Wajong

Word je tijdens de diplomatermijn volledig en blijvend arbeidsongeschikt en krijg je recht op Wajong? Dan kun je DUO vragen om je prestatiebeurs om te zetten in een gift. Dit geldt ook voor de maanden prestatiebeurs die je eventueel nog gaat ontvangen. Dit verzoek kun je zonder tussenkomst van een studentendecaan indienen.

Weet je niet zeker of je voldoet, of wil je het verzoek nog even bespreken met een studentendecaan? Maak dan een afspraak bij een studentendecaan via Studentenservice. Neem de eerste beschikking van de uitkerende instantie mee naar de afspraak. De studentendecaan kijkt met je of je in aanmerking kunt komen.