Financiële voorzieningen

Loop je als gevolg van een functiebeperking studievertraging op, dan kun je voor verschillende voorzieningen van DUO in aanmerking komen. Er is ook financiële compensatie vanuit de UU: Afstudeersteun.

De studentendecaan kan je informeren over studiefinanciering en financiele voorzieningen bij studievertraging. Maak een afspraak via Studentenservice.

Je kunt eventueel voor een voorziening in aanmerking komen als je:

Individuele Studietoeslag via de gemeente

Studenten met een functiebeperking komen in sommige gevallen in aanmerking voor een individuele studietoeslag via de gemeente, bijvoorbeeld in Utrecht.
Let op: de studietoeslag vraag je aan via de gemeente waar je ingeschreven staat. Vraag bij je eigen gemeente naar de voorwaarden en de aanvraagprocedure.

Wet- en Regelgeving

In Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en de Wet op de Studiefinanciering (WSF 2000) wordt gesproken over ‘handicap of chronische ziekte’. Met de term functiebeperking wordt dezelfde groep bedoeld.