Overlijden student

Uitschrijven

Nabestaanden van een overleden student kunnen schriftelijk om uitschrijving verzoeken. U kunt uw verzoek, voorzien van (een kopie van) de akte van overlijden en/of de rouwkaart, richten aan:

Universiteit Utrecht
T.a.v. De studentendecanen
Afdeling Onderwijs & Onderzoek
Postbus 80125
3508 TC Utrecht

Uitschrijven is mogelijk per de 1e van de maand volgend op het overlijden.

Restitutie collegegeld

Voor elke maand van het collegejaar na uitschrijving wordt 1/12e deel van het collegegeld gerestitueerd. Vermeld het rekeningnummer in het schriftelijk uitschrijfverzoek. Het te veel betaalde deel van het collegegeld wordt dan hier naar overgemaakt. De universiteit zet een afgegeven incassomachtiging stop. Indien van toepassing wordt het te veel betaalde deel van het collegegeld overgemaakt naar het rekeningnummer waarop de machtiging was afgegeven.

Studiefinanciering en OV stopzetten

Ontving de student studiefinanciering en/of OV? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met DUO. DUO heeft een meldpunt waar u het overlijden kunt doorgeven. Dit meldpunt is bereikbaar via telefoon: +31 (0)50 599 81 20, of via email: cmpo@duo.nl