Caring Universities is een project van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht. Met het project wordt de mentale gezondheid van studenten van de vier betrokken onderwijsinstellingen in kaart gebracht en worden studenten tools aangeboden om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Studentenwelzijn staat hoog op de agenda bij de universiteiten. Daarom werken wij tijdens de coronacrisis nog harder om studenten zo goed mogelijk te begeleiden. Zo is er extra begeleiding vanuit studieadviseurs aangeboden, zijn er financiële regelingen getroffen met studenten, is het bindend studieadvies in collegejaar 2019-2020 uitgesteld en zijn er initiatieven gelanceerd om studenten te voorzien van tips en begeleiding bij het thuis studeren. Klik hier voor alle informatie voor studenten over onderwijs, praktische zaken en hulp en voorzieningen in tijden van het coronavirus.

Deze extra voorzieningen en maatregelen lijken aan te sluiten bij de behoeftes van studenten. Uit het eerste jaarlijkse onderzoek van Caring Universities lijken studenten tijdens de coronacrisis meer last te hebben van psychische klachten zoals angst, stress en stemmingsklachten dan daarvoor. Ook geven zij aan last te ondervinden van de pandemie en de genomen maatregelen op het gebied van studievoortgang en geestelijke gezondheid. Hoeveel meer last zij hiervan hebben is lastig te zeggen door verschillende beperkingen van de onderzoeksresultaten. Het respons percentage lag bijvoorbeeld laag op ongeveer 9,6%, waardoor het mogelijk niet representatief is voor alle studenten. Ondanks deze limitaties nemen de universiteiten het signaal wel serieus en zoeken ze naar manieren om studenten blijvend te helpen.

Caring Universities wil dit doen door een online programma te ontwikkelen die specifiek is gericht op de gevolgen van de coronacrisis op studenten en hen kan helpen hier beter mee om te gaan door veerkracht en weerbaarheid te vergroten. Daarbij kan gedacht worden aan aandacht voor de balans tussen studie en privé, het stellen van doelen, aandacht besteden aan jezelf etc. Deze interventie wordt begeleid door daarvoor speciaal opgeleide e-coaches.

Caring Universities biedt op dit moment al een aantal online e-health programma’s aan waarmee studenten laagdrempelig en anoniem zelf met hun klachten aan de slag kunnen. De programma’s worden goed gewaardeerd door de studenten, 95% van hen geeft aan erg tevreden te zijn over de modules die Caring Universities aanbiedt.

De vragenlijst zal in collegejaar 2020-2021 naar verwachting medio januari worden verstuurd.

Uitgebreide resultaten

Download het rapport (pdf). In een eerdere versie van dit rapport stond een fout. Deze fout is inmiddels hersteld.