Centrale dienst

De Centrale Diensten zijn:

  • De Universitaire bestuurdienst (UBD);
  • De Universiteitsbibliotheek (UBU).

Informeel

Wanneer je een klacht hebt, zijn er verschillende mogelijkheden om daar wat mee te doen. Je kunt de informele weg bewandelen: kijken of de medewerkers van Studentenservice je klacht kunnen oplossen. Als dit niet op korte termijn mogelijk is, kan Studentenservice ervoor zorgen dat je klacht bij de juiste persoon terechtkomt. Je kunt ook zelf gaan praten met degene met wie je een probleem hebt en proberen samen tot een bevredigende oplossing komen.

Formeel

Als je de klacht ernstig genoeg vindt, of je probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je ook een formele klacht indienen. Dit doe je door middel van het digitale klachtenformulier. Je klacht wordt behandeld door de universitaire klachtencoördinator:

mw. mr. M.A. Merton
Studentenservice
Postbus 80125
3508 TC Utrecht
T: (030) 253 70 00

Hoe verloopt de procedure?

De formele klachtenprocedure verloopt vervolgens als volgt:

  • Een afschrift van de klacht wordt gezonden naar degene over wie de klacht gaat.
  • Zowel jij als degene op wie de klacht betrekking heeft wordt door de klachtencoördinator bij jouw faculteit om een toelichting c.q. een reactie gevraagd (er wordt ‘gehoord’).
  • De klachtencoördinator stelt vervolgens een advies op voor het college van bestuur.
  • Het College van Bestuur handelt de klacht formeel af.

De periode waarin de klacht moet worden afgehandeld bedraagt maximaal 10 weken. Uiteraard is het mogelijk om tijdens de procedure tot een oplossing te komen. De procedure kan dan worden beëindigd.

Ben je van mening dat je klacht niet goed is afgehandeld, dan kun je een klacht indienen bij:

De Nationale Ombudsman
Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag
T: (0800) 335 5555
www.nationaleombudsman.nl