Wachttijd

Alle studieprogramma’s moeten zo zijn ingericht dat je 60 EC-studiepunten per studiejaar kunt halen. Je hebt een gedwongen wachttijd als je in een studiejaar geen 60 EC-studiepunten kunt halen en geen compenserende activiteiten kunt doen. Dit heet officieel ‘een onvoldoende studeerbare opleiding’. Als je ziet aankomen dat je te maken krijgt met wachttijd, bijvoorbeeld bij stages of coschappen (dit laatste alleen bij Geneeskunde en Diergeneeskunde), neem dan contact op met je studieadviseur.

Met je studieadviseur bespreek je hoe je de vertraging zo beperkt mogelijk kan houden. Een aantal mogelijke oplossingen zijn:

 • Je studieprogramma aanpassen, bijvoorbeeld door keuzevakken eerst te doen;
 • Tijdelijk je studie onderbreken. Dit doe je door een verzoek tot uitschrijving te doen via Studielink;
 • Haal je als gevolg van wachttijd geen einddiploma binnen tien jaar? Mogelijk kom je in aanmerking voor verlenging van de diplomatermijn. Neem hiervoor contact op met een studentendecaan via Studentenservice.

Wat moet je weten en regelen als je je uitschrijft

 • Als je je uitschrijft kom je in aanmerking voor restitutie van je collegegeld.
 • Door je uit te schrijven, vervalt je recht op studiefinanciering en OV-studentenkaart. Daardoor schuif je wel je studiefinancieringsrechten op. Daar kun je later weer gebruik van maken, maar:
 • Als je voor de wachttijd al 30 jaar bent of tijdens de wachttijd 30 jaar wordt, kan uitschrijven nadelig zijn. Voorwaarde voor het recht op studiefinanciering is dat je voor je 30e bent begonnen aan een studie met studiefinanciering. Voorwaarde is wel dat je de studie na je 30e niet meer onderbreekt. Doe je dat wel, dan vervalt het resterende deel van je studiefinanciering.
 • Uitschrijven heeft ook andere gevolgen voor je studiefinanciering en je verzekeringen.
 • Als je vervangende inkomsten vindt door te gaan werken of een uitkering aan te vragen, let dan op eventuele fiscale gevolgen: misschien moet je belasting bijbetalen.

Wat moet je weten en regelen als je ingeschreven blijft staan

 • Je staat ingeschreven als voltijdstudent, dus je kunt studiefinanciering en een OV-studentenkaart blijven ontvangen.
 • Je betaalt collegegeld.
 • Je komt eventueel in aanmerking voor financiële compensatie van de Universiteit Utrecht in de vorm van afstudeersteun. Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden:
  • Er is sprake van een daadwerkelijke studievertraging. Je hebt in een cursorisch jaar geen 60 EC-studiepunten kunnen halen.
  • Je kunt geen compenserende studieactiviteiten ondernemen.
  • Er is sprake van een verplichte wachttijd en geen vrijwillige wachttijd.