Honours Student Council

UU Honours Student Council 2022/2023 

Bestaande uit studenten van verschillende facultaire en universiteitsbrede honoursprogramma’s is de Honours Student Council het aanspreekpunt voor de honoursprogramma’s en haar studenten. De council zet zich in voor de honourscommunity waar studenten van alle honourspogramma’s van de Universiteit Utrecht deel van uit maken. Dit doet de council door het organiseren van sociale en educatieve activiteiten, maar ook door advies over het honoursonderwijs te geven aan de Honours Dean.

De council van het academisch jaar 2022/2023 bestaat uit:

Ines Turcinhodzic– Voorzitter (Faculteit Sociale wetenschappen)
Fatih Enkür – Penningmeester (Faculteit Beta Wetenschappen)
Berend Floor – Commissaris evenementen (Faculteiten REBO en Geesteswetenschappen)
Juliette Costantini – Secretaris (Faculteit Beta Wetenschappen)
Pauline van Rossum– Commissaris communicatie (Faculteit Sociale Wetenschappen)

Elke honoursstudent kan bij de Honours Student Council terecht voor opmerkingen over het honoursonderwijs. De council is bereikbaar via email op honourscouncil@uu.nl

Volg ons op Instagram: @uuhonours