Je hebt een gemiddelde studievoortgang van minimaal 52,5 studiepunten per jaar.

Als je de beurs aanvraagt, maar niet voldoet aan de criteria, refereer dan naar deze regeling in het Profileringsfonds : Nederlandse versie, Engelse versie.

Aanvragen

Studenten die zijn geselecteerd voor in aanmerking komende bestemmingen ontvangen tussen maart en mei 2024 een bericht wanneer en hoe zij een aanvraag kunnen indienen in Osiris. Studenten die voor onderzoek of op stage gaan worden meegenomen in de selectie als zij voor deze periode in Osiris een goedgekeurd buitenland verblijf hebben. Het aanvraag proces voor het NL Scholarship 2024-2025 zal open gaan op 1 mei 2024 en de deadline voor het indienen van je aanvraag is op 14 juni 2024 om 23.59 uur.

Wat is de NL Scholarship?

De NL Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is bedoeld voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU en Liechtenstein, IJsland en Noorwegen.

Op deze regeling is de bezwaarprocedure van toepassing bij het College van Bestuur.