Studentensite

Het collegegeldtarief geldt voor een volledig studiejaar. Er zijn twee soorten tarieven, afhankelijk van jouw situatie betaal je óf het wettelijk tarief óf het instellingstarief. Voor de meeste studenten geldt het wettelijk tarief; hieronder vind je in het kort de uitleg.

Wettelijk tarief collegegeld

Kom je rechtstreeks van het vwo en heb je een EU/EER-, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit, dan betaal je het wettelijk tarief:

Voltijd

2016-2017: € 1984,-
2017-2018: € 2006,-

Deeltijd

2016-2017: € 1765,-
2017-2018: € 1787,-

Voor studenten aan het University College Utrecht en het University College Roosevelt gelden andere bedragen.

Instellingstarief

Je betaalt een hoger collegegeldtarief, het instellingstarief, als je:

Twijfel je over welk tarief voor jou geldt? Doe de wizard en bereken je collegegeld. Of neem met vragen contact op met Studentenservice.

Tarieven premasteropleiding

Onderstaande tarieven gelden eenmalig voor het hele traject, ook als je in februari start. Als je dus langer dan een jaar over het premastertraject doet, hoef je niet opnieuw te betalen. De vergoeding is als volgt vastgesteld:

Programma van 7,5 EC

2017-2018: € 251,-

Programma van 15 EC

2016-2017: € 496,-
2017-2018: € 502,-

Programma van 22,5 EC

2017-2018: € 752,-

Programma van 30 EC

2016-2017: € 992,-
2017-2018: € 1003,-

Programma van 37,5 EC

2017-2018: € 1254,-

Programma van 45 EC

2016-2017: € 1984,-
2017-2018: € 1505,-

Programma van 52,5 EC

2017-2018: € 1755,-

Programma van 60 EC

2016-2017: € 2976,-
2017-2018: € 2006,-

Premasterstudenten die voor dezelfde periode staan ingeschreven voor een andere opleiding in het hoger onderwijs en daarvoor het wettelijk collegegeld al hebben betaald, zijn vrijgesteld van betaling van de vergoeding voor de premaster. Tussentijdse uitschrijving en restitutie is in beginsel niet mogelijk.

Privaat gefinancierde masterprogramma's

Een aantal masterprogramma’s wordt niet gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. Deze zogenoemde privaat gefinancierde masterprogramma’s stellen zelf de hoogte van het collegegeld vast. Studenten kunnen geen aanspraak maken op studiefinanciering. Als een masterprogramma privaat gefinancierd is, vind je dit terug in de beschrijving van het masterprogramma.

Collegegeldkrediet

Naast de ‘gewone’ lening kun je bij DUO een lening aanvragen om je collegegeld mee te betalen. Deze lening wordt ‘collegegeldkrediet’ genoemd en is onderdeel van de studiefinanciering. Houd er rekening mee dat het collegegeldkrediet in maandelijkse termijnen wordt uitgekeerd. Kijk op de site van DUO voor meer informatie.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over collegegeld vind je in het Reglement inschrijving en collegegeld 2016-2017 (pdf) en Reglement inschrijving en collegegeld 2017-2018 (pdf).

Feedback

Heb je een vraag of opmerking over deze pagina? Laat het ons weten.

Algemene informatie