Sociale Veiligheid

De Universiteit Utrecht (UU) wil een fijne en veilige studie- en werkomgeving bieden aan alle studenten en medewerkers. We behandelen elkaar met respect. Sociale veiligheid is een thema dat doorlopend aandacht vraagt, van ons allemaal. Als we ons samen inzetten voor een sociaal veilige UU, kunnen we voortzetting en normalisering van ongewenst gedrag voorkomen.