NL Scholarship

voorheen Holland Scholarship

De NL Scholarship is bedoeld voor studenten van de Universiteit Utrecht die gaan studeren of onderzoek gaan doen aan één van de volgende strategische partners van de Universiteit Utrecht:

  • Chinese University of Hong Kong
  • University of Sydney
  • University of Toronto

De beurs bestaat uit een eenmalig bedrag van € 2.500 en is een tegemoetkoming in je studiekosten. 

Aanvraagcriteria

  • Je volgt een voltijd bachelor- of masterprogramma aan de Universiteit Utrecht;
  • Je gaat voor minimaal drie maanden en 15 ECTS naar één van bovengenoemde partners in academisch jaar 2024-2025;
  • Je studie of onderzoek vindt plaats in een land waar je zelf niet vandaan komt;
  • Je hebt geen of nauwelijks studievertraging opgelopen en de vakken die je gaat volgen zullen meetellen voor je bachelor- of masterprogramma.

Aanvragen

Studenten die zijn geselecteerd voor deze bestemmingen ontvangen tussen maart en mei 2024 een bericht wanneer zij een aanvraag kunnen indienen in Osiris. Studenten die op stage gaan worden meegenomen in de selectie als zij voor deze periode in Osiris een goedgekeurd buitenland verblijf hebben. Tegen die tijd zal de deadline voor het indienen van een aanvraag voor de NL Scholarship bekend worden.

Wat is de NL Scholarship?

De NL Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is bedoeld voor studenten die willen studeren of een onderzoek doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de EU, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. 

Logo's van de vijf partijen die de beurs mogelijk maken/

Op deze regeling is de bezwaarprocedure van toepassing bij het College van Bestuur.