Heb je een verklaring omtrent je inschrijving, collegegeld, behaald diploma, of overige opleidingsgegevens nodig? Hieronder lees je hoe je deze verklaringen kunt aanvragen.

Een officiële verklaring van inschrijving van het huidig collegejaar kun je zelf downloaden via Osiris Student. Ga naar "Mijn inschrijving", vervolgens kun je via "Inschrijving opleiding" de verklaring van inschrijving downloaden.

Heb je een verklaring van inschrijving van een eerder collegejaar nodig, of wil je een verklaring betreft promoveren (PhD) opvragen? Maak dan gebruik van het online aanvraagformulier.

Ook een papieren verklaring met stempel en handtekening vraag je via het online aanvraagformulier. Of je kunt hiervoor langskomen bij Studentenservice

Heb je een verklaring nodig van behaalde tentamens, studieresultaten (cijferlijst) of gevolgde vakken? Neem dan contact op met het studiepunt van jouw faculteit.

Een afstudeerverklaring kan opgevraagd worden bij het studiepunt van jouw faculteit. Aanvullende informatie omtrent afstuderen kun je terugvinden op de volgende pagina

Als je over DigiD beschikt en je je diploma hebt behaald op of ná 1 januari 1996, kun je zelf een verklaring van behaald diploma opvragen uit het DUO diplomaregister. Beschik je niet over DigiD, of heb je je diploma vóór 1 januari 1996 behaald, dan vraag je een verklaring aan via dit online aanvraagformulier.

Ben je nog niet in het bezit van je diploma, en heb je vragen over het in ontvangst nemen van dit document? Neem in dat geval contact op met het studiepunt van jouw faculteit

Een gewaarmerkte kopie van een aan de Universiteit Utrecht behaald diploma (of cijferlijst) kan opgevraagd worden bij het studiepunt van jouw faculteit. Neem contact op met het studiepunt over de mogelijkheden en werkwijze (zoals of je het originele document zelf mee dient te nemen). 

Ga je vakken of een opleiding volgen aan een andere instelling voor hoger onderwijs, terwijl je ingeschreven staat bij en collegegeld betaalt aan de Universiteit Utrecht? In sommige gevallen kan dan het collegegeld dat je aan de Universiteit Utrecht betaalt, door de andere instelling in mindering worden gebracht op het bedrag dat je bij de andere instelling verschuldigd bent.

Je kunt het Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aanvragen door het invullen van dit online formulier

Vanwege de huidige Coronamaatregelen is het niet mogelijk om een BBC op te halen of opgestuurd te krijgen. Via het online formulier kun je studentenservice verzoeken het BBC rechtstreeks naar de instelling te laten versturen.

Let op! De andere instelling bepaalt de voorwaarden voor het accepteren van het Bewijs van Betaald Collegegeld. Een BBC kan alleen gemaakt worden voor het Nederlandse hoger onderwijs en de regeling geldt alleen als je bij beide instellingen volledig ingeschreven staat en het wettelijke collegegeldtarief verschuldigd bent. 

Een Bewijs Betaald Collegegeld is niet bedoeld als een factuur voor eigen administratie. 

Als je een factuur of een betaalbewijs van jouw collegegeld nodig hebt (bijvoorbeeld wanneer een werkgever jouw collegegeld betaalt), dan kun je deze aanvragen door dit verzoek (o.v.v. jouw studentnummer) per e-mail te verzenden aan studentenservice@uu.nl

Let op! Heb je een bewijs nodig dat je aan de Universiteit Utrecht collegegeld betaalt voor een inschrijving aan een andere hoger onderwijsinstelling? Bekijk dan bovenstaande informatie onder “Bewijs Betaald Collegegeld”.

Vanaf oktober 2019 is het in verband met de verscherpte privacywetgeving niet meer mogelijk voor derden om verificatie van opleidingsgegevens op te vragen. Kandidaten kunnen zelf een verklaring van de benodigde gegevens opvragen (zie hierboven).

Let op! Alleen voor PhD-kandidaten kan nog - tegen vergoeding én met getekende toestemming - een bewijs van promoveren aangevraagd worden door derden via dit online formulier