Het kabinet heeft een wetsvoorstel gemaakt voor halvering van het collegegeld voor eerstejaarsstudenten vanaf studiejaar 2018-2019. De Tweede en de Eerste Kamer moeten de plannen nog goedkeuren. Lees de meest recente informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

Collegegeld / Tuition fees

Het collegegeldtarief geldt voor een volledig studiejaar. Er zijn twee soorten tarieven, afhankelijk van jouw situatie betaal je óf het wettelijk tarief óf het (hogere) instellingstarief:

wettelijk tarief:

  • ​Je komt rechtstreeks van het VWO
    én
  • Je hebt een EU/EER-, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit

Dit tarief geldt voor de meeste studenten. Voor studenten aan het University College Utrecht en het University College Roosevelt gelden andere bedragen.

instellingstarief:

Twijfel je over welk tarief voor jou geldt? Doe de wizard en bereken je collegegeld. Of neem met vragen contact op met Studentenservice.

Wettelijk tarief collegegeld

Voltijd

2017-2018: € 2006,-
2018-2019: € 2060,-

Deeltijd

2017-2018: € 1783,-
2018-2019: € 1831,-

Tarieven premasteropleiding

Onderstaande tarieven gelden eenmalig voor het hele traject, ook als je in februari start. Als je dus langer dan een jaar over het premastertraject doet, hoef je niet opnieuw te betalen. De vergoeding is als volgt vastgesteld:

Programma van 7,5 EC

2017-2018: € 251,-
2018-2019: € 258,-

Programma van 15 EC

2017-2018: € 502,-
2018-2019: € 515,-

Programma van 22,5 EC

2017-2018: € 752,-
2018-2019: € 772,-

Programma van 30 EC

2017-2018: € 1003,-
2018-2019: € 1030,-

Programma van 37,5 EC

2017-2018: € 1254,-
2018-2019: € 1288,-

Programma van 45 EC

2017-2018: € 1505,-
2018-2019: € 1545,-

Programma van 52,5 EC

2017-2018: € 1755,-
2018-2019: € 1802,-

Programma van 60 EC

2017-2018: € 2006,-
2018-2019: € 2060,-

Premasterstudenten die voor dezelfde periode staan ingeschreven voor een andere opleiding in het hoger onderwijs en daarvoor het wettelijk collegegeld al hebben betaald, zijn vrijgesteld van betaling van de vergoeding voor de premaster. Tussentijdse uitschrijving en restitutie is in beginsel niet mogelijk.

Privaat gefinancierde masterprogramma's

Een aantal masterprogramma’s wordt niet gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. Deze zogenoemde privaat gefinancierde masterprogramma’s stellen zelf de hoogte van het collegegeld vast. Studenten kunnen geen aanspraak maken op studiefinanciering. Als een masterprogramma privaat gefinancierd is, vind je dit terug in de beschrijving van het masterprogramma.

Collegegeldkrediet

Naast de ‘gewone’ lening kun je bij DUO een lening aanvragen om je collegegeld mee te betalen. Deze lening wordt ‘collegegeldkrediet’ genoemd en is onderdeel van de studiefinanciering. Houd er rekening mee dat het collegegeldkrediet in maandelijkse termijnen wordt uitgekeerd. Kijk op de site van DUO voor meer informatie.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over collegegeld vind je in het Reglement inschrijving en collegegeld 2017-2018 (pdf) en voor volgend studiejaar alvast in het Reglement inschrijving en collegegeld 2018-2019 (pdf).