UU Honours Student Council 2020/2021 

De zeven leden van de Honours Council

De UU Honours Student Council is de spreekbuis voor de verschillende honoursprogramma's en haar studenten. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over het honoursonderwijs aan de Honours Dean. De council bestaat uit studenten van verschillende facultaire en universiteitsbrede honoursprogramma's.

Het doel van de council is het onderhouden en versterken van de honourscommunity waar studenten van alle honourspogramma’s van de Universiteit Utrecht deel van uit maken. Dit doen ze door het organiseren van sociale en educatieve activiteiten, toegankelijk voor alle honoursstudenten van de Universiteit Utrecht.

 

Contact

Voor vragen en opmerkingen over het honoursonderwijs kun je contact opnemen met de council via honourscouncil@uu.nl

Instagram: uuhonours

Facebook: UUHonoursCommunity

Leden Honours Student Council

Alexander Loozeman - Voorzitter - faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Maayke Balemans - Secretaris - faculteit Bètawetenschappen

Netanja Harlianto - Penningmeester - faculteit Geneeskunde

Willemijn Mulder - Coördinator Onderwijs - faculteit Sociale Wetenschappen

Corinde Warmerdam - Coördinator  Evenementen - faculteit Diergeneeskunde

Frits van Hurne - Coördinator  Communicatie - faculteit Geesteswetenschappen

Havva Sahin – Coördinator  Public Relations - faculteit Bètawetenschappen