Betaal je in 2019-2020 voor het eerst wettelijk collegegeld voor een bacheloropleiding? Dan wordt dit gehalveerd. Bekijk de voorwaarden op de website van Rijksoverheid.

Het collegegeldtarief geldt voor een volledig studiejaar en is afhankelijk van jouw situatie. Er zijn twee tarieven: het (lage) wettelijk tarief en het (hoge) instellingstarief. Twijfel je over welk tarief voor jou geldt? Neem dan contact op met Studentenservice.

Je betaalt het wettelijk tarief als je:

  • een EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt.
    én
  • nog niet eerder een aan jouw opleiding gelijk gestelde graad in het Nederlands Hoger Onderwijs hebt behaald.
Voltijd

2019-2020: € 2.083,-

2020-2021: € 2.143,-

Deeltijd

2019-2020: € 1.851,-

2020-2021: € 1.904,-

Let op! Voor studenten van Philosophy, Politics and Economics, University College Utrecht en het University College Roosevelt en voor studenten die flexstuderen gelden andere bedragen.

Je betaalt het instellingstarief als je:

  • géén EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt.
    óf
  • al eerder een aan jouw opleiding gelijk gestelde graad in het Nederlands Hoger Onderwijs hebt behaald.
Bachelors

Voor een premaster betaal je een eenmalige vergoeding voor het hele programma (ook als je in februari start). Mocht je langer dan een jaar over een premaster doen, dan hoef je niet opnieuw te betalen. Tussentijdse uitschrijving en restitutie is in beginsel niet mogelijk. De hoogte van de vergoeding is vastgesteld op het aantal studiepunten (EC) van het premasterprogramma.

Programma van 7,5 EC

2018-2019: € 258,-
2019-2020: € 261,-

Programma van 15 EC

2018-2019: € 515,-
2019-2020: € 521,-

Programma van 22,5 EC

2018-2019: € 772,-
2019-2020: € 781,-

Programma van 30 EC

2018-2019: € 1030,-
2019-2020: € 1042,-

Programma van 37,5 EC

2018-2019: € 1288,-
2019-2020: € 1302,-

Programma van 45 EC

2018-2019: € 1545,-
2019-2020: € 1562,-

Programma van 52,5 EC

2018-2019: € 1802,-
2019-2020: € 1822,-

Programma van 60 EC

2018-2019: € 2060,-
2019-2020: € 2083,-

Let op! Sta je voor dezelfde periode ook ingeschreven voor een andere opleiding in het hoger onderwijs en betaal je daarvoor het wettelijk collegegeld? Dan ben je vrijgesteld van betaling van de premaster vergoeding. 

Een aantal masterprogramma’s wordt niet gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. Deze zogenoemde privaat gefinancierde masterprogramma’s stellen zelf de hoogte van het collegegeld vast. Je kunt hiervoor geen aanspraak maken op studiefinanciering. Als een masterprogramma privaat gefinancierd is, vind je dit terug in de beschrijving van het masterprogramma.

Bekijk de wijze van betalen van het collegegeld en wat de gevolgen van niet betalen zijn. Uitgebreide informatie over collegegeld vind je in het Reglement inschrijving en collegegeld.