Contactpersonen per universiteit

Radboud Universiteit

Radboud Honours Academy

dr. Floor Binkhorst, F.Binkhorst@ru.nl

Universiteit Leiden

Honours Academy

Evi van der Graaf MSc, classes@ha.leidenuniv.nl

Universiteit van Amsterdam

Academische Zaken

Mieke Sillekens, M.S.Sillekens@uva.nl

Universiteit Utrecht / University College Utrecht

UU Honours College

Inge Kremer, i.kremer@uu.nl

University College Roosevelt

dr. Helle Hochscheid, h.hochscheid@ucr.nl

Vrije Universiteit

VU Honoursprogramma

Caroline Holleman, c.holleman@vu.nl

Contact algemeen

Algemene organisatie NWIB-zomercursus: dr. Charlotte Brand en Inge Kremer, programma assistent: honourscollege@uu.nl