Ongewenst gedrag

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd, bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie of seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten.

Stappen tegen ongewenst gedrag

Welke stappen kan je ondernemen om ongewenst gedrag te beëindigen? Van iedere student en medewerker verwachten we een actieve bijdrage, niet alleen wat het eigen gedrag betreft, maar ook door alert te zijn op elke vorm van ongewenst gedrag in de eigen omgeving.

Regelgeving

De Universiteit Utrecht heeft in de Code of Conduct vastgelegd welke algemene kaders voor gedrag en reflectie gehanteerd worden voor studenten en medewerkers. Specifieke gedragsvoorschriften staan in de Gedragscode ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag. Verder heeft de universiteit een Klachtenregeling ongewenst gedrag.