honours

De UU Honours Student Council is in 2018 opgericht en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het honoursonderwijs aan Honours Dean prof. dr. Michael Burke.

De council bestaat uit honoursstudenten van alle faculteiten en programma’s van de universiteit. Hiermee wil de universiteit de honourscommunity binnen de organisatie verder versterken en uitwisseling tussen de verschillende programma’s stimuleren.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over het honoursonderwijs? Of wil je zelf meedenken over honours? De Council is bereikbaar via honourscouncil@uu.nl

Leden van Honours Student Council

​Elke faculteit en elk universiteitsbreed honoursprogramma heeft een student afgevaardigd of zal studenten afvaardigen naar de Honours Student Council.

Geowetenschappen: Brandon Whitley

Utrecht Law College: Marc Hanna

Diergeneeskunde: Bart Veenstra

Sociale Wetenschappen: Laura van Stein

UCU: Emma Johnson

Geesteswetenschappen: Moise Veldema

Biomedische Wetenschappen: Joost Smeets

Descartes: Dasja Planidina

Betawetenschappen: Renee Hoffenkamp

Leiderschapsprogramma: Eva Grosfeld

B&O Academy: Nina Ruijfrok

Young Innovators: Priyanka Singhvi

Da Vinci Project: Sophia Zayets

Utrecht School of Economics: Alexander Loozeman