Bachelor honoursprogramma's

Honoursprogramma van je bacheloropleiding

Elke bacheloropleiding biedt een honoursprogramma aan dat je meestal kunt volgen vanaf het tweede jaar van je studie. Maar je kunt ook gedurende het eerste jaar instromen in een honoursprogramma. Op jouw opleidingspagina vind je informatie over het honoursprogramma van je opleiding. Meer informatie over de facultaire honoursprogramma's van je bachelor vind je hier, en die van je master vind je hier.

Universiteitsbrede honoursprogramma

Bij een universiteitsbreed en interdisciplinair honoursprogramma word je uitgedaagd verder te kijken dan je eigen discipline. In de universiteitsbrede programma’s van het Honours College werk je, samen met gemotiveerde studenten en wetenschappers van andere disciplines, aan verschillende sociale en academische vraagstukken. Hierbij werk je soms ook  met stakeholders uit het bedrijfsleven of overheidsorganisaties. Door het benaderen van vraagstukken vanuit verschillende perspectieven leer je hoe je door de complexiteit van de hedendaagse maatschappij kan navigeren. Ieder interdisciplinair programma heeft een eigen insteek. Ook de studielast en duur verschillen per programma. Kijk hier voor meer informatie over onze interdisciplinaire honoursprogramma's.

De interdisciplinaire honoursprogramma’s, aangeboden door het UU Honours College, volg je naast je reguliere bacheloropleiding. De programma’s staan open voor tweede- en derdejaars studenten van alle bachelorprogramma’s van de Universiteit Utrecht.