Master honoursprogramma's

Honoursprogramma van je masteropleiding

Een aantal masteropleidingen biedt een honoursprogramma aan dat je meestal kunt volgen vanaf het begin van je masteropleiding. Op jouw opleidingspagina vind je informatie over het honoursprogramma van je opleiding. Meer informatie over de facultaire honoursprogramma's vind je hier. Algemene informatie vind je op de masterkiezerssite.

Universiteitsbreed honoursprogramma

Bij een universiteitsbreed, interdisciplinair honoursprogramma word je uitgedaagd verder te kijken dan je eigen discipline. In de universiteitsbrede programma’s van het Honours College werk je, samen met gemotiveerde studenten en wetenschappers van andere disciplines, aan verschillende sociale en academische vraagstukken. Hierbij werk je soms ook  met stakeholders uit het bedrijfsleven of overheidsorganisaties. Door het benaderen van vraagstukken vanuit verschillende perspectieven leer je hoe je door de complexiteit van de hedendaagse maatschappij kan navigeren. Ieder interdisciplinair programma heeft een eigen insteek. Ook de studielast en duur verschillen per programma. Kijk hier voor meer informatie over onze interdisciplinaire honoursprogramma's.

De interdisciplinaire honoursprogramma’s, aangeboden door het UU Honours College, volg je naast je reguliere masteropleiding. De programma’s staan open voor studenten van alle masterprogramma’s van de Universiteit Utrecht.