Studenten kunnen in aanmerking komen voor financiële steun van de Universiteit Utrecht. Er bestaan verschillende mogelijkheden en regelingen.

Ondersteuning voor evenementen en bestuurswerk

Denk hierbij aan subsidie voor eenmalige activiteiten of aan bestuursbeurzen voor studenten die actief zijn in een medezeggenschapsorgaan of studievereniging. Lees meer op de pagina Bestuursbeurzen (medezeggenschap) en op www.bestuurlijkactiefutrecht.nl (studentenorganisaties).

Compensatie studievertraging door overmacht

Heb je studievertraging opgelopen, bijvoorbeeld omdat je ziek was of vanwege familieomstandigheden? In sommige gevallen kom je in aanmerking voor een vorm van compensatie studievertraging.

Financiële voorzieningen voor topsporters

Studenten die topsport beoefenen kunnen in sommige gevallen extra (financiële) ondersteuning krijgen. Lees meer op de pagina Topsport.

Financiële nood

Neem contact op met de Studentendecaan als je ernstige financiële problemen hebt en wilt weten of er mogelijkheden er zijn om je te helpen. Je kunt een afspraak maken via Studentenservice.

Verlengde masteropleidingen

Voor studenten van de verlengde masteropleiding Communicatie en Organisatie. Lees meer op de pagina Studenten in verlengde masteropleiding.