Na uitschrijving kun je nog 180 dagen gebruik maken van de voorzieningen waar een solis-id voor nodig is. De voorzieningen van de bibliotheek zijn meteen na uitschrijving alleen nog maar vanuit de bibliotheek zelf te benaderen.

Zodra je geen student meer bent vervallen ook je rechten op andere overeenkomsten die je als student hebt afgesloten, zoals een studentenverzekering, studentenbankrekening, studentenverblijfsvergunning en studentenhuisvesting.

Sta je dit collegejaar voor de eerste keer ingeschreven voor een bacheloropleiding en wil je met deze opleiding stoppen? Of wil je een negatief bindend studieadvies voorkomen? Dan moet je een aantal zaken regelen.

Negatief bindend studieadvies voorkomen

Als je je vóór 1 februari van je eerste bachelorjaar uitschrijft, krijg je GEEN negatief bindend studieadvies. Je dient uiterlijk 31 januari een verzoek tot uitschrijving te doen via Studielink, om per 1 februari uitgeschreven te kunnen worden. Na uitschrijving ben je alleen collegegeld verschuldigd voor het aantal maanden dat je ingeschreven hebt gestaan (1/12e per ingeschreven maand).

Deze regel geldt niet voor de bacheloropleiding Geneeskunde.

Let op! Vergeet niet zelf je studiefinanciering en OV stop te zetten bij DUO per je datum van uitschrijving.

1-februari-regeling DUO

Heb je dit collegejaar voor de eerste keer studiefinanciering en OV ontvangen? Dan kun je gebruik maken van de 1-februari-regeling van DUO. Zet zelf vóór 1 februari je studiefinanciering en OV stop bij DUO, dan krijg je de eerste (max. 5) maanden prestatiebeurs omgezet in een gift. De ontvangen maanden prestatiebeurs gaan wel af van je totaal aan studiefinancieringsrechten.

Let op! Je hóeft je voor deze regeling van DUO niet per 1 februari uit te schrijven aan de universiteit. Dit is alleen een vereiste om een negatief bindend studieadvies te voorkomen.

Als prestatiebeursstudent moet je binnen 10 jaar een einddiploma (bachelor of master) halen, gerekend vanaf de datum waarop je voor de eerste keer studiefinanciering (prestatiebeurs  en OV) hebt ontvangen. Voldoe je niet aan deze diplomatermijn, dan worden je prestatiebeurs en OV-kaart niet omgezet in een gift door DUO. Kijk hoeveel jaren worden omgezet in een gift, en voor meer informatie, op de website van DUO.

Haal je als gevolg van overmacht niet binnen de diplomatermijn van 10 jaar een einddiploma? Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat de diplomatermijn dan wordt verlengd. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de prestatiebeurs in een definitieve gift omgezet worden. Denk je hiervoor in aanmerking te komen? Maak dan een afspraak met een studentendecaan.

Heb je als gevolg van overmacht studievertraging opgelopen in de periode dat je prestatiebeurs (studiefinanciering en OV) ontving, dan bestaan er financiële regelingen die je ondersteunen, zoals afstudeersteun en/of een extra jaar prestatiebeurs (in geval van chronische ziekte of handicap). Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? Maak dan een afspraak met een studentendecaan.

Heb je studievertraging opgelopen door een wachttijd vanwege coschappen bij Diergeneeskunde? Dan zijn er twee opties:

  1. Je blijft ingeschreven. Heb je nog een basisbeurs? Mogelijk kom je dan, vanwege de studievertraging die je oploopt, in aanmerking voor afstudeersteun.
  2. Je gaat je uitschrijven. Had je tot het moment van uitschrijven een basisbeurs? Mogelijk kom je dan, vanwege de studievertraging die je oploopt, in aanmerking voor afstudeersteun.

Let op! Voor beide opties geldt dat je de afstudeersteun moet aanvragen binnen 4 maanden na afloop van het collegejaar waarin je wachttijd hebt.