Eerste resultaten Caring Universities bekend

Resultaten tweede meting Caring Universities bekend

4 juni 2021

We zitten al meer dan een jaar midden in een pandemie met grote gevolgen. Veel mensen hebben het zwaar, en een belangrijke groep die getroffen is zijn studenten. Caring Universities is een project van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht. Met het project wordt de mentale gezondheid van studenten van de vier betrokken onderwijsinstellingen in kaart gebracht. Het project biedt naast de mogelijkheid voor studenten om inzicht te krijgen in de eigen mentale gezondheid tevens online programma’s om mentale gezondheid en weerbaarheid te vergroten.

Studentenwelzijn staat hoog op de agenda bij de universiteiten. Daarom werken wij tijdens de coronacrisis nog harder om studenten zo goed mogelijk te begeleiden. Uit het tweede jaarlijkse onderzoek van Caring Universities, uitgevoerd afgelopen januari, lijken studenten tijdens de tweede golf van de coronacrisis meer last te hebben van psychische klachten zoals angst, stress en stemmingsklachten dan tijdens de eerste meting van Caring Universities, uitgevoerd in juni 2020 tijdens de eerste golf van de pandemie. Ook geven zij aan last te ondervinden van de pandemie en de genomen maatregelen op het gebied van studievoortgang en geestelijke gezondheid. Hoeveel meer last zij hiervan exact hebben is lastig te zeggen door een beperking van de onderzoeksresultaten. Het responspercentage lag namelijk op 9,5%, waardoor het mogelijk niet representatief is voor alle studenten. Het is aannemelijk dat studenten die zich herkennen in klachten op gebied van mentale gezondheid sneller geneigd zijn de survey in te vullen. Ondanks deze limitatie nemen de universiteiten het signaal serieus en blijven ze zoeken naar manieren om studenten blijvend te helpen.

Caring Universities doet dit onder andere door een online programma aan te bieden dat specifiek is gericht op de gevolgen van de coronacrisis voor studenten. Het programma kan hen helpen hier beter mee om te gaan door vergroting van hun weerbaarheid. In dit programma komen meerdere onderwerpen aan bod, waaronder omgaan met eenzaamheid, de routine hervinden, fysiek actief blijven en omgaan met negatieve gedachten. Deze interventie wordt begeleid door daarvoor speciaal opgeleide e-coaches.

Caring Universities biedt daarnaast een drietal andere online e-health programma’s aan waarmee studenten laagdrempelig en anoniem zelf met hun psychische klachten aan de slag kunnen. Studenten kunnen hiermee bijvoorbeeld hun stemming verbeteren, stress verminderen en uitstelgedrag tegengaan. De programma’s worden goed gewaardeerd door de deelnemende studenten, 80% van hen geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de programma's die Caring Universities aanbiedt. Binnenkort zal het aanbod van programma’s uitgebreid worden om o.a. slaap te verbeteren, welzijn te vergroten en met prestatiedruk om te gaan.

De volgende vragenlijst zal in collegejaar 2021-2022 naar verwachting in november verstuurd worden. 

Uitgebreide resultaten

Download het rapport van 2021 (pdf)

Download het rapport van 2020 (pdf). In een eerdere versie van dit rapport stond een fout. Deze fout is inmiddels hersteld.