NL Scholarship (voorheen Holland Scholarship)

Let op! De criteria die hier beschreven staan zullen mogelijk aangepast worden voor het academisch jaar 2024-2025. In november zal deze pagina bijgewerkt worden om de actuele vereisten te reflecteren.

Het NL Scholarship is bedoeld voor studenten van de Universiteit Utrecht die gaan studeren of onderzoek gaan doen aan één van de strategische partners van de Universiteit Utrecht of naar een universiteitsbrede partner gaan op uitwisseling.

Als eerste komen alle studenten aan de beurt met een plek bij de strategische partners:

  • Chinese University of Hong Kong
  • University of Sydney
  • University of Toronto

Het is de verwachting dat er meer beurzen zijn dan dat er studenten naar deze drie partners gaan. De overige beurzen worden daarna verdeeld via loting.

Je kan aanspraak maken op de loting voor de overige beurzen als:

  1. Je uitwisseling of onderzoek plaatsvindt aan een universiteitsbrede partneruniversiteit, te vinden in deze lijst.
  2. Deze partneruniversiteit zich buiten de EU/EER bevindt. Studenten die naar een universiteit in het Verenigd Koninkrijk gaan kunnen dus wel aanspraak maken op het NL Scholarship.

De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 2.500 en is een tegemoetkoming in je studiekosten. 

Aanvraagcriteria

  • Je volgt een voltijd bachelor- of masterprogramma aan de Universiteit Utrecht
  • Je gaat voor minimaal drie maanden en 15 ECTS naar één van bovengenoemde partners in academisch jaar 2023-2024.
  • Je studie of onderzoek vindt plaats in een land waar je zelf niet vandaan komt
  • Je hebt geen of nauwelijks studievertraging opgelopen en de vakken die je gaat volgen zullen meetellen voor je bachelor- of masterprogramma

Aanvragen

Studenten die zijn geselecteerd voor deze bestemmingen worden bericht in mei 2023 wanneer zij een aanvraag kunnen indienen in Osiris. Studenten die op stage gaan worden meegenomen in de selectie als zij voor mei in Osiris een goedgekeurd buitenland verblijf hebben. De deadline is 19 juni 2023.

Wat is de NL Scholarship?

De NL Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is bedoeld voor studenten die willen studeren of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. 

Logo's van de vijf partijen die de beurs mogelijk maken/

Op deze regeling is de bezwaarprocedure van toepassing bij het College van Bestuur.