Studeren met een functiebeperking

De Universiteit Utrecht wil graag dat iedereen zich welkom voelt en de nodige hulp krijgt om het beste uit zichzelf en de studie te halen. Als je een functiebeperking hebt, kun je speciale voorzieningen en begeleiding aanvragen.

De Universiteit Utrecht gebruikt de volgende definitie: een functiebeperking is een chronische aandoening (vastgesteld door een deskundige) die een student kan belemmeren in zijn of haar deelname aan het onderwijs.

Denk bijvoorbeeld aan: 

 • Dyslexie
 • AD(H)D
 • Een chronische ziekte (o.a. ziekte van Crohn, diabetes, astma, reuma, ME/CVS, RSI/CANS)
 • Visuele, auditieve en motorische beperkingen
 • Een autismespectrumstoornis (ASS)
 • Chronische psychische problematiek (o.a. chronische depressie)

Voorzieningen

Er zijn verschillende soorten voorzieningen:

 • Begeleiding en advies
  Loop je tegen een probleem aan of zoek je persoonlijk advies? Je kunt terecht bij bijvoorbeeld je studieadviseur, een studentenpsycholoog, een studentendecaan of je tutor.
 • Praktische onderwijs- en tentamenvoorzieningen
  Je kunt via OSIRIS Student (tabblad Zaken Aanvraag voorzieningen) een verzoek voor onderwijs- en toetsvoorzieningen indienen. Een voorbeeld is extra tijd bij tentamens. Heb je al voorzieningen aan de UU? Dan hoef je geen verzoek in te dienen via OSIRIS. Je voorzieningen worden dan door je opleiding in OSIRIS geregistreerd. Je wordt hierover door je opleiding geïnformeerd. Neem contact op met je studieadviseur als je vragen hebt. 
 • Financiële voorzieningen
  Loop je (ondanks eventuele praktische aanpassingen en begeleiding) onverhoopt toch studievertraging op? Er zijn verschillende financiële voorzieningen waarvoor je mogelijk in aanmerking komt.

Aanpak

Heb je vragen over studeren met een functiebeperking, of het aanvragen van voorzieningen, neem dan gerust contact op met je studieadviseur. De voorzieningen kunnen anders zijn dan de voorzieningen die je eerder of elders had. Voorzieningen worden vastgelegd in OSIRIS. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk contact te leggen, zodat de voorzieningen tijdig geregeld kunnen worden.

Aan het University College Utrecht is het anders geregeld: neem contact op met de Disability Services Coordinator

Let op: Het kan zijn dat de voorzieningen opnieuw aangevraagd moeten worden als je aan een masteropleiding begint.

Vragen?

Neem contact op met de studentendecanen via: functiebeperking@uu.nl, zij helpen je dan verder. Zij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens. Zonder jouw toestemming delen zij geen informatie met derden: bijvoorbeeld de studieadviseur of examencommissie. Het kan wel zijn dat de studentendecanen je door moeten verwijzen met jouw vraag – dan laten zij je weten bij wie je terecht kunt.  

Trainingen en cursussen

Wil je een training of een cursus volgen om je (academische) vaardigheden te verbeteren, of persoonlijke problemen aan te pakken? Er zijn speciale workshops en trainingen voor studenten met dyslexie, studieondersteuningsgroepen voor studenten met ASS en AD(H)D

Toegankelijkheid van gebouwen

Via het overzicht van alle gebouwen vind je per gebouw informatie over toegankelijkheid, zoals rolstoelingangen, liften, toiletten en stilteruimtes.

We zijn druk bezig de toegang tot de universiteitspanden te verbeteren. Kom jij zelf iets tegen (denk aan te hoog hangende sleutelkastjes voor liften, te hoge drempels, etc.), dan kan je dit melden via het Facilitair Service Centrum (FSC).

Wet- en Regelgeving

De Universiteit Utrecht kiest ervoor om in haar communicatie gebruik te maken van de term functiebeperking. In Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en de Wet op de Studiefinanciering (WSF 2000) wordt gesproken over ‘handicap of chronische ziekte’. Met de verzamelterm functiebeperking wordt dezelfde groep bedoeld.

Werken met een functiebeperking

Als je door een arbeidsbeperking (zie voor definitie de website van het UWV) ondersteuning nodig hebt bij je werk of inkomsten, kijk dan op de website van het UWV voor informatie over de ondersteuningsmogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Maak ook gebruik van het aanbod van Career Services.

Geldzaken

Meer weten?

 • Neem contact op met jouw studieadviseur, een studentenpsycholoog of studentendecaan. 
 • Het Platform Onbeperkt Studeren is een platform voor en door studenten met een functiebeperking. Het platform helpt mee om voorlichting en begeleiding te verbeteren en heeft ook een buddyprogramma.

Handige websites