Studentensite

Het volgen van een stage is de uitgelezen kans om werkervaring op te doen. Wat nuttige informatie op een rijtje:

 • Je kunt een stage doen in het vakgebied van je studie (eventueel met ECTS) of erbuiten (zonder ECTS). Wil je een stage doen met ECTS? Check dan ook de voorwaarden van je opleiding via OSIRIS of Blackboard.
 • Je vindt stages via google, online stagebanken, je eigen opleiding, je docenten, je studievereniging of via het stageoverzicht van Career Services.
 • Voor het maken van afspraken tussen jou en je stagebedrijf kun je een modelovereenkomst (Nederlands en Engels); natuurlijk kun je ook een ander format gebruiken.
 • Benader je stage-coördinator als je vragen hebt.
 • Je kunt je CV en eventuele brief laten checken door je facultaire Career Officer.
 • Je bent verzekerd voor schade uit je stage als deze stage geschiedt onder toezicht en met medeweten van de Universiteit.
Bijzondere stages
Stage in het buitenland

Zeker als je in het buitenland stage wilt lopen is een voorbereiding van een half jaar tot een jaar geen overbodige luxe. Begin dus op tijd. Denk hierbij aan:

 • Internationale stageovereenkomst (zoals deze modelovereenkomst)
 • Financiering: stage lopen in het buitenland is niet goedkoop. Nuttige links:
 • Visa en vergunningen  
  • Binnen de EU heb je  geen visum of werkvergunning nodig.
  • Voor stages buiten Europa heb je altijd een werkvergunning en/of visum nodig. Houd er rekening mee dat het regelen van deze vergunning veel tijd kan kosten. Bij ontwikkelingslanden is dit soms wel een jaar!
 • Verzekeringen en aansprakelijkheid:
  • Of je tijdens je stage voldoende verzekerd bent, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de hoogte van je stagevergoeding, de duur van je stage en je leeftijd. 
  • Belangrijk is dat je je individuele situatie goed hebt uitgezocht voordat je op stage gaat en een contract hebt ondertekend. Daar hoort ook bij welke verzekeringen je hebt en hoe e.e.a. volgens de wet en stagecontract is geregeld. 
 • Gezondheid en veiligheid
Stage met een handicap

Een stageplek is voor studenten met een beperking niet altijd even makkelijk te vinden. Loop je ergens tegenaan? Neem dan contact op met de stagecoördinator of de studieadviseur van je opleiding. Een aantal websites met nuttige tips en/of stagevacatures:

Stage als topsporter

Als je topsport beoefent kan het lastig zijn om een geschikte stage te vinden. Steeds meer bedrijven komen deze groep studenten tegemoet met bijvoorbeeld flexibele werkuren of de mogelijkheid om de stage uit te smeren over een langere periode. Neem contact op met de stagecoördinator van je eigen opleiding voor meer informatie hierover.

Topsport en student geneeskunde? 
Dan kun je aan je studieadviseur vragen of je in aanmerking komt voor een “dichtbijverklaring”. Met een “dichtbijverklaring” kun je co-schappen volgen in ziekenhuizen die in de buurt van je studie- of sportadres staan.

Verzekering & aansprakelijkheid

Statement of Insurance

Conform Nederlands recht (art. 7:661 lid 1 Burgerlijk Wetboek) is de studentstagiair die bij de uitvoering van zijn stagewerkzaamheden schade toebrengt aan de stagebiedende organisatie of derden, daarvoor in beginsel niet aansprakelijk. Hiervan kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de studentstagiair hiervoor is verzekerd (art. 7:661 lid 2 BW). Daarbij heeft de Universiteit Utrecht een extra clausule opgenomen in haar aansprakelijkheidsverzekering:

De Universiteit Utrecht heeft onder haar aansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd alle studenten van de Universiteit te Utrecht, zonder beperking naar faculteit, tijdens hun externe stage-activiteiten, mits deze stage geschiedt onder auspiciën en met medeweten van de Universiteit.

Check de stagevoorwaarden van jouw opleiding

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Algemene informatie