honours

De UU Honours Student Council is in 2018 opgericht en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het honoursonderwijs aan Honours Dean prof. dr. Michael Burke.

De council bestaat uit honoursstudenten van alle faculteiten en programma’s van de universiteit. Hiermee wil de universiteit de honourscommunity binnen de organisatie verder versterken en uitwisseling tussen de verschillende programma’s stimuleren.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over het honoursonderwijs? Of wil je zelf meedenken over honours? De Council is bereikbaar via honourscouncil@uu.nl

Leden van Honours Student Council

​Elke faculteit en elk universiteitsbreed honoursprogramma heeft een student afgevaardigd of zal studenten afvaardigen naar de Honours Student Council.

Geowetenschappen: Alexander Robertus & Christoph Krüger

Sociale Wetenschappen: Roxanna Hofman & Donya Yassine

UCU: Yvette Lambi

Geesteswetenschappen: Harmen de Jong

Biomedische Wetenschappen: Dirk Drost

Descartes: Sebastiaan Wiechers

Betawetenschappen: Tjerk Steenwijk

Law College: Ines Hoving & Anne Janssen

Leiderschapsprogramma: Louk Smalbil

Young innovators: Josephin Schulz