Ongewenst gedrag

De Universiteit Utrecht (UU) wil een fijne en veilige studie- en werkomgeving bieden aan alle studenten en medewerkers. We behandelen elkaar met respect. Sociale veiligheid is een thema dat doorlopend aandacht vraagt, van ons allemaal. Als we ons samen inzetten voor een sociaal veilige UU, kunnen we voortzetting en normalisering van ongewenst gedrag voorkomen. 

Iemand spreken over ongewenst gedrag

Het kan gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd, bijvoorbeeld als er sprake is van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten. In dat geval kun je altijd bij iemand terecht om hier in vertrouwen over te praten, een melding te doen, samen te bekijken welke mogelijkheden er zijn en eventueel een klacht in te dienen. Als jij denkt dat er sprake is van ongewenst gedrag, houd het dan niet voor je, maar maak het bespreekbaar, ook als getuige. Bekijk waar je terecht kunt.

Ik wil zelf aandacht besteden aan sociale veiligheid 

Een sociaal veilige universiteit creëren we samen. Het is daarom belangrijk het gesprek hierover te voeren en actie te ondernemen bij ongewenst gedrag. Wil je zelf meer leren over wat jij kan doen bij ongewenste situaties of hoe jij kunt zorgen voor een sociaal veilige studie- en werkomgeving? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. 

Regelgeving

De Universiteit Utrecht heeft in de Code of Conduct vastgelegd welke algemene kaders voor gedrag en reflectie gehanteerd worden voor studenten en medewerkers. Specifieke gedragsvoorschriften staan in de Gedragscode ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag. Verder heeft de universiteit een Klachtenregeling ongewenst gedrag. Deze regelingen worden binnenkort geactualiseerd na instemming van de medezeggenschap.

Bij de Universiteit Utrecht hebben we aandacht voor het verbeteren van de sociale veiligheid voor onze studenten en medewerkers. Zo is vorig jaar de theatervoorstelling ‘Mindlab’ georganiseerd om het onderwerp onder medewerkers bespreekbaar te maken. Er worden regelmatig Active Bystander trainingen georganiseerd voor medewerkers en studenten om als omstander actie te ondernemen. Ook zijn de afgelopen tijd enkele regelingen herzien worden deze binnenkort vastgesteld, en is bijvoorbeeld de nieuwe commissie interpersoonlijke integriteit ingericht. Naast de ombudspersonen personeel is ook een ombudspersoon voor studenten voorzien. Na de zomer zal hier meer over bekend worden gemaakt.