Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor financiële steun van de Universiteit Utrecht. Er bestaan verschillende mogelijkheden en regelingen.

Evenementen en bestuurswerk

Er zijn subsidies voor eenmalige activiteiten of bestuursbeurzen voor studenten die actief zijn in een medezeggenschapsorgaan of studievereniging. Lees meer op Bestuurlijk Actief Utrecht (studentenorganisaties).

Studievertraging door overmacht

Heb je studievertraging opgelopen, bijvoorbeeld omdat je ziek was of vanwege familieomstandigheden? In sommige gevallen kom je in aanmerking voor een vorm van compensatie studievertraging door overmacht.

Topsport

Als je topsport beoefent, kun je in sommige gevallen extra (financiële) ondersteuning krijgen.

Financiële nood

Als je ernstige financiële problemen hebt en wilt weten of er mogelijkheden zijn om je te helpen, neem dan contact op met de Studentendecaan. Je kunt een afspraak maken via Studentenservice.

Verlengde masteropleiding

Studenten van de verlengde masteropleiding Communicatie en Organisatie of de masteropleiding Vertaalwetenschap (programma Literair vertalen of Professioneel vertalen) kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning.