Centrale dienst

De Centrale Diensten zijn:

  • De Universitaire bestuurdienst (UBD);
  • De Universiteitsbibliotheek (UBU).

Informeel

Misschien is het mogelijk om via een informele weg tot een oplossing te komen, door je probleem te bespreken met degene die het betreft. Je kunt zo proberen om samen tot een bevredigende oplossing te komen. Ook kun je je klacht voorleggen aan je studieadviseur of de klachtencoördinator van je faculteit of departement om te bespreken wat je het beste zou kunnen doen. 

Formeel

Als je de klacht ernstig genoeg vindt, of je probleem niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je ook een formele klacht indienen. Dit doe je door middel van het digitale klachtenformulier. Je klacht wordt behandeld door de universitaire klachtencoördinator:

mw. mr. M.A. Merton
Studentenservice
Postbus 80125
3508 TC Utrecht

Hoe verloopt de procedure?

De formele klachtenprocedure verloopt vervolgens als volgt:

  • Een afschrift van de klacht wordt gezonden naar degene over wie de klacht gaat.
  • Zowel jij als degene op wie de klacht betrekking heeft wordt door de klachtencoördinator bij jouw faculteit om een toelichting c.q. een reactie gevraagd (er wordt ‘gehoord’).
  • De klachtencoördinator stelt vervolgens een advies op voor het college van bestuur.
  • Het College van Bestuur handelt de klacht formeel af.

De periode waarin de klacht moet worden afgehandeld bedraagt maximaal 10 weken. Uiteraard is het mogelijk om tijdens de procedure tot een oplossing te komen. De procedure kan dan worden beëindigd.

Ben je van mening dat je klacht niet goed is afgehandeld, dan kun je een klacht indienen bij:

Ombudsfunctionaris studenten
Dhr. Roel Notten MA 
(vermeld in het e-mailbericht je telefoonnummer, een uitnodiging voor een gesprek volgt dan zo spoedig mogelijk)
Bellen of WhatsApp: +31 6 39 58 68 47
(bereikbaar op maandag en donderdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur)

Bezoekadres
UU for U, Student Services, Kamernr 0.41A
Heidelberglaan 6
3584 CS Utrecht

Postadres
Postbus 80.125
3508 TC Utrecht