Heb je een verklaring van je opleidingsgegevens nodig? Lees hoe je deze kunt krijgen.

Een verklaring van behaalde tentamens, studieresultaten (cijferlijst) of gevolgde vakken kun je aanvragen bij je facultaire studiepunt.

Een verklaring van een gevolgde opleiding (inschrijfperiode) of gegevens over het promoveren (PhD) kun je aanvragen via dit online aanvraagformulier.

Als je over DigiD beschikt en je je diploma hebt behaald op of ná 1 januari 1996, kun je zelf een verklaring van behaald diploma opvragen uit het DUO diplomaregister.

Beschik je niet over DigiD, of heb je je diploma vóór 1 januari 1996 behaald, dan vraag je een verklaring aan via dit online aanvraagformulier.

Vanaf oktober 2019 is het in verband met de verscherpte privacywetgeving niet meer mogelijk voor derden om verificatie van opleidingsgegevens op te vragen. Kandidaten kunnen zelf een verklaring van de benodigde gegevens opvragen (zie hierboven).

Let op! Alleen voor PhD kandidaten kan nog -tegen vergoeding én met getekende toestemming- een bewijs van promoveren aangevraagd worden door derden via dit online formulier

Heb je een ander soort verklaring omtrent je inschrijving, collegegeld, behaald diploma, of overige opleidingsgegevens nodig? Kijk dan op onze Verklaringenpagina