Leiderschapsprogramma

In het interdisciplinaire Leiderschapsprogramma leer je wat jou tot een goede leider maakt

Het Leiderschapsprogramma is een extracurriculair honoursprogramma voor studenten met een interesse in leiderschap. Dit programma (10 EC) volg je naast je masteropleiding van de Universiteit Utrecht. De voertaal van het leiderschapsprogramma is Engels. Sommige elementen kunnen in het Nederlands gegeven worden als daar de voorkeur naartoe uitgaat (bijv. sessies persoonlijke ontwikkeling, intervisie en vaardigheidstraining, enkele College Tours en de Leader-to-Shadow dagen).

Theoriesessies

In het Leiderschapsprogramma benader je leiderschap theoretisch vanuit verschillende disciplines en ervaar je hoe leiderschap werkt in de dagelijkse praktijk, terwijl je jouw eigen toekomstbestendige leiderschapsstijl ontdekt en ontwikkelt. De theoriesessies worden verzorgd door gastdocenten vanuit uiteenlopende disciplines met een expertise in leiderschap. Zo ontdek je bijvoorbeeld vanuit de psychologie hoe leiders invloed kunnen uitoefenen, krijg je vanuit de bestuurskunde antwoord op hoe leiders omgaan met cruciale beslissingen wanneer er veel op het spel staat of vanuit de retorica en psychologie welke rol charisma speelt in leiderschap. Deze theoretische kennis pas je vervolgens toe op leiderschapsvraagstukken uit de praktijk om zo beter grip te krijgen op wat het betekent om een leider te zijn in een globaliserende wereld.

Leiderschap in de praktijk

Tijdens de interactieve en intieme College Tours ga je in gesprek met leiders uit verschillende domeinen van de maatschappij: zowel uit het bedrijfsleven, de culturele wereld, de sport, het hoger onderwijs als de politiek. In de laatste studieperiode dompel je je samen met medestudenten onder in de praktijk van een leider in de maatschappij door jullie nieuwe kennis over leiderschap toe te passen op hun actuele dillema's en mogelijk te observeren binnen hun organisaties. 

Persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden

Gedurende het jaar vinden er verschillende trainingen plaats van experts van binnen en buiten de UU over thema’s als persoonlijk leiderschap, besluitvorming, beïnvloeding en motivering, en spreken in het openbaar. Daarnaast staat persoonlijke ontwikkeling centraal en blijf je gedurende het jaar tijdens intervisiebijeenkomsten reflecteren op vaardigheden die jij zelf graag wilt ontwikkelen.

Na afronding van het programma heb je een persoonlijke visie op leiderschap ontwikkeld, kun je jezelf positioneren als leider binnen deze visie en ontvang je 10 EC extracurriculair onderwijs op je diplomasupplement en een honourscertificaat.

Studenten met Leiders (Bovenste Links: Mo Allach; Bovenste Rechts: Therese Nleng, Lager Links: Max Schalow and Chingishkan Kaakhstan; Lager Rechts: Therese Nleng)
Studenten werken met interactieve projecten

Leiders en organisaties

Leiders die betrokken zijn (geweest) bij het programma zijn onder meer Cathelijne Broers (Directeur Prins Bernhard Cultuurfonds), Ernst van de Weert (Executive Director Global Legal Affairs  Heineken), Fred Teeven (voormalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie), Kim van Sparrentak (Europees Parlement), Pieter Duisenberg (Voorzitter van de Vereniging van Universiteiten), Marieke van Schaik (Directeur Rode Kruis), Ron Jans (hoofdtrainer FC Twente), Jacco Eltingh (en commercieel directeur KNLTB), Mohammed Allach (technisch directeur RKC), Thérese Nleng (Directeur Rutgers), Max Schalow en Chingiskhan Kazakhstan (Bondi), Koen Brinkgreve (ex-military officer, leadership trainer and breathing coach) en Robert van Zanten (oprichter NCOI).