De collegegeldtarieven voor studiejaar 2021-2022 worden op de volgende manier aangepast:

 • Het wettelijk tarief (voltijd/deeltijd) wordt gehalveerd. Dit geldt ook voor de verlaagde wettelijke collegegeldtarieven.
 • Het verhoogde wettelijke tarief wordt met 1084 euro verlaagd.
 • Het verhoogde wettelijke tarief voor eerstejaars bachelors wordt met 542 euro verlaagd.
 • Alle reeds vastgestelde instellingstarieven worden met 1084 euro verlaagd.
 • De premaster tarieven worden evenredig aangepast.

Het collegegeldtarief geldt voor een volledig studiejaar en is afhankelijk van jouw situatie. Er zijn twee tarieven: het (lage) wettelijk tarief en het (hoge) instellingstarief. Hieronder kun je terugvinden welk tarief wanneer van toepassing is. Twijfel je over welk tarief voor jou geldt? Neem dan contact op met Studentenservice.

Wil je niet het gehele collegejaar ingeschreven blijven staan (bijvoorbeeld in verband met afstuderen), dan heb je de optie tot eerder uitschrijven. Het kan zijn dat je dan recht hebt op restitutie van een deel van het collegegeld. De regels en uitzonderingen kun je nalezen op onze pagina over uitschrijven

Je betaalt het wettelijk tarief als je:

 • een EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt.
  én
 • nog niet eerder een aan jouw opleiding gelijk gestelde graad in het Nederlands Hoger Onderwijs hebt behaald.
Voltijd

2021-2022: € 1.084,-

2022-2023: € 2.209,-

Deeltijd

2021-2022: € 963,-

2022-2023: € 1.963,-

Let op! Voor studenten van Philosophy, Politics and Economics, University College Utrecht en het University College Roosevelt en voor studenten die flexstuderen gelden andere bedragen.

Je betaalt het instellingstarief als je:

 • géén EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt.
  óf
 • al eerder een aan jouw opleiding gelijk gestelde graad in het Nederlands Hoger Onderwijs hebt behaald.

Het instellingstarief is hetzelfde tarief voor zowel full-time als part-time studenten.

Bachelors

Voor een premaster betaal je een eenmalige vergoeding voor het hele programma (ook als je in februari start). Mocht je langer dan een jaar over een premaster doen, dan hoef je niet opnieuw te betalen. Tussentijdse uitschrijving en restitutie is in beginsel niet mogelijk. Hierop kan in specifieke gevallen een uitzondering worden gemaakt. De hoogte van de vergoeding is vastgesteld op het aantal studiepunten (EC) van het premasterprogramma.

Programma van 7,5 EC

2021-2022: € 136
2022-2023: € 276

Programma van 15 EC

2021-2022: € 271
2022-2023: € 552

Programma van 22,5 EC

2021-2022: € 406
2022-2023: € 828

Programma van 30 EC

2021-2022: € 542
2022-2023: € 1105

Programma van 37,5 EC

2021-2022: € 678
2022-2023: € 1381

Programma van 45 EC

2021-2022: € 813
2022-2023: € 1657

Programma van 52,5 EC

2021-2022: € 948
2022-2023: € 1933

Programma van 60 EC

2021-2022: € 1084
2022-2023: € 2209

Let op! Sta je voor dezelfde periode ook ingeschreven voor een andere opleiding in het hoger onderwijs en betaal je daarvoor het wettelijk collegegeld? Dan ben je vrijgesteld van betaling van de premaster vergoeding. 

Een aantal masterprogramma’s wordt niet gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. Deze zogenoemde privaat gefinancierde masterprogramma’s stellen zelf de hoogte van het collegegeld vast. Je kunt hiervoor geen aanspraak maken op studiefinanciering. Als een masterprogramma privaat gefinancierd is, vind je dit terug in de beschrijving van het masterprogramma.

Bekijk de wijze van betalen van het collegegeld en wat de gevolgen van niet betalen zijn. Uitgebreide informatie over collegegeld vind je in het Reglement inschrijving en collegegeld.